DOQ

ATS 2017: Stress biomarker F2-isoprostaan voorspelt astma bij kinderen

‘Door de biomarker ‘F2-isoprostaan te meten in de urine van jonge kinderen met virale acute respiratoire infecties, is het mogelijk om vast te stellen of de kenmerkende piepende ademhaling (astma) op latere leeftijd terugkomt’, aldus onderzoek van Christian Rosas-Salazar et al., van de Vanderbilt University Medical Center in Nashville. De resultaten werden onlangs tijdens ATS 2017 in Washington gepresenteerd.

Astma is een chronische ontsteking van de longen, die gepaard kan gaan met een piepende ademhaling, benauwdheid en hoesten. De wetenschappers vinden het waarschijnlijk dat acute respiratoire infecties (ARI) op jonge leeftijd leiden tot oxidatieve stress, en dat dit weer deze kenmerkende symptomen van astma op latere leeftijd kan veroorzaken.

F2-isoprostaan
Het ging om een onderzoek met gegevens uit de INSPIRE-studie. Rosas-Salazar keek naar de concentratie van F2-isoprostaan in de urine van 476 pasgeboren kinderen en tijdens een ARI. De biomarker F2-isoprostaan heeft een prostaglandine-achtige samenstelling en wordt gevormd tijdens oxidatieve stress door non-enzymatische oxidatie van arachidonzuur, een van de essentiële vetzuren.

Astma
Van de 230 kinderen in de uiteindelijke analyse waren er 58 die astma ontwikkelden. ER werd geen verband gezien tussen F2-isoprostaan concentratie en terugkerend piepen in urine dat voor de ARI werd verzameld. De concentraties namen significant toe tijdens ARI (viraal) bij kinderen die astma ontwikkelden.

Urinetest
De wetenschappers laten zien dat kinderen die hoge concentraties van de biomarker in hun urine hebben tijdens een ARI, een verhoogde kans liepen op het ontwikkelen van de piepende ademhaling bij astma. Mogelijk is uit deze gegevens in de toekomst een urinetest te ontwikkelen waarbij je preventieve strategieën kunt toepassen bij kinderen met een verhoogd risico op astma vanwege een eerdere infectie.

Valideren
Kinderlongarts dr. Thomas Ferkol, gaf tijdens ATS aan dat dit een grote stap voorwaarts zou betekenen in de preventie en behandeling van astma bij kinderen. Longartsen krijgen op termijn een test waarbij ze concreet kunnen vaststellen of een kind astma heeft. Het is nu echter wel nog noodzakelijk om de test te valideren in een groter en meer divers cohort.

Bron: www.conference.thoracic.org

AUTEUR: Lennard Bonapart, Medisch journalist

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”