DOQ

Amphia levert belangrijke bijdrage in baanbrekende endeldarmkanker studie

Tijdens het American Society of Clinical Oncology (ASCO) zijn de resultaten van een internationale studie over de behandeling van endeldarmkanker (rectumcarcinoom) gepubliceerd. Het Amphia heeft een belangrijke bijdrage aan deze internationale RAPIDO-studie geleverd.

Wereldwijd zijn er tussen 2011 en 2016, ruim 900 endeldarmkanker patiënten bestudeerd. In de RAPIDO-studie wordt een nieuwe behandelmethode als voorbereiding op de operatie toegepast. Met 50 patiënten heeft Amphia een bijdrage geleverd aan de internationale resultaten.

(bron foto pixabay)

Chirurg Rogier Crolla is niet verbaasd over het hoge aantal. “Amphia opereert jaarlijks bijna honderd endeldarm kanker patiënten, daarmee zijn wij een van de grootste Nederlandse centra die dit ziektebeeld behandelen. We willen ook de best mogelijke zorg leveren en daarom doen we eigen wetenschappelijk onderzoek en nemen we deel aan grote internationale studies. Door deze wetenschappelijke aandacht heeft ons team zoveel patiënten kunnen laten deelnemen aan het onderzoek.”

De standaardbehandeling bij patiënten met gevorderde endeldarmkanker bestaat uit langdurige bestraling van vijf tot zes weken in combinatie met chemotherapie. Na de laatste bestraling vindt de operatie plaats waarbij de tumor wordt verwijderd.

In de RAPIDO-studie hebben oncologen en chirurgen wereldwijd onderzocht of een kortdurende bestraling van vijf dagen, gevolgd door zes kuren chemotherapie voor een operatie effectiever is in het bestrijden van de ziekte, dan de ‘oude’ behandeling waarbij langdurig (25x) wordt bestraald.

Tevens wordt onderzocht welke bijwerkingen er zijn en of de groei van eventuele uitzaaiingen mogelijk worden voorkomen.

Oncoloog Bert Jan ten Tije is erg enthousiast over de behaalde resultaten van de studie. “De RAPIDO-studie laat heel mooi zien dat de nieuwe voorbehandeling van endeldarmkanker leidt tot een afname van uitzaaiingen en verminderde terugkeer van de ziekte in het operatiegebied.” Daarnaast is het percentage van patiënten bij wie de tumor compleet is verdwenen gestegen van 14% naar 28 %. Dit is een enorme verbetering. Ten Tije legt uit: “Met deze moeilijke tumorsoort gaat vooruitgang in kleine stapjes, een toename van 14 naar 28% is spectaculair en heeft enorm veel impact op het leven van de patiënt. Dit betekent namelijk dat in de toekomst door deze goede voorbehandeling minder patiënten een zware endeldarm operatie moeten ondergaan waarbij vaak een stoma wordt aangelegd. Als we dit met een nieuwe behandeling vaker kunnen voorkomen is dat een enorme gezondheidswinst.”

De behandeling van endeldarmkanker is een zwaar en langdurig proces waarbij de patiënt wordt behandeld door een multidisciplinair team. De patiënt ziet chirurgen, MDL-artsen, radiotherapeuten, radiologen en internist-oncologen die zich allen hebben toegelegd op deze specifieke vorm van kanker. Om ervoor te zorgen dat het behandelproces goed wordt bewaakt en de patiënt één aanspreekpunt heeft werkt Amphia met casemanagers. Het is volgens case manager Dianne Backelandt belangrijk dat één persoon de regie houdt. “Wanneer patiënten de diagnose endeldarmkanker krijgen brengt dat vaak veel emoties teweeg. Bovendien krijgen ze met veel zorgverleners te maken waardoor ze het overzicht dreigen te verliezen. Als casemanager begeleid ik hen door het gehele traject, help ik ze de regie te houden en zorg ik dat alle stappen in het behandelplan in de juiste volgorde plaats vinden. Bij vragen kunnen ze ook bellen. Dat geeft rust voor de patiënt en het gehele behandelteam.”

De resultaten van de RAPIDO-studie  zullen ertoe leiden dat de richtlijnen voor de therapie van endeldarmkanker wereldwijd worden aangepast en de kwaliteit van leven na deze ingrijpende behandeling steeds beter wordt. 

Via deze link is de RAPIDO studie te bekijken.

Bron: Amphia

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx