DOQ

Allergy Institute wil kennis inhalatie­allergieën vergroten

Het nieuwe Nederlandse Allergy Institute richt zich op het verspreiden van multidisciplinaire kennis over inhalatieallergieën onder zorgverleners. Longarts Gert-Jan Braunstahl van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam vertelt over het instituut.

“Laten we eerlijk zijn”, zegt Gert-Jan Braunstahl. “Meestal krijgt een patiënt met inhalatieallergie antihistaminica en een corticosteroïden spray. Als dat niet werkt, denken maar weinig artsen aan aanvullende diagnostiek en behandelopties. Daar willen we verandering in brengen.” Zo motiveert Braunstahl de start van het Allergy Institute eind vorig jaar.

“Het instituut wil meer zorgverleners bewust maken van het feit dat je een luchtwegallergie kunt behandelen en misschien wel genezen”

Longarts Gert-Jan Braunstahl

Creëren van awareness

Het werk van het instituut draait volgens de longarts, en lid van de raad van advies, om het creëren van awareness bij collega’s. Het instituut wil met onder meer nascholing, webinars en podcasts de kennis over inhalatieallergieën bijwerken en zo meer zorgverleners bewust maken van het feit dat je een luchtwegallergie kunt behandelen en misschien wel genezen. “In eerste instantie richten we ons op de medisch specialist in de tweede lijn en daarna op de huisartsen”, aldus Braunstahl. Daarbij staan de drie belangrijkste inhalatieallergieën (huisstofmijt, boom- en graspollen) voorop, hoewel er ook aandacht zal zijn voor minder bekende inhalatieallergieën als bakkersastma.
Het instituut wil helpen vooruitgang te boeken op het gebied van diagnostiek, multidisciplinaire zorg en de behandeling van inhalatieallergieën. Daarvoor wil het krachten uit de onderzoekswereld en de zorg bundelen. Dat is nodig, want de 5 miljoen Nederlanders met een inhalatieallergie kosten de samenleving jaarlijks 20 miljard euro. Deze gaan onder meer op aan zelfzorg, medische hulp en verlies van arbeidsproductiviteit. Deze maatschappelijke impact wordt nog onvoldoende gezien.

“Ik bespreek de mogelijkheden van immunotherapie met mij patiënten en laat hen de keuze voor een van de twee varianten”

Subcutaan of sublinguaal

Een voorbeeld waaraan het instituut werkt is de awareness rondom subcutane en sublinguale immunotherapie. “De laatste jaren laten meer en meer studies zien dat beide vormen van immunotherapie een gunstig effect hebben”, zegt Braunstahl. “Ik bespreek de mogelijkheden van immunotherapie met mij patiënten en laat hen de keuze voor een van de twee varianten. De meesten kiezen voor de tabletten omdat deze veiliger en comfortabeler in het gebruik zijn. Zeker bij mensen met astma is de sublinguale variant het afwegen waard. In het verleden zag ik dat, als gevolg van de subcutane immunotherapie, het astma van patiënten ernstig ontregeld kan raken. Bij de sublinguale variant zie ik dat eigenlijk nooit.”

“Adolescenten en jongvolwassenen kiezen vaak bewust voor de subcutane variant omdat ze van zichzelf weten dat ze de tabletten gaan vergeten”

Kinderen

Immunotherapie is mogelijk voor kinderen vanaf zes jaar. Voor hen is een gedegen overweging voor de keuze voor subcutane of sublinguale immunotherapie belangrijker, meent Braunstahl. “De therapie met tabletten vereist strikte therapietrouw gedurende de drie jaar dat deze duurt. Hoe controleer je of het kind de tablet wel op de juiste manier gebruikt? Hoewel de meeste kinderen zullen opzien tegen maandelijkse injecties, moet je de afweging maken of het raadzaam is om een tablet voor te schrijven. Adolescenten en jongvolwassenen kiezen vaak bewust voor de subcutane variant omdat ze van zichzelf weten dat ze de tabletten gaan vergeten.”
Kinderen hebben een belangrijk voordeel ten opzichte van volwassenen. Hun jonge immuunsysteem went makkelijker aan de allergenen in de immunotherapie dan dat van volwassenen. Braunstahl: “Hoe ouder je wordt, hoe minder effectief de therapie. Dit komt doordat je immuunsysteem bij het ouder worden minder actief is. Hoe vroeger je met de therapie begint, hoe beter dus.”

Interdisciplinariteit

Het Allergy Institute richt zich op alle facetten van de diagnostiek, onderzoek en behandeling van inhalatieallergieën. Het instituut hecht veel waarde aan interdisciplinariteit. De leden komen uit diverse disciplines en werken bij universiteiten, ziekenhuizen en onderzoeksinstituten. “Alleen door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat allergie wordt gezien en steeds beter wordt behandeld”, schrijft de website. Om de objectiviteit van het instituut te waarborgen, heeft het een onafhankelijke kwaliteitscommissie. “De inhoud van ons werk wordt niet gestuurd door de farmaceutische industrie die ons sponsort”, besluit Braunstahl.

Referentie: https://theallergyinstitute.nl

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De zorgverlener als verwonderaar

Steeds meer resultaten wijzen uit dat een goed contact tussen de zorgverlener, het kind en de ouders, veel leed kan voorkomen. Piet Leroy zet zich in voor pijn- en traumavrije zorg bij kinderen. “Ik spreek nooit over lastige ouders, wel over kwetsbare ouders.”

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”


0
Laat een reactie achterx