DOQ

Aios Sandberg over onderzoek coaching voor medici: ‘Unieke kans die me een betere arts maakt’

Kan een individueel coachingsprogramma burn-outklachten helpen verminderen en voorkomen onder medisch specialisten en aios? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en het Erasmus MC zochten het uit. Het resultaat: Challenge & Support, een succesvolle aanpak voor het versterken van persoonlijke hulpbronnen en mentale flexibiliteit bij medici. “Mijn coach was in het verleden zelf ook medisch specialist, ontzettend fijn. Anders krijg je als aios of medisch specialist tools en adviezen waar je eigenlijk niets mee kunt.”

In de drukbezette werkweek van veel medisch specialisten en aios is er weinig tijd voor reflectie, of om stil te staan bij hun persoonlijke ontwikkeling. Werkdruk was tot voor kort inherent aan en genormaliseerd in het veld, maar dit lijkt achterhaald te raken nu steeds meer a(n)ios het vak dreigen te verlaten door overwerktheid en dreigende burn-out. Omdat passende ondersteuning aan artsen (in opleiding) niet langer kan uitblijven, startte in 2017 het Challenge & Support-programma.

aios gynaecologie Evelien Sandberg

Onafhankelijke coaches

Het programma, ontwikkeld door prof. dr. Matthijs de Hoog, hoofd IC Kinderen in het Erasmus MC, en dr. Anne PJ de Pagter, kinderhematoloog in het Erasmus MC en het LUMC, begon met een pilot in deze beide ziekenhuizen: individuele coaching gericht op professionele persoonlijke ontwikkeling. In tien maanden namen twee groepen van 57 medisch specialisten (in opleiding) deel aan de pilot. Eén groep werd in zes sessies face-to-face gecoacht door de onafhankelijke coaches van Challenge & Support, gespecialiseerd in medici. De controlegroep kreeg geen coaching.

De gecoachte artsen en aios konden meer zelfcompassie toepassen: ze waren milder over hun negatieve karaktertrekken of minder goed ontwikkelde vaardigheden in het werk

Resultaten van de pilot:

Deelnemers uit de gecoachte groep rapporteerden de volgende verbeteringen bij zichzelf (de controlegroep bleef hierin significant achter):

afname in onzekerheid op/over het werk;
minder tweestrijd tussen werk en privé (meer harmonie en balans);
meer zelfcompassie;
meer autonomie in het werk;
minder burn-outsymptomen;
een groter ‘psychological capital’: meer hoop, optimisme, veerkracht en doeltreffendheid ervaren.

Bevlogenheid

De resultaten van de pilot zijn veelbelovend, en gepubliceerd in BMJ Open. Bij de gecoachte artsen vond een significante verbetering plaats in de werk-privébalans. Ze rapporteerden minder uitputtingsklachten en beleefden meer autonomie in hun werk. Ook gaven de gecoachte deelnemers een toename in persoonlijke hulpbronnen aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer zelfcompassie kunnen toepassen: milder zijn over de eigen negatieve karaktertrekken of minder goed ontwikkelde vaardigheden in het werk. Persoonlijke hulpbronnen versterken de bevlogenheid voor het werk. Bekend was al dat het inzetten van persoonlijke hulpbronnen aantoonbaar stressklachten vermindert en preventief werkt voor burn-out. Ook deze studie toont deze positieve effecten van hulpbronnen aan.

“Het is me zo goed bevallen, dat ik het iedere paar jaar weer zou willen doen. Bijvoorbeeld als er iets staat te veranderen, zoals straks het afronden van de opleiding”

aios gynaecologie Evelien Sandberg

Stilstaan

Evelien Sandberg, aios gynaecologie in het LUMC, bedacht zich geen moment toen ze de uitnodiging van de pilot voor Challenge & Support op haar afdeling onder ogen kreeg. “Ik zag het als een unieke kans om met iemand te praten die me nog niet kende, en die dus zonder oordeel zou luisteren”, zegt zij. Een concreet doel of een hulpvraag had Sandberg niet direct; ze ging de gesprekken open in. “Je hoeft helemaal geen problemen te hebben of op het randje van een burn-out te zitten om naar een coach te gaan. Ik deed het om te kijken waar ik nu eigenlijk sta, waar ik heen wil. Als arts-assistent word je zo geleefd, ik wilde even stilstaan bij mezelf. Dat is me zo goed bevallen, dat ik het iedere paar jaar weer zou willen doen. Bijvoorbeeld als er iets staat te veranderen, zoals straks het afronden van de opleiding.”

Betere arts

Voorafgaand aan iedere sessie van anderhalf uur vroeg Sandberg zich desondanks af: waar moeten we het nu eigenlijk over hebben? “Maar steeds bleek dat er genoeg te bespreken was. Ik kon met de coach van gedachten wisselen over mijn loopbaan, maar ook over nuancevraagstukken in mijn onderzoek of energieslurpende situaties in mijn privéleven. Bij Challenge & Support staat een goede balans tussen werk en privé immers centraal, en daar heb ik zeker nieuwe inzichten over opgedaan. Ik geloof absoluut dat je een betere arts kunt zijn als je ook naar jezelf kijkt en ervoor zorgt dat je goed in je vel zit”, zegt ze. “Om die reden zou ik dit iedere arts-assistent en medisch specialist aanraden.”

“In het bedrijfsleven is begeleiding en coaching heel gangbaar: dat zou in ons vak ook de norm moeten zijn”

aios gynaecologie Evelien Sandberg

Speciaal voor medici

Hoewel Sandberg in de opleidingen en op de werkvloer merkt dat er meer aandacht is voor reflectie en zelfzorg, valt er volgens haar nog een hoop te winnen. “In het bedrijfsleven is begeleiding en coaching heel erg gangbaar: dat zou in ons vak ook de norm moeten zijn. Challenge & Support is er natuurlijk speciaal voor aios en medisch specialisten, en dat is erg waardevol. De coaches zijn bekend met onze wereld, dat merk je. Mijn coach was in het verleden zelf ook medisch specialist, ontzettend fijn. De coach moet de politiek en gang van zaken binnen de medische wereld een beetje kennen, anders krijg je als aios of medisch specialist tools en adviezen waar je eigenlijk niets mee kunt.”

Referentie:Turning the tide: a quasi-experimental study on a coaching intervention to reduce burn-out symptoms and foster personal resources among medical residents and specialists in the Netherlands’

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx