Ballon versus stent: de keuze is om het even

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
23 oktober 2020

De werkzaamheid en veiligheid van drug-gecoate ballonnen versus drug-eluting stents blijft tot drie jaar na de interventie behouden bij de behandeling van patiënten met een de novo-afwijking in de kleine coronairarteriën. Deze langetermijnresultaten van de BASKET-SMALL 2-trial verschenen in The Lancet 

Een eerdere analyse toonde dat patiënten die vanwege nieuwe afwijkingen in de kleine coronairarteriën zijn behandeld met een drug-gecoate ballon, tot een jaar na de interventie vergelijkbare uitkomsten hebben als degenen die zijn behandeld met een drug-eluting stent. Er waren echter weinig gegevens vanaf een jaar na de interventie.  

(bron foto iStock)

Ballon versus stent 

In deze gerandomiseerde, open-label, non-inferioriteitstudie uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn de effecten op de lange termijn na een behandeling met een drug-gecoate ballon vergeleken met een drug-eluting stent bij patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergingen. 
De 883 beoordeelde patiënten hadden een de novo laesies in een coronairvat van < 3 mm groot en een indicatie voor een PCI. Van hen werden 758 patiënten (86%) willekeurig behandeld met een drug-gecoate ballon of met een tweedegeneratie drug-eluting stent. Duale antiplaatjestherapie werd aanbevolen gedurende één maand na de interventie met de drug-gecoate ballon en gedurende zes maanden na de interventie met de drug-eluting stent in geval van stabiele symptomen, maar gedurende een jaar in geval van een acuut coronair syndroom.  

MACE-uitkomsten 

Tot drie jaar na de interventie werd bijgehouden of majeure ongunstige cardiale events, dat wil zeggen hartdood, niet-fatale hartinfarcten en revascularisaties van het doelvat, all-cause mortaliteit, waarschijnlijke of definitieve stenttromboses of ernstige bloedingen optraden.  
De Kaplan-Meier-schatting voor majeure ongunstige cardiale events was 15% in beide groepen (hazard ratio 0,99; p = 0,95). De twee groepen waren ook zeer vergelijkbaar wat betreft de afzonderlijke onderdelen van de cardiale events, te weten voor drug-gecoate ballonnen versus drug-eluting stents:  

  • hartdood: Kaplan-Meier schatting 5% vs. 4% (HR 1,29; p = 0,49)  
  • niet-fatale hartinfarcten: Kaplan-Meier schatting 6% voor beide groepen (HR 0,82; p = 0,52) en  
  • revascularisatie van het doelvat: Kaplan-Meier schatting 9% voor beide groepen (HR 0,95; p = 083).  

Vergelijkbare uitkomsten 

Ook de all-cause mortaliteit was zeer vergelijkbaar bij patiënten die waren behandeld met een drug-gecoate ballon of met een drug-eluting stent: Kaplan-Meier schatting 8% voor beide groepen (HR 1,05; p = 0,87).  
De percentages patiënten met een waarschijnlijke of definitieve stenttrombose of ernstige bloeding waren numeriek lager bij patiënten die waren behandeling met een drug-gecoate ballonnen versus drug-eluting stents, hoewel de verschillen niet significant waren, namelijk:  

  • definitieve stenttrombose: Kaplan-Meier-schatting 1% vs. 2%; HR 0,33; p = 0,18) en  
  • ernstige bloedingen: Kaplan-Meier-schatting 2% vs. 4% (HR 0,43; p = 0,088). 

Conclusies 

De werkzaamheid en veiligheid van drug-gecoate ballonnen versus drug-eluting stents blijft tot drie jaar na de interventie behouden bij de behandeling van patiënten met een de novo-afwijking in de kleine coronairarteriën. 


Referentie: Jeger RV, Farah A, Ohlow M-A, et al. Long-term efficacy and safety of drug-coated balloons versus drug-eluting stents for small coronary artery disease (BASKET-SMALL 2): 3-year follow-up of a randomised, non-inferiority trial. Lancet. Oct 19, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32173-5. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32173-5/fulltext 

, , ,
Deel dit artikel