Antibiotica voorkomt geen longontsteking bij patiënten met hoofd-halstumor

mm
redactie
Redactioneel,
5 juli 2018

Het voorschrijven van antibiotica helpt niet om longontsteking te voorkomen bij patiënten met een hoofd-halstumor, zo blijkt uit onderzoek. De helft van deze patiënten ontwikkelt een longontsteking als gevolg van de chemo- en radiotherapie. Wel worden de patiënten die het middel gebruiken minder vaak opgenomen tijdens de behandeling.

Patiënten met een uitgebreide hoofd-halstumor worden behandeld met gecombineerde chemotherapie en radiotherapie. Deze behandeling kent veel bijwerkingen, waaronder pijn, slikproblemen en slijmvliesontsteking. Als gevolg hiervan ontwikkelt 50% van deze patiënten een longontsteking.

Resultaat onderzoek antibiotica

In dit onderzoek is onderzocht of het voorschrijven van antibiotica zo’n longontsteking kan voorkomen. Dit blijkt niet het geval (45,9% zonder en 46,8% met antibiotica). Wel worden patiënten die dit middel gebruiken tijdens de behandeling minder vaak opgenomen (39,6% van de patiënten zonder en 19,1% van de patiënten met antibiotica). Er werden niet meer bijwerkingen beschreven. Profylactische antibioticabehandeling bleek na berekening een kostenbesparing van €427.362,- in Nederland te geven voor al deze patiënten samen.

Samenvatting

Patiënten met een lokaal uitgebreide hoofd-halskanker, die behandeld worden met een combinatie van tegelijkertijd chemotherapie en radiotherapie (bestraling) hebben een groot risico op een longontsteking tijdens deze behandeling. Hierdoor worden ze ziek en moeten ze in een groot deel van de gevallen opgenomen worden in een ziekenhuis.

Deze trial onderzoekt of het geven van antibiotica een longontsteking kan voorkómen en daardoor ook een ziekenhuis opname voorkómen kan worden. Het geven van dit middel om een longontsteking te voorkómen heet ‘profylactische’ antibiotica-toediening.

Deelnemende patiënten, die allen behandeld worden voor een lokaal uitgebreide hoofd-halskanker met chemo-radiotherapie, worden verdeeld in 2 groepen. Groep 1 krijgt geen ‘profylactisch antibiotica’. Groep 2 krijgt ‘profylactisch antibiotica’. Vanaf de 29e dag van de behandeling met tegelijkertijd chemo-radiotherapie nemen patiënten antibiotica, te weten 3 keer per dag amoxicilline-clavulaanzuur, in. Het innemen van deze antibiotica gaat door tot en met 14 dagen na de laatste bestraling.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van dr. Carla van Herpen, professor zeldzame kankersoorten aan het Radboudumc.

Bron: ZonMw
, , , , , ,
Deel dit artikel