Arbeidsstatus geassocieerd met verhoogd risico op acute hartstilstand

mm
Redactie
Redactioneel,
14 september 2022

Diverse gendergerelateerde factoren zijn geassocieerd met een verhoogd risico op acute hartstilstand. Vooral de populatie-attributieve fractie voor arbeidsstatus is voor beide geslachten verhoogd, sterker voor vrouwen dan voor mannen. Dit zijn de resultaten van recent gepubliceerd Nederlands onderzoek.

De incidentie van acute hartstilstand verschilt tussen vrouwen en mannen. Naast seksegerelateerde (biologische) factoren, kan dit verschil in risico mogelijk ook veroorzaakt worden door gendergerelateerde (sociaal-culturele) factoren. De Amsterdamse en Utrechtse onderzoekers keken daarom naar de associatie van een aantal gendergerelateerde factoren met de incidentie van acute hartstilstand. Zij combineerden gegevens over medische spoedeisende hulp over de periode 2009-2015 met gegevens over werkstatus, hoofdverdiener, leven met kinderen en burgerlijke staat van alle vrouwen en mannen van ≥25 jaar in Noord-Holland. Om te bepalen of metabole factoren de associaties zouden kunnen verklaren, hebben zij hypertensie, diabetes mellitus en dyslipidemie aan de modellen toegevoegd.

Populatie-attributieve fractie

Bij zowel mannen als vrouwen hadden de werklozen, degenen die geen hoofdverdieners zijn, degenen die zonder kinderen leven en gehuwde of gescheiden personen een verhoogd risico op acute hartstilstand. De populatie-attributieve fractie (PAF) varieerde van 4,9 tot 40,3 bij vrouwen en van 4,4 tot 15,5 bij mannen. De hoogste PAF gold voor arbeidsstatus, voor beide geslachten. Bij vrouwen werd er voor de meeste factoren een sterkere associatie gevonden dan voor mannen. Dit gold vooral voor arbeidsstatus. Gescheiden vr

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, ,
Deel dit artikel