DOQ

Arbeidsstatus geassocieerd met verhoogd risico op acute hartstilstand

Diverse gendergerelateerde factoren zijn geassocieerd met een verhoogd risico op acute hartstilstand. Vooral de populatie-attributieve fractie voor arbeidsstatus is voor beide geslachten verhoogd, sterker voor vrouwen dan voor mannen. Dit zijn de resultaten van recent gepubliceerd Nederlands onderzoek.

De incidentie van acute hartstilstand verschilt tussen vrouwen en mannen. Naast seksegerelateerde (biologische) factoren, kan dit verschil in risico mogelijk ook veroorzaakt worden door gendergerelateerde (sociaal-culturele) factoren. De Amsterdamse en Utrechtse onderzoekers keken daarom naar de associatie van een aantal gendergerelateerde factoren met de incidentie van acute hartstilstand. Zij combineerden gegevens over medische spoedeisende hulp over de periode 2009-2015 met gegevens over werkstatus, hoofdverdiener, leven met kinderen en burgerlijke staat van alle vrouwen en mannen van ≥25 jaar in Noord-Holland. Om te bepalen of metabole factoren de associaties zouden kunnen verklaren, hebben zij hypertensie, diabetes mellitus en dyslipidemie aan de modellen toegevoegd.

Populatie-attributieve fractie

Bij zowel mannen als vrouwen hadden de werklozen, degenen die geen hoofdverdieners zijn, degenen die zonder kinderen leven en gehuwde of gescheiden personen een verhoogd risico op acute hartstilstand. De populatie-attributieve fractie (PAF) varieerde van 4,9 tot 40,3 bij vrouwen en van 4,4 tot 15,5 bij mannen. De hoogste PAF gold voor arbeidsstatus, voor beide geslachten. Bij vrouwen werd er voor de meeste factoren een sterkere associatie gevonden dan voor mannen. Dit gold vooral voor arbeidsstatus. Gescheiden vrouwen, weduwes en weduwnaars hadden geen verhoogd risico in vergelijking met ongetrouwde controles.
Als de metabole factoren meegenomen werden in het model, werden de associaties van de gendergerelateerde factoren met acute hartstilstand in beide geslachten iets minder uitgesproken, maar ze bleven statistisch significant.

Toekomstige studies

De onderzoekers zijn van mening dat deze studie bijdraagt aan toenemend bewijs dat gendergerelateerde factoren geassocieerd zijn met het optreden van acute hartstilstand. Omdat zij slechts een subset van factoren konden analyseren, kunnen toekomstige studies dit werk uitbreiden naar andere factoren. Het overwegen van gendergerelateerde factoren kan in de toekomst de klinische praktijk verbeteren. Daarnaast kan het bijdragen aan de ontwikkeling van interventies die het optreden van acute hartstilstand verminderen, bijvoorbeeld door voorlichtingscampagnes voor specifieke subgroepen.

Referentie: Smits RLA, Van Dongen LH, Blom MT et al. Gender-related factors and out-of-hospital cardiac arrest incidence in women and men: analysis of a population-based cohort study in the Netherlands. J Epidemiol Community Health 2022 Sep; 76(9): 800-8008

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx