Amerikaanse verklaring over hartkatheterisatie

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
1 juli 2021

In een recente wetenschappelijke verklaring van de American Heart Association, die in Circulation verscheen, zijn de huidige praktijkvoering voorafgaand, tijdens en na een hartkatheterisatie belicht. Daarnaast worden adviezen gegeven over het gewenste beleid.

Ieder jaar worden in de Verenigde Staten meer dan een miljoen hartkatheterisaties uitgevoerd, voornamelijk om patiënten met een vermoedelijk of bevestigd coronarialijden en een daaraan gerelateerde aandoening te diagnosticeren en te behandelen. Sinds de introductie van de selectieve coronairangiografie in de jaren vijftig is de katheterisatieprocedure snel geëvolueerd en uitgebreid wat betreft de reikwijdte en techniek. Het omvat tegenwoordig ook coronaire, perifere vasculaire en structurele hartprocedures.

Bewijs en tradities

Tijdens deze evolutie zijn veel praktijken ontstaan op basis van bewijs, maar er zijn ook veel tradities blijven bestaan op basis van praktische en theoretische overtuigingen. Sommige van deze tradities zijn blindelings overgenomen en niet gebaseerd op hedendaags solide bewijs.

In 2016 publiceerde de Society for Cardiovascular Angiography and Interventions een consensusverklaring over de praktijkvoering voorafgaand, tijdens en na de hartkatheterisatie, gericht op de standaard problemen rondom de katheterisatie. Het huidige overzichtsartikel beoordeelde de huidige status quo over deze procedures

Nuchter en glucoseregulatie

Het huidige advies is om voorafgaand aan de katheterisatieprocedure twee uur nuchter zijn voor heldere vloeistoffen en zes uur voor vaste stoffen (lichte maaltijd). Overigens is niet nuchter zijn niet-inferieur gebleken aan nuchter zijn en moet daarom verder worden onderzocht.

Voorafgaand en na de procedure kunnen patiënten zonder een ernstige nierfunctiestoornis doorgaan met de behandeling met metformine. Ook andere glucoseverlagende middelen moeten voorafgaand aan de katheterisatieprocedures niet tijdelijk gestopt worden. Er zijn onvoldoende gegevens over het halveren van de dosis insuline.

RAAS-remming en antistolling

ACE- of ARB-remmers moeten gecontinueerd worden, indien voorafgaand aan de katheterisatieprocedures de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR)  < 60 ml/min/1,73 m2 is. In geval van een voorheen normale eGFR moeten ACE- of ARB-remmers niet tijdelijk gestopt worden. Bij patiënten met een hoog risico op trombotische complicaties moet voorafgaand aan een diagnostische procedure doorgegaan worden met orale anticoagulantia. Dit is ook het advies, als een transradiale toegang gebruikt kan worden.

Allergieën

Patiënten die allergisch zijn voor schaaldieren, maar niet voor contrastmiddelen hoeven geen premedicatie te krijgen, om een allergische reactie te voorkomen. Het is belangrijk op te merken dat een algemene atopie, inclusief voedselallergie, het risico op andere allergische reacties, waaronder tegen radiologische contrastmiddelen, verhoogt. Bij patiënten met een contrastallergie moet de werkzaamheid van intraveneuze corticosteroïden nog vastgesteld worden. Bij patiënten met een nikkelallergie moet overwogen worden om een drug-eluting stent met een duurzaam polymeer te gebruiken.

Toegangsweg, sedatie en MRI-scan

Bij patiënten die in het verleden een mastectomie hebben ondergaan, is een ipsilaterale transradiale toegangsweg mogelijk. Dit kent een laag risico op infecties of andere gerelateerde complicaties. De keuze moet gemaakt worden in overleg met de patiënt. Een routinebeoordeling van de radiale en ulnaire doorgankelijkheid met behulp van de Allen of Barbeau-test is niet nodig. Voor dialysepatiënten moet een alternatieve toegangsweg worden overwogen, bijvoorbeeld via de dominante en distale arteria radialis of via de arteria ulnaris of femoralis. De femorale toegangstechniek moet echogeleid plaatsvinden. De sedatie tijdens de procedure moet geïndividualiseerd worden op basis van de leeftijd en cognitie van de patiënt en het risico op verslaving aan opioïden. Een recente coronaire stent implantatie is geen contra-indicatie om een MRI-scan te maken.

Referentie: Bangalore S, Barsness GW, Dangas GD, et al. Evidence-Based Practices in the Cardiac Catheterization Laboratory: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2021 Jun 30:CIR0000000000000996.

Deel dit artikel