DOQ

80-plussers met licht verminderde werking schildklier hebben geen baat bij pillen

Het slikken van schildklierhormoon heeft geen effect op de kwaliteit van leven van 80-plussers met een licht verminderde werking van de schildklier. Dit blijkt uit een uitgebreide internationale studie van onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De resultaten zijn woensdag 30 oktober gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association (JAMA).

Tot op heden was het onduidelijk of behandeling van een verminderde schildklierwerking met schildklierhormoon zinvol is bij 80-plussers. “In deze internationale studie, met deelnemers uit heel Nederland, Cork (Ierland), Bern (Zwitserland) en Glasgow (Verenigd Koninkrijk), hebben we in totaal 246 personen van 80 jaar en ouder gevolgd met een licht verminderde schildklierwerking”, vertelt Robert Du Puy, arts-onderzoeker en huisarts in opleiding van het LUMC. De studie is inmiddels online beschikbaar op de website van het JAMA.

Geen verschil tussen behandeling schildklierhormoon en placebo

De deelnemers slikten minimaal een jaar lang schildklierhormoon of een placebo. Vervolgens is gekeken of er verschillen waren tussen beide groepen in de kwaliteit van leven. Denk hierbij aan dagelijks functioneren, de werking van het geheugen en bijwerkingen. Tussen de testgroepen zijn geen verschillen aangetroffen. De studie sluit aan op eerder Europees onderzoek uit 2017. Daaruit bleek al dat veel ouderen boven de 65 jaar met licht verminderde schildklierwerking geen baat hebben bij behandeling met schildklierhormoon.

Zeldzame studie bij ouderen thuis

Bij het onderzoek is gekeken naar de kwaliteit van leven die de patiënten zelf rapporteren. “De deelnemers in deze studie zijn gemiddeld 85 jaar oud. We weten dat veel ouderen op die leeftijd de kwaliteit van leven belangrijker vinden dan de lengte van het leven”, vertelt prof. dr. Jacobijn Gussekloo. Voor gerandomiseerde klinische studies worden zelden alleen mensen van boven de 80 jaar uitgenodigd. “Ouderen kunnen bijvoorbeeld door mobiliteitsproblemen lastig naar een studiecentrum komen. Daarom hebben we voor deze studie alle Nederlandse deelnemers thuis bezocht”, legt Simon Mooijaart uit. Hij is hoofdonderzoeker en internist-ouderengeneeskunde in het LUMC.

Medicatie kan wel zinvol zijn bij veel of zware klachten

Als de werking van de schilklier sterk verminderd is, of als er veel klachten zijn, dan kan behandeling met schildklierhormoon wel positief effect hebben. Patiënten die willen stoppen met een medicijn moeten daarom altijd eerst een arts raadplegen. Een studie om te kijken of schildklierhormoon bij meerdere klachten veilig gestopt kan worden is in de maak.

Internationale samenwerking

De 80-plus Schildklierstudie is uitgevoerd door het Instituut voor Evidence-based Medicine voor Ouderen en gefinancierd door ZonMW. Binnen de studie werkten onderzoekers uit het Erasmus MC, UMC Groningen, Amsterdam UMC (locatie AMC) en het LUMC samen met internationale partners binnen de TRUST-studie. Deze wordt gefinancierd door de EU-FP7, waar Bern University, Cork University, Glasgow University, Kopenhagen University en het LUMC onderdeel van zijn.

Bron: LUMC

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”

‘‘Minder eten en meer bewegen’ is echt een misvatting’

Mensen met obesitas hebben vaak te maken met negatieve vooroordelen, ook in de zorg. Daardoor vermindert de kwaliteit van zorg, legt Paige Crompvoets uit. “Uit mijn onderzoek bleek dat mensen met obesitas soms belachelijk gemaakt worden door hun zorgverleners.”

Whispp biedt oplossing voor mensen met stem- en spraak­problemen

Joris Castermans ontwikkelde Whispp, een app die met behulp van AI fluister- en aangedane spraak kan omzetten in een heldere en natuurlijke stem. “Wie nog audio- of video-opnames heeft van de gezonde stem, kan met Whispp de eigen stem van vroeger creëren.”

Artsen voor Kinderen helpt kinderen met een chronische ziekte of beperking

Michel Weijerman van Stichting Artsen voor Kinderen vertelt over hun projecten voor betere zorg en welzijn voor kinderen met een chronische aandoening. “Zo’n 200 zorgprofessionals zijn op vrijwillige basis bij onze poli betrokken. Binnen 48 uur krijg je antwoord.”


0
Laat een reactie achterx