Amerikaanse statement over mechanische complicaties na myocardinfarct

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
23 juni 2021

Mechanische complicaties ontstaan op korte termijn na een acuut myocardinfarct, zijn tijdgevoelig en gaan gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. In een recent wetenschappelijk statement geeft een aantal Amerikaanse organisaties adviezen over de vroege herkenning, diagnostiek en multidisciplinaire aanpak.  

In de afgelopen decennia zijn dankzij vorderingen op het gebied van medicamenteuze en reperfusie, uitgevoerd met katheters of een operatie, de uitkomsten van patiënten met een acuut myocardinfarct verbeterd. Desalniettemin houden patiënten met een groot myocardinfarct en degenen die geen tijdige revascularisatie krijgen, een toegenomen risico op mechanische complicaties van een acuut myocardinfarct.

De meest voorkomende mechanische complicaties zijn acute mitralisinsufficiëntie secundair aan een ruptuur van een papillairspier, een ventrikelseptumdefect, een pseudo-aneurysma en een vrije wandruptuur. Al deze complicaties kennen een aanzienlijk risico op morbiditeit, mortaliteit en gebruik van ziekenhuisvoorzieningen

Stabiele en onstabiele mechanische complicaties

In dit statement staat een algoritme voor de behandeling van stabiele en onstabiele mechanische complicaties van een acuut myocardinfarct. In geval van een onstabiele patiënten kan, voordat de patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis wordt overgeplaatst, overlegd worden met het Shock Team. Het doel is om de onmiddellijke medicamenteuze behandeling te bepalen en vast te stellen of de patiënt in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling of een andere interventie.

Wanneer bij een onstabiele patiënten die niet in aanmerking komen voor een operatie, het risico van een overplaatsing te groot is, kunnen alternatieve therapieën ter plaatse en transferstrategieën worden overwogen. Dit gebeurt in overleg met het multidisciplinaire Shock Team en op basis van de lokale expertise en kenmerken van het regionale zorgsysteem.

Wisselende zorg

De zorg voor patiënten met mechanische complicaties is complex en vereist een multidisciplinaire samenwerking voor een snelle herkenning, diagnostiek, hemodynamische stabilisatie en besluitvorming. Het doel is om patiënten en hun naasten te helpen bij de selectie van definitieve therapieën of palliatie.

Daarnaast is een op de patiënt gerichte planning en timing van een geschikte chirurgische interventie, percutane technologieën en mechanisch circulatoire ondersteuning nodig. Een palliatieve ondersteuning kan in potentie de ziekte- en patiënt-gerelateerde uitkomsten verbeteren.

Weinig onderzoek gedaan

Naar deze zeldzame situaties zijn weinig gecontroleerde studies gedaan. Vanwege het relatief kleine aantal beschikbare, kwalitatief hoogwaardige studies om de klinische praktijk te sturen, varieert de zorg enorm. De zorg is voornamelijk afhankelijk van lokale expertise en beschikbare middelen. Daarom pleiten de auteurs ervoor om in internationaal verband samen te werken, registers op te zetten en pragmatische trials uit te voeren. Dit is bedoeld om de vastgestelde kennislacunes aan te pakken en om een leidraad te bieden voor de optimale behandelstrategieën.

Dit wetenschappelijke statement dat werd gepubliceerd in Circulation, is opgesteld door de volgende verenigingen: het American Heart Association Council on Clinical Cardiology, het Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, het Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia en het Council on Cardiovascular and Stroke Nursing.

Referentie: Damluji AA, van Diepen S, Katz JN, et al. Mechanical Complications of Acute Myocardial Infarction: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2021:CIR0000000000000985. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34126755/, https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIR.0000000000000985

Deel dit artikel