DOQ

80-plussers met licht verminderde werking schildklier hebben geen baat bij pillen

Het slikken van schildklierhormoon heeft geen effect op de kwaliteit van leven van 80-plussers met een licht verminderde werking van de schildklier. Dit blijkt uit een uitgebreide internationale studie van onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De resultaten zijn woensdag 30 oktober gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA).

Tot op heden was het onduidelijk of behandeling van een verminderde schildklierwerking met schildklierhormoon zinvol is bij 80-plussers. “In deze internationale studie, met deelnemers uit heel Nederland, Cork (Ierland), Bern (Zwitserland) en Glasgow (Verenigd Koninkrijk), hebben we in totaal 246 personen van 80 jaar en ouder gevolgd met een licht verminderde schildklierwerking”, vertelt Robert Du Puy, arts-onderzoeker en huisarts in opleiding van het LUMC. De studie is inmiddels online beschikbaar op de website van het JAMA.

Geen verschil tussen behandeling schildklierhormoon en placebo

De deelnemers slikten minimaal een jaar lang schildklierhormoon of een placebo. Vervolgens is gekeken of er verschillen waren tussen beide groepen in de kwaliteit van leven. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, de werking van het geheugen en bijwerkingen. Tussen de testgroepen zijn geen verschillen aangetroffen. De studie sluit aan op eerder Europees onderzoek uit 2017. Daaruit bleek al dat veel ouderen boven de 65 jaar met licht verminderde schildklierwerking geen baat hebben bij behandeling met schildklierhormoon.

Zeldzame studie bij ouderen thuis

Bij het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van leven die de patiënten zelf rapporteren. “De deelnemers in deze studie zijn gemiddeld 85 jaar oud. We weten dat veel ouderen op die leeftijd de kwaliteit van leven belangrijker vinden dan de lengte van het leven”, vertelt prof. dr. Jacobijn Gussekloo. Voor gerandomiseerde klinische studies worden zelden alleen mensen van boven de 80 jaar uitgenodigd. “Ouderen kunnen bijvoorbeeld door mobiliteitsproblemen lastig naar een studiecentrum komen. Daarom hebben we voor deze studie alle Nederlandse deelnemers thuis bezocht”, legt Simon Mooijaart uit. Hij is hoofdonderzoeker en internist-ouderengeneeskunde in het LUMC.

Medicatie kan wel zinvol zijn bij veel of zware klachten

Als de werking van de schilklier sterk verminderd is, of als er veel klachten zijn, dan kan behandeling met schildklierhormoon wel positief effect hebben. Patiënten die willen stoppen met een medicijn moeten daarom altijd eerst een arts raadplegen. Een studie om te kijken of schildklierhormoon bij meerdere klachten veilig gestopt kan worden is in de maak.

Internationale samenwerking

De 80-plus Schildklierstudie is uitgevoerd door het Instituut voor Evidence-based Medicine voor Ouderen en gefinancierd door ZonMW. Binnen de studie werkten onderzoekers uit het Erasmus MC, UMC Groningen, Amsterdam UMC (locatie AMC) en het LUMC samen met internationale partners binnen de TRUST-studie. Deze wordt gefinancierd door de EU-FP7, waar Bern University, Cork University, Glasgow University, Kopenhagen University en het LUMC onderdeel van zijn.

Bron: LUMC

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx