Avelumab effectief bij zwangerschap-gerelateerde chemo-resistente trofoblasttumoren

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
25 augustus 2020

Bij patiënten met een zwangerschap-gerelateerde trofoblasttumor (GTT) die resistent is voor chemotherapie met een enkel medicijn, had avelumab een gunstig bijwerkingenprofiel. Ongeveer de helft van de patiënten genas in de TROPHIMMUN-trial, voor zover bekend de eerste prospectieve studie naar een immunotherapeuticum bij patiënten met GTT. De onderzoekers vinden dan ook dat avelumab een nieuwe behandeloptie zou kunnen zijn, vooral voor patiënten die anders combinatiechemotherapie zouden krijgen.

Voor de behandeling van GTT is chemotherapie momenteel de steunpilaar. Vrouwen met een GTT die resistent is voor chemotherapie met een enkel medicijn, krijgen andere chemotherapeutische medicijnen. Hoewel die behandelingen effectief zijn, veroorzaken ze aanzienlijke toxiciteit. 

Alle subtypen van GTT brengen programmed death-ligand 1 (PD-L1) tot expressie. Bij de trofoblast-immunosurveillance zijn natural killer (NK)-cellen betrokken. Avelumab (anti-PD-L1) induceert door NK-cellen gemedieerde cytotoxiciteit. 

(bron foto pixabay)

TROPHIMMUN-trial

In de fase II TROPHIMMUN-trial kregen 15 vrouwen met GTT die ziekteprogressie vertoonden na chemotherapie met een enkel medicijn, iedere twee weken avelumab 10 mg/kg intraveneus, totdat de humaan choriongonadotrofine (hCG)-spiegel was genormaliseerd. Vervolgen kregen ze drie consolidatiecycli. 

De mediane leeftijd was 34 jaar. Stadium I was aanwezig bij 53,3% en stadium III bij 46,7% van de vrouwen. De score van de International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIG

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Deel dit artikel