ATS 2017: Bloedvatverlies verhoogt risico op dood bij rokers zonder COPD

mm
Lennard Bonapart
Redactioneel,
7 juni 2017

Uit recent onderzoek waarbij de vermindering van het aantal distale pulmonaire vertakkingen van de bloedvaten in de buitenste delen van de longen werd gemeten, blijkt dat er een verband is tussen bloedvatverlies (‘vascular pruning’) en het risico op dood door roken, zonder COPD. De resultaten werden onlangs door longarts Carolyn Come van de Brigham Vrouwenziekenhuis in Boston, Massachusetts gepresenteerd tijdens de ATS 2017 in Washington.

“Onze bevindingen laten zien dat het meten van het bloedvatverlies via CT een belangrijke marker kan zijn voor het meten van de gevoeligheid voor schade die ontstaat door het roken. Bovendien geeft het prognostische informatie over de mortaliteit bij rokers die milde of geen longklachten hebben,” aldus dr. Come.

COPD
Hetzelfde effect werd niet gezien bij rokers met COPD. Mogelijk gaat de vasculaire schade vooraf aan de longweefselschade, maar wanneer de ziekte verder ontwikkelt, lopen de twee processen verder parallel. Het effect van bloedvatverlies kan overschaduwd worden in modellen die naar meerdere variabelen kijken om de mortaliteit te kunnen voorspellen. Het is tevens mogelijk dat het verlies van bloedvaten niet lineair verloopt. Dr. Come onderzocht via CT de gegevens van 6.435 patiënten, die deelnamen aan de COPDGene studie. De patiënten hadden volgens de GOLD-richtlijnen stage 0 tot 4 luchtwegobstructies en de mortaliteitsgegevens waren tevens beschikbaar. De patiënten werden aan de hand van de hoeveelheid van het bloedvatverlies ingedeeld in 4 verschillende groepen. Ook werd het cohort verdeeld in patiënten met en zonder COPD.

Mortaliteit
3,8% van de patiënten zonder COPD en 18,8 % van de patiënten met COPD stierf binnen de follow-up van 5,6 jaren. In beiden groepen kwam naar voren dat de mortaliteit toenam wanneer er sprake was van meer bloedvatverlies. Door een analyse te doen van de resultaten zag dr. Come dat mensen met het grootste verlies aan bloedvaten, tevens een hogere mortaliteit hadden. Bij patiënten met COPD werd een dergelijk significant verband niet waargenomen.

Morfologie
Come tot slot: “Het is een belangrijke studie met betrekking op de vasculaire morfologie bij rokers met milde of zonder longfunctiebeperkingen. Ook toont de studie het klinische belang van deze veranderingen.”

 

Bron: ATS 2017

C.E. Come, F.N. Rahaghi, R.K. Putman, R. San Jose Estepar, G. Washko; Brigham and Women’s Hospital – Boston, Amerika: Computed Tomographic Vascular Pruning Predicts Mortality in Smokers Without Chronic Obstructive Pulmonary Disease/ Abstract 10283

 AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

,
Deel dit artikel