ATS 2017: Stress biomarker F2-isoprostaan voorspelt astma bij kinderen

mm
Lennard Bonapart
Redactioneel,
10 juli 2017

‘Door de biomarker ‘F2-isoprostaan te meten in de urine van jonge kinderen met virale acute respiratoire infecties, is het mogelijk om vast te stellen of de kenmerkende piepende ademhaling (astma) op latere leeftijd terugkomt’, aldus onderzoek van Christian Rosas-Salazar et al., van de Vanderbilt University Medical Center in Nashville. De resultaten werden onlangs tijdens ATS 2017 in Washington gepresenteerd.

Astma is een chronische ontsteking van de longen, die gepaard kan gaan met een piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten. De wetenschappers vinden het waarschijnlijk dat acute respiratoire infecties (ARI) op jonge leeftijd leiden tot oxidatieve stress, en dat dit weer deze kenmerkende symptomen van astma op latere leeftijd kan veroorzaken.

F2-isoprostaan
Het ging om een onderzoek met gegevens uit de INSPIRE-studie. Rosas-Salazar keek naar de concentratie van F2-isoprostaan in de urine van 476 pasgeboren kinderen en tijdens een ARI. De biomarker F2-isoprostaan heeft een prostaglandine-achtige samenstelling en wordt gevormd tijdens oxidatieve stress door non-enzymatische oxidatie van arachidonzuur, een van de essentiële vetzuren.

Astma
Van de 230 kinderen in de uiteindelijke analyse waren er 58 die astma ontwikkelden. ER werd geen verband gezien tussen F2-isoprostaan concentratie en terugkerend piepen in urine dat voor de ARI werd verzameld. De concentraties namen significant toe tijdens ARI (viraal) bij kinderen die astma ontwikkelden.

Urinetest
De wetenschappers laten zien dat kinderen die hoge concentraties van de biomarker in hun urine hebben tijdens een ARI, een verhoogde kans liepen op het ontwikkelen van de piepende ademhaling bij astma. Mogelijk is uit deze gegevens in de toekomst een urinetest te ontwikkelen waarbij je preventieve strategieën kunt toepassen bij kinderen met een verhoogd risico op astma vanwege een eerdere infectie.

Valideren
Kinderlongarts dr. Thomas Ferkol, gaf tijdens ATS aan dat dit een grote stap voorwaarts zou betekenen in de preventie en behandeling van astma bij kinderen. Longartsen krijgen op termijn een test waarbij ze concreet kunnen vaststellen of een kind astma heeft. Het is nu echter wel nog noodzakelijk om de test te valideren in een groter en meer divers cohort.

Bron: www.conference.thoracic.org

AUTEUR: Lennard Bonapart, Medisch journalist

 

Deel dit artikel