Astma diagnose & management bij volwassenen

mm
redactie
Redactioneel,
19 juli 2017

Onderzoekers van de Universiteit van Texas stelde onlangs vast dat een essentiële effectieve behandeling van astma bij volwassenen in ieder geval een fysieke test en ademhalingstest moet bevatten. Verder moet de geschiedenis van de patiënt goed worden uitgevraagd. De resultaten van het astmaonderzoek van Prof. dr. William Calhoun et al., zijn onlangs gepubliceerd in het vakblad JAMA.

Circa 8 % van de volwassen mensen wordt getroffen tot astma. Astma kan verschillende oorzaken hebben. Een behandeling hangt vaak samen met de specifieke triggers die de astma veroorzaken. Jaarlijks komt een deel daarvan in het ziekenhuis terecht.

Spirometrie
“Wanneer een patiënt zich met astma meldt, is het belangrijk om veel te weten te komen over hun geschiedenis, een spirometrie test en een fysieke test te doen”, aldus Prof. dr. William Calhoun. Wanneer de diagnose is gesteld, zou de patiënt een vragenlijst moeten invullen waardoor ze volgens de professor leren hoe goed de astma onder controle is, en wat de invloed van de ziekte is op hun kwaliteit van leven. De spirometrie zou volgens Calhoun elke 2 jaar moeten plaatsvinden, wanneer er geen veranderingen zijn in de symptomen die de patiënt ervaart.

Reduceren
Het in beeld brengen van de borstkast is tevens belangrijk om de diagnose astma in sommige situaties te stellen. Vooral wanneer de patiënt heeft gerookt, of is blootgesteld aan chemicaliën. Ook wanneer een patiënt een risico loopt voor COPD of longkanker. “Bij de behandeling van astma willen we de symptomen reduceren, waardoor ze weer normaal hun dagelijkse activiteiten kunnen doen, goed kunnen scoren op longfunctietesten en ook het risico op aanvallen en geen klachten ondervinden van de bijwerkingen van geneesmiddelen”, aldus Jennifer McCracken, assistent professor aan het UTMB en co-auteur van het artikel in JAMA. Doordat astma zo complex is, dienen zorgverleners volgens haar patiënten te benaderen vanuit een plan dat is gebaseerd op de richtlijnen. McCracken: “Triggers uit de omgeving (allergenen, virussen en chemische middelen) dienen daarbij overwogen te worden, om tot een behandeling op maat te komen.”

Actieplan
Het is volgens het onderzoeksteam belangrijk om een geschreven actieplan voor astma te hebben. Die in detail ingaat op de tekenen en symptomen van verergerende astma, en ook in eenvoudig taalgebruik uitgelegd hoe je die kunt tegengaan. De kortwerkende inhalatietoestellen moeten daarbij eenvoudig te gebruiken zijn!

Bron: JAMA, Afbeelding: Ergospirometrie (wikkicommons)

,
Deel dit artikel