DOQ

Apotheker Mestre: ‘Duidelijkere doseercodes verbeteren therapietrouw’

Veel patiënten blijken doseercodes op geneesmiddeletiketten moeilijk te begrijpen. Daarom start in twee apotheken in samenwerking met zes huisartsen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland een project waarin begrijpelijkere doseercodes worden geïmplementeerd. Apotheker Monica Mestre gaat dit project leiden “‘Driemaal daags één tot twee tabletten’ begrijpt niet iedereen.  

“In Kanaleneiland heeft 70 procent van de mensen een migratieachtergrond”, vertelt apotheker Monica Mestre. “Ze zijn vaak het Nederlands nauwelijks machtig, maar er zijn ook veel autochtone Nederlanders met beperkte gezondheidsvaardigheden.” Mestre werkt twee dagen in de week bij apotheek Kanaleneiland en daarnaast nog twee dagen als apotheker-farmacotherapeut bij drie huisartsenpraktijken in deze wijk, waar ze medicatiebeoordelingen uitvoert. Ze komt veel bij patiënten thuis en ziet daar hoe patiënten geneesmiddelen in de praktijk gebruiken en wat daarbij kan misgaan.  

Apotheker Monica Mestre

Doseerinstructies 

Zo kwam het onder haar aandacht dat veel patiënten moeite hebben met de doseercodes op geneesmiddeletiketten. “‘Driemaal daags één tot twee tabletten’ begrijpt niet iedereen”, zegt ze. “Daarom deden we vanuit de apotheek al eerder mee aan een project waarin we in samenwerking met Stichting Health Base uit Houten een handleiding maakten over hoe je duidelijke doseerinstructies opstelt voor patiënten. Driemaal daags één tablet wordt dan een andere, duidelijkere doseercode: ‘ochtend: één tablet, ‘middag: één tablet’, ‘avond: één tablet’. Een ander voorbeeld: ‘1x per dag 0,5 tablet’ wordt ‘1 keer per dag een halve tablet’.” Andere partijen die betrokken waren bij de opstelling van de handleiding waren Pharos, een stichting die veel doet op het gebied van laaggeletterdheid, ZonMw, de KNMP, het NHG, Nivel en de Universiteit van Amsterdam. 

“ We gaan de ‘terugvraagmethode’ gebruiken om te controleren of de doseercodes inderdaad duidelijk zijn” 

Terugvragen 

Het project voor de handleiding over het opstellen van duidelijke doseerinstructies werd in 2018 afgerond. Het project dat Mestre nú in de apotheek gaat helpen implementeren, is hiervan een uitvloeisel. Zij werkt daarbij samen met dr. Sander Borgsteede van Stichting Healthbase die het project wetenschappelijk begeleidt en de data-analyse verzorgt. Mestre: “We gaan in dit project kijken hoe we de nieuwe doseercodes uit de genoemde handleiding in de praktijk kunnen gaan implementeren. Daarbij gaan we de zogenoemde ‘terugvraagmethode’ gebruiken om te controleren of de codes inderdaad duidelijk zijn. Zowel van de doseercodes als de terugvraagmethode is bewezen dat ze patiënten daadwerkelijk helpen om beter hun medicatie te gebruiken.” 

“Als je vraagt: ‘Begrijpt u het’, is het antwoord altijd ‘Ja’, ook als ze het niet hebben begrepen” 

Tactische manier 

De teams van de twee apotheken en de zes huisartsen worden geschoold in de terugvraagmethode, vertelt Mestre. Ze legt uit wat dit is: “Cruciaal is dat de teams – apothekers, huisartsen en assistenten – leren hoe ze op een tactische manier aan patiënten kunnen ‘terugvragen’ of ze de doseercodes hebben begrepen. Als je vraagt: ‘Begrijpt u het’, is het antwoord altijd ‘ja’, ook als ze het niet hebben begrepen. Een heel andere benadering is: ‘Ik wil controleren of ik het goed uitgelegd heb’ en vervolgens de vraag: ‘Hoe gaat u het geneesmiddel gebruiken?’ Deze manier van vraagstellen voelt in eerste instantie gekunsteld aan en de apotheek- en huisartsenteams zullen hier hun weg in moeten vinden. En ook patiënten zullen wel gek opkijken als ze op een andere wijze bevraagd gaan worden. Iedere medewerker zal een soort eigen formulering moeten bedenken die het prettigst voelt. De bedoeling is dat ze deze kennis gaan toepassen tijdens eerste uitgiftegesprekken.” 

Therapietrouw 

Doel van het anderhalf jaar durende project is dat er een draaiboek komt voor landelijke implementatie van de doseercodes. Uiteindelijk zal dat naar verwachting resulteren in een betere therapietrouw en betere behandeluitkomsten. ZonMw financiert het project in het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, waarin naast het project in Kanaleneiland nog drie andere projecten op het gebied van therapietrouw subsidie krijgen. 

“Omdat we samenwerken met zes huisartsen binnen twee gezondheidscentra is het belangrijk dat we allemaal met dezelfde doseercodes gaan werken” 

Draaiboek 

Mestre vervolgt: “Het draaiboek komt tot stand op basis van de ervaring die we in dit project opdoen. Het project verloopt daarom stapsgewijs in anderhalf jaar. Welke hobbels komen we allemaal tegen? Hoe verloopt de implementatie van de doseercodes in de ict? De doseercodes moeten allemaal ingevoerd worden in de computersystemen van apothekers en huisartsen. Omdat we samenwerken met zes huisartsen binnen de twee gezondheidscentra in Kanaleneiland, is het belangrijk dat we allemaal met dezelfde doseercodes gaan werken.” 


Klik hier voor meer informatie over de handleiding voor de doseercodes

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”


0
Laat een reactie achterx