DOQ

‘Apotheker kan huisarts werk uit handen nemen bij kleine kwalen’

Meer aandacht voor zelfzorgadvisering is in de apotheek nodig, concludeert apotheker dr. Rian Lelie-van der Zande uit haar promotieonderzoek. Daarin lag de focus op een mogelijke rol van de openbaar apotheker bij de behandeling en preventie van herhaalde blaasontsteking bij vrouwen. “Goede advisering bij zelfzorg is niet eenvoudig; je moet parate kennis hebben, het consult correct kunnen voeren en antwoorden van de cliënt kunnen interpreteren.”

De WHO definieert zelfzorg als ‘het vermogen om gezondheid te bevorderen, ziekte te voorkomen, gezond te blijven en om te gaan met ziekte en handicaps, met of zonder de ondersteuning van een zorgverlener’. “Dit onderwerp heeft altijd al mijn interesse gehad”, zegt Lelie-van der Zande. Ze was jarenlang manager van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP in Den Haag en ontwikkelde de KNMP-zelfzorgstandaarden voor de apotheek. Die interesse resulteerde in een promotieonderzoek.

“Kleine kwalen kunnen prima in de apotheek worden behandeld, zonder tussenkomst van de huisarts”

Apotheker Rian Lelie-van der Zande

Kleine kwalen

Bij zelfzorg gaat het om de zogenoemde ‘kleine kwalen’. “Deze kunnen prima in de apotheek worden behandeld, zonder tussenkomst van de huisarts. Dat zou huisartsen die het toch al zo druk hebben, werk uit handen kunnen nemen.” Een voorbeeld hiervan is herhaalde blaasontsteking bij vrouwen, een van de meest voorkomende aandoeningen in de eerste lijn. Hierop legde Lelie-van der Zande in haar proefschrift het accent. Ze vroeg zich af of de apotheker een rol kan spelen bij de behandeling en preventie van herhaalde blaasontsteking. “In andere landen – zoals Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië – hebben openbaar apothekers die rol al. Op basis van een richtlijn of een urinetest kunnen ze antibiotica verstrekken zonder voorafgaand bezoek aan de huisarts. Uit mijn onderzoek bleek dat Nederlandse apothekers hier positief over dachten, maar dan wel onder bepaalde voorwaarden, zoals goede afspraken met de huisarts, geaccrediteerde training en een vragenformulier voor verificatie van symptomen.”

Behandeling met antibiotica

In haar proefschrift keek Lelie-van der Zande of apotheken met de ‘acute cystitis symptom score’ (ACSS)-vragenlijst in plaats van een urinetest kunnen nagaan of er inderdaad sprake is van een blaasontsteking, een ongecompliceerde urineweginfectie. “Dat blijkt zo te zijn, mits de vragenlijst goed wordt geïnterpreteerd. Er moet namelijk ook worden gekeken naar klachten die kunnen wijzen op een andere oorzaak of alarmsymptomen. Als een patiënt bijvoorbeeld koorts heeft – mogelijk een gecompliceerde urineweginfectie – of vaginale afscheiding – mogelijk een soa – dan moet de apotheker de cliënt verwijzen naar de huisarts. Deze vragenlijst is alleen bedoeld voor patiënten met een herhaalde blaasontsteking bij wie de huisarts de eerste diagnose heeft gesteld. Bij een positieve uitslag zouden apothekers, zonder tussenkomst van een huisarts, verantwoord een antibioticumrecept kunnen herhalen.”

Weekend Parijs

Een dergelijk beleid kan de zorg voor patiënten beter maken. “In mijn onderzoek interviewde ik een vrouw die herhaaldelijk blaasinfecties had. Op donderdag had ze duidelijke klachten van blaasontsteking – pijn bij plassen, plotselinge aandrang én verhoogde mictiefrequentie – maar de test bij de huisarts was negatief. Ze moest daarna een weekend naar Parijs. Toen ze maandag na verder toegenomen klachten weer bij de huisarts kwam, was de urinetest wel positief en kreeg ze alsnog een antibioticum. Had deze vrouw op basis van haar klachten op donderdag al een antibioticum in de apotheek kunnen halen, dan had dat haar veel pijn en ongemak bespaard.”

“Eenvoudige adviezen kunnen soms net zijn wat de patiënt nodig heeft”

Preventie

Of apothekers bij een herhaalde blaasontsteking zonder tussenkomst van de huisarts antibiotica gaan verstrekken, zal vooral afhangen van de afspraken die ze hierover met de huisartsen kunnen maken. Apotheken kunnen in ieder geval preventieve adviezen geven. “Denk dan aan bijvoorbeeld goed drinken – minimaal 1,5 liter per dag -, plassen niet uitstellen, de blaas ontspannen, billen goed afvegen van voor naar achter, en plassen na seks. Eenvoudige adviezen kunnen soms net zijn wat de patiënt nodig heeft. Een vrouw die ik interviewde had regelmatig last van blaasontsteking en altijd na lange vakantieritten. De tip om overdag een waterflesje mee te nemen naar kantoor en voldoende te drinken tijdens een lange rit zorgde dat ze veel minder vaak een blaasontsteking had.”

“Je moet de juiste vragen weten te stellen, kunnen doorvragen en goed weten bij welke signalen verwijzing naar de huisarts nodig is”

Praktijk is weerbarstig

Apotheken kunnen dus veel doen aan advisering rond zelfzorg, maar de praktijk is weerbarstig. In Nederlandse apotheken is zelfzorgadvisering meestal ondergeschikt aan de farmaceutische zorg bij receptgeneesmiddelen, zo concludeerde Lelie-van der Zande uit interviews met apothekers in haar onderzoek. Ook in de opleiding van apothekers en apothekersassistenten is nog meer aandacht nodig voor zelfzorg. “Goede zelfzorgadvisering vereist parate kennis, communicatieve, procesmatige en analytische vaardigheden en is zeker niet eenvoudig. Je moet de juiste vragen weten te stellen, kunnen doorvragen en goed weten bij welke signalen verwijzing naar de huisarts nodig is.”

“Benoem een paar assistenten die verantwoordelijk zijn voor zelfzorgadvisering”

Bedrijfsvoering

Ook een goede bedrijfsvoering en opleiding van het apotheekteam – inclusief stagiairs – is cruciaal, stelt Lelie-van der Zande tot slot. “Benoem een paar assistenten die verantwoordelijk zijn voor zelfzorgadvisering. Besteed op het werkoverleg aandacht aan een zelfzorgcasus door middel van een rollenspel, waarbij je van elkaar leert in een open sfeer. Zorg dat je zelfzorgassortiment goed is afgestemd op je beleid. En richt werkprocessen zodanig in dat er tijd vrijkomt voor advisering rond zelfzorg, bijvoorbeeld met een apotheekrobot.”

Meer over het proefschrift van Rian Lelie-van der Zande:  ‘The role of the community pharmacist in minor ailments. Focus on uncomplicated urinary tract infection in women’ aan de Universiteit Utrecht. Of kijk hier.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx