Apotheker Van de Schootbrugge over Masker-19: ‘In coronatijd waren wij de enige vrij toegankelijke zorgverlener’

mm
Marc de Leeuw
Redactioneel,
24 juni 2020

“Masker 19 zet de rol van de apotheker als vertrouwde zorgverlener, dichtbij de patiënt, extra op de kaart”, vertelt apotheker Suzette van de Schootbrugge, beherend apotheker van Noordam Service Apotheek in Amsterdam. Ze ontving één melding in haar apotheek, die aanleiding was om Veilig Thuis te bellen. 

De KNMP maakte begin mei bekend dat patiënten huiselijk geweld in de apotheek kunnen melden met codewoord Masker-19. Zorgverleners zoals huisartsen en maatschappelijk werkers zijn door de coronacrisis minder beschikbaar, terwijl apotheken steeds vrij toegankelijk zijn gebleven. Apothekers kunnen eventuele meldingen doorgeven aan Veilig Thuis of in geval van nood 112 bellen.

Escalatie

Uitgerekend op de dag dat ze het KNMP-bericht hierover las, kreeg Apotheker Suzette van de Schootbrugge van Noordam Service Apotheek in Amsterdam, een melding. “Ik had de apothekersbriefing gelezen en het er toevallig net over gehad met de assistenten tijdens de koffiepauze. Prompt kwam om 11.00 uur een vrouw van rond de 80 jaar binnen. Ze meldde ‘Masker 19’ aan de balie. De assistente kwam met paniek in haar ogen naar me toe: ‘We hebben er een’. De vrouw heb ik apart genomen en haar verhaal aangehoord. Haar situatie was niet echt gevaarlijk, gelukkig. Maar emotioneel was ze behoorlijk over haar toeren. Ze had in haar appartement ruzie met een buurman, wat escaleerde als ze hem bijvoorbeeld in de hal of trappenhuis tegenkwam. Ik vertelde haar dat het goed was dat ze even contact opnam.”

“Ik had net de apothekersbriefing gelezen en prompt meldde die ochtend een vrouw van rond de 80 jaar ‘Masker-19’ aan de balie”

Schrijnende situatie

Eigenlijk was er geen sprake van huiselijk geweld, zegt Van de Schootbrugge. “Maar de vrouw stond erop dat ik Veilig Thuis belde. Het was een schrijnende situatie. Ze zat er helemaal doorheen en wilde zelfs een einde aan haar leven maken. Een schreeuw om aandacht. Ze verwachtte een oplossing van de apotheek, maar ik kon moeilijk inschatten hoe ernstig de situatie werkelijk was. Toen heb ik Veilig Thuis toch maar gebeld, op de speaker, in het bijzijn van de vrouw. Veilig Thuis constateerde dat het vooral om een juridische kwestie ging. Veilig Thuis adviseerde de vrouw en mij om samen de huisarts te bellen vanwege haar emotionele toestand en eventueel nog contact op te nemen met de wijkagent. Uiteindelijk wilde de vrouw toch niet samen met mij haar huisarts bellen. Ze zou zelf wel contact opnemen. Ook de politie hebben we niet meer gebeld. ”

Van de Schootbrugge hield een wat onbevredigend gevoel aan het hele gebeuren over. “Veilig Thuis nam mij de situatie niet echt uit handen, maar liet die min of meer bij mij rusten. Terugkoppeling over hoe het is afgelopen met mevrouw, heb ik niet gekregen. Vanuit privacy-oogpunt ga ik ook niet zelf aan haar vragen hoe het nu is.” 

“Uiteindelijk wilde de vrouw toch niet samen met mij haar huisarts bellen. Ze zou zelf wel contact opnemen”

Vertrouwde zorgverlener

Het voelt voor haar dubbel om als apotheker zijdelings betrokken te raken bij maatschappelijk werk. “We zijn er niet voor opgeleid. We varen als apotheker op onze farmacotherapeutische kennis en verlenen daaromheen zorg. Aan de andere kant: in coronatijd zijn wij als enige zorgverlener vrij toegankelijk voor patiënten. Patiënten kunnen zonder afspraak langskomen. Qua instantie zijn we dus wel de aangewezen plek voor meldingen van huiselijk geweld in coronatijd. Verder vraagt het van apothekers een luisterend oor om goed te peilen wat er aan de hand is bij een panieksituatie. Zelf vond ik het fijn om deze patiënt een luisterend oor te kunnen bieden. Maar ik vond het wel lastig om in te schatten hoe ernstig de situatie werkelijk was.” 

“Veilig Thuis nam mij de situatie niet echt uit handen, maar liet die min of meer bij mij rusten”

Onrust bij team

Bij het team gaf dit voorval de nodige onrust. “Op zaterdagochtend is de apotheek open en zijn er twee assistenten aanwezig. Zelf ben ik er dan niet. Maar wat te doen als er dan een patiënt Masker-19 meldt? Ik heb direct een protocol gemaakt voor het team. Later kwam er ook uitgebreidere informatie vanuit de KNMP. Het stroomschema gaf duidelijkheid over hoe te handelen bij een melding. Dit heb ik ook met mijn team besproken. We hebben na die eerste melding geen nieuwe meldingen meer gehad. Ik heb de indruk dat nog weinig apotheken hiermee te maken hebben gehad.” 

“Ik heb direct een protocol gemaakt voor het team”

Bredere rol apotheker

Positief aan Masker-19 vindt Van de Schootbrugge dat het de positie van de apotheker als vertrouwde zorgverlener, dichtbij de patiënt, weer eens extra op de kaart zet. “Zo laten we zien dat onze rol veel breder is dan alleen maar doosjes schuiven.” 

, , ,
Deel dit artikel