Amerikaanse statement over mechanische complicaties na myocardinfarct

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
23 juni 2021

Mechanische complicaties ontstaan op korte termijn na een acuut myocardinfarct, zijn tijdgevoelig en gaan gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. In een recent wetenschappelijk statement geeft een aantal Amerikaanse organisaties adviezen over de vroege herkenning, diagnostiek en multidisciplinaire aanpak.  

In de afgelopen decennia zijn dankzij vorderingen op het gebied van medicamenteuze en reperfusie, uitgevoerd met katheters of een operatie, de uitkomsten van patiënten met een acuut myocardinfarct verbeterd. Desalniettemin houden patiënten met een groot myocardinfarct en degenen die geen tijdige revascularisatie krijgen, een toegenomen risico op mechanische complicaties van een acuut myocardinfarct.

De meest voorkomende mechanische complicaties zijn acute mitralisinsufficiëntie secundair aan een ruptuur van een papillairspier, een ventrikelseptumdefect, een pseudo-aneurysma en een vrije wandruptuur. Al deze complicaties kennen een aanzienlijk risico op morbiditeit, mortaliteit en gebruik van ziekenhuisvoorzieningen

Stabiele en onstabiele mechanische complicaties

In dit statement staat een algoritme voor de behandeling van stabiele en onstabiele mechanische complicaties van een acuut myocardinfarct. In geval van een onstabiele patiënten kan, voordat de patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis wordt overgeplaatst, overlegd worden met het Shock Team. Het doel is om de onmiddellijke medicamenteuze behandeling te bepalen en vast te stellen of de patiënt in aanmerking komt voor een chirurgische behandeling of een andere interventie.

Wanneer bij een ons

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Deel dit artikel