‘Apotheker, kom uit je kantoor!’

mm
Marc de Leeuw
Redactioneel,
15 juni 2022

Openbaar apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl biedt zijn collega’s een opleidingstraject om te leren meer zichtbaar te worden. Zo wordt de rol van apothekers als zorgverlener duidelijker richting patiënten en zorgverleners. Ook leren ze niet mee te gaan met de waan van de dag, maar om zelf bewust keuzes te maken. “Apothekers ervaren meer werkplezier als ze zelf aan de knoppen draaien.”

Apothekers zijn vaak de stille kracht achter de schermen in de apotheek en niet direct zichtbaar voor patiënten en zorgverleners, is de ervaring van Marcel van den Bosch-Niestijl. “Het is ook inherent aan hun manier van denken. Ze analyseren en bedenken alles tot op de derde decimaal nauwkeurig, bij wijze van spreken. Ze roepen niet zomaar wat en treden niet snel naar voren.” Toch is het belangrijk dat apothekers zichtbaar zijn voor hun omgeving, vindt Van den Bosch-Niestijl. “Wij hebben als apothekers veel te bieden aan mensen die medicijnen nodig hebben, bijvoorbeeld bij de begeleiding van therapietrouw. Maar denk ook aan het adviseren van artsen bij het voorschrijven en aanpassen van medicatie.”

(Foto Gijs van Ouwerkerk)

“Ik schuif geregeld aan tafel bij verpleeghuisartsen en ik ben betrokken bij overleg met huisartsen”

Openbaar apotheker Marcel van den Bosch-Niestijl

Energie en werkplezier

Zichtbaar zijn, betrokken zijn bij patiënten en gezien worden door andere zorgverleners, zoals huisartsen en verpleeghuisartsen: het geeft energie en werkplezier, zo heeft Van den Bosch-Niestijl gemerkt in zijn carrière. Zelf heeft hij bewust gewerkt aan zijn zichtbaarheid door vaak patiënten te helpen aan de balie en zijn apotheekwerkzaamheden zodanig in te richten dat hij altijd gelegenheid heeft om patiënten zo nodig te woord te staan. “Ik schuif ook geregeld aan tafel bij verpleeghuisartsen en ik ben betrokken bij overleg met huisartsen.” 

“Huisartsen gingen regionaal ketenzorg rondom diabetes opzetten, maar de apothekers werden niet aan tafel uitgenodigd”

Zevenstappenplan

Van den Bosch-Niestijl, openbaar apotheker in Service Apotheek Keizerslanden in Deventer, heeft een brede werkervaring. Hij is naast zijn werk in de apotheek docent bij verschillende opleidingen voor apothekers en intervisiecoach. Daarnaast deed hij zelf meerdere trajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Die brede ervaring heeft hij gebundeld in een zevenstappenplan dat hij apothekers in de vorm van een 10-daagse opleiding verspreid over een jaar aanbiedt. Zo begeleidt hij zijn collega’s op hun pad naar een betere zichtbaarheid. Er valt daarin nog het nodige te winnen, heeft Van den Bosch-Niestijl gemerkt. “Een schrijnend voorbeeld zag ik in het begin van de coronapandemie. Apothekers en apothekersassistenten waren niet vertegenwoordigd onder de beroepsgroepen in de zorg die voorrang kregen bij het testen. Bij de laatste piek in 2022 was dit gelukkig wel het geval, dus er was een kentering gekomen. Een ander voorbeeld dat ik hoorde: huisartsen gingen regionaal ketenzorg rondom diabetes opzetten, maar de apothekers werden niet aan tafel uitgenodigd.”

Vele kleuren

Hoe kunnen apothekers zichtbaarder worden? “Kom uit je kantoor! Je kunt bijvoorbeeld vaker aan de balie staan. Maar zichtbaarheid heeft vele kleuren: andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het aansluiten bij huisartsen- en verpleeghuisartsenoverleg en regionale overlegstructuren. Er kunnen vele redenen zijn waarom apothekers in hun kantoor blijven. Ze hebben achter de schermen veel dingen te regelen, zoals het regelen van contracten met zorgverzekeraars, het nakijken van recepten, het regelen van de logistiek.”

Gemêleerd gezelschap

Dit jaar is het eerste jaar dat Van den Bosch-Niestijl zijn opleiding – onder de naam ‘Zichtbaar’ – aan apothekers aanbiedt. Momenteel heeft hij twee groepen met in totaal 12 apothekers onder zijn hoede. “Het is een gemêleerd gezelschap. Het is niet één bepaald type apotheker dat bij mij aanklopt. Het zijn zowel jonge als oudere apothekers, zowel mannen als vrouwen. Ik heb zelfs iemand in de groep die al 35 jaar in de apotheek werkt. Maar ze willen allemaal één ding: stappen zetten naar betere zichtbaarheid. Ik laat apothekers nadenken over wat ze willen, waarbij rekening wordt gehouden met hun eigen rugzak en persoonlijkheid. Ze hoeven niet mee te gaan met de waan van de dag, maar kunnen zelf keuzes maken en die uitvoeren.”

“Apothekers geven aan dat de opleiding hen heeft geholpen om bewuster keuzes te maken”

Stoute schoenen

Wat levert de opleiding apothekers op? “Apothekers geven aan dat de opleiding hen heeft geholpen om bewuster keuzes te maken. Ze ervaren meer werkplezier als ze zelf aan de knoppen draaien en bewust keuzes maken. Een deelnemer gaf al na dag één van de opleiding aan dat hij anders en prettiger een consult voerde met een patiënt. Zo was er een andere apotheker die contact had met enkele huisartsengroepen. Maar met een andere huisartsengroep had hij eigenlijk nooit contact. Hij besloot de stoute schoenen aan te trekken en te bellen om aan te geven dat hij meer met hen wilde samenwerken. Die behoefte bleek wederzijds en zo kwam er een mooi begin voor een nieuwe samenwerking tot stand. Apothekers zijn enthousiast over de opleiding. Sommigen willen de opleiding – die bedoeld is als jaarcyclus – het volgende jaar nog doorzetten. Het stappenplan dat ik hen leer kunnen ze in principe zelfstandig toepassen, maar als ze dat nog langer onder mijn begeleiding willen doen, is dat natuurlijk prima.”

Doe het!

Het hele pad naar een betere zichtbaarheid als zorgapotheker is samen te vatten in twee woorden, zo resumeert Van den Bosch-Niestijl. “Doe het!” Apothekers hebben de neiging veel na te denken en te blijven hangen bij de gedachte: waar moet ik beginnen of hoe krijg ik dit echt succesvol van de grond? Maar ga iets wat je wilt, gewoon doen! En dan zie je vanzelf wel waar dingen anders lopen dan gepland en verwacht.”

Referentie: www.boschzorgvoorgroei.nl

, , , ,
Deel dit artikel