Aandachtspunten belastingaangifte 2018

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
10 april 2019

In principe moet uw aangifte inkomstenbelasting 2018 voor 1 mei 2019 bij de belastingdienst zijn ingediend. Deze termijn kan op uw verzoek verlengd tot 1 mei 2020. Om u in de juiste ‘stemming’ te brengen heeft de belastingdienst in twee handreikingen alvast de 10 belangrijkste aandachtspunten voor dit aangiftejaar bekendgemaakt.

Aan de volgende onderwerpen zal de belastingdienst voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 extra aandacht besteden:

1. restant persoonsgebonden aftrek;

2. eigen woning en echtscheiding;

3. hypotheekverhoging voor de eigen woning;

4. starters op de woningmarkt;

5. studiekosten;

6. resultaat overige werkzaamheden;

7. afkoop lijfrente;

8. onjuiste verdeling tussen fiscaal partners;

9. ervenrekening (bankrekening erflater);

10. cryptovaluta.

 


Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.van helder accountancy voor de zorg

Deel dit artikel