DOQ

Behandel Hindoestanen met diabetes eerder om MACE te voorkomen

Cardiovasculaire complicaties (MACE) doen zich vanaf het startpunt diagnose diabetes bij Hindoestanen gemiddeld vier jaar eerder voor dan bij Europeanen. Dit verschil is zelfs zeven jaar bij Hindoestanen met diabetische retinopathie (DR). Dat is de uitkomst van het cohortonderzoek van Judith van Niel, verpleegkundig specialist bij het HaaglandenMC, en Nel Geelhoed-Duijvestijn, gepensioneerd internist van het Haaglanden MC. Zij voerden het onderzoek uit in samenwerking met de afdeling Public Health van het LUMC.
 

Van Niel en Geelhoed voerden hun cohortstudie, onderdeel van een breder promotieonderzoek van Van Niel, uit bij 3831 volwassenen met diabetes type 2. Daaronder vielen 1358 Hindoestanen en 2473 Kaukasische Nederlanders, allen behandeld in de Diabetespolikliniek van het Haaglanden MC in de periode 2006 – 2017. In maart 2021 is hun onderzoek gepubliceerd in Endocrinology, Diabetes & Metabolism.

Gepensioneerd internist Nel Geelhoed-Duijvestijn

Hoger risico

De geïncludeerde patiënten werden verdeeld in drie cohortgroepen, patiënten zonder DR, patiënten met milde DR, en patiënten met ernstige DR. Geelhoed: “We wisten al dat Hindoestanen vanaf jongere leeftijd een hoger risico lopen op diabetes en cardiovasculaire aandoeningen dan Kaukasische Nederlanders. Het was alleen niet bekend hoe groot dit verschil is. Daarnaast is er de laatste jaren veel wetenschappelijke discussie over DR als extra risicofactor voor MACE. In onze studie laten we zien dat het percentage mensen met MACE in de groep zonder DR weliswaar vergelijkbaar is met Europeanen, maar dat MACE wel al vier jaar vroeger optreedt bij Hindoestanen. Dat verschil in aantal jaren neemt vervolgens significant toe bij de groep Hindoestanen met DR.”

“Als we bij Kaukasische Nederlanders tevreden zijn met een cholesterolgehalte van 2,5, dan is het verstandig om bij Hindoestanen 1,5 te nemen als streefnorm”

Eerder en agressiever

‘Eerder en agressiever’ preventief behandelen van alle cardiovasculaire risicofactoren bij Hindoestanen met diabetes; dat is de voornaamste aanbeveling van Geelhoed om MACE bij deze patiëntengroep te helpen voorkomen. “Laten we beginnen het cholesterol zo laag mogelijk te krijgen. Als we bij Kaukasische Nederlanders tevreden zijn met een cholesterolgehalte van 2,5, dan is het verstandig om bij Hindoestanen 1,5 te nemen als streefnorm.”
Geelhoed wijst er daarbij op dat er een nieuwe generatie cholesterolverlager op de markt is, een PCSK-9-remmer die ook een gunstige invloed lijkt te hebben op de lipidenhuishouding, een belangrijke risicofactor voor MACE. “Hindoestanen hebben vaker een verhoogd apoB, een eiwit dat een rol speelt bij de lipidenhuishouding. Mogelijk zijn genetische factoren daarbij van invloed. Statines verlagen het apoB niet, PCSK-9 remmers wel. De PCSK-9-remmers zijn echter dure geneesmiddelen, die de huisarts nog niet kan voorschrijven. Bovendien kennen we de langetermijneffecten ervan nog niet. Maar op termijn zouden ze Hindoestanen met diabetes bij de preventie van MACE veel gezondheidswinst kunnen opleveren.”

“Het taboe op diabetes is groot onder Hindoestanen. Het is iets dat ze liever ontkennen”

Taboe

Naast vroegtijdige inzet van statines blijft een goede behandeling van de diabetes bij Hindoestanen van belang. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Geelhoed, die als internist in het Haaglanden MC jarenlang Hindoestanen in haar spreekkamer zag. “Het taboe op diabetes is groot onder Hindoestanen. Het is iets dat ze liever ontkennen. Het is belangrijk dat je je daar als behandelaar bewust van bent.”

“We hopen met dit onderzoek het risico op MACE bij Hindoestanen te verkleinen en te werken aan meer gezondheidswinst voor deze kwetsbare doelgroep”

Lagere sociaaleconomische status

De cohortstudie vormt één van de deelstudies van het promotieonderzoek van Van Niel, met Geelhoed als co-promotor. “We willen met deze studie nog een aantal andere vragen onderzoeken. Zoals de invloed van de veelal lagere sociaaleconomische status van Hindoestanen op de complicaties van en mortaliteit door diabetes. En het veelvuldig gebruik van alternatieve geneesmiddelen en hun ideeën over de mogelijkheden van zelfzorg. De diabetes-specifieke database (DiabetesNed) die we in het Haaglanden MC hebben opgebouwd, vormt daarbij een goudmijn voor ons. We hopen met dit onderzoek ons uiteindelijke doel te bereiken: het risico op MACE bij Hindoestanen verkleinen en werken aan meer gezondheidswinst voor deze kwetsbare doelgroep.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx