Behandeling voor kinderen met hersenstamkanker in zicht dankzij ontdekking

mm
redactie
Redactioneel,
14 oktober 2020

Aan de hand van laboratorium- en proefdiermodellen van diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG) is er een eigenschap van DIPG-cellen ontdekt, die ervoor zorgt dat deze tumorcellen zeer resistent voor behandeling zijn. Zo blijkt uit recent promotieonderzoek.

Promovendus Hans Meel was betrokken bij de ontwikkeling van de eerste generatie laboratorium- en proefdiermodellen van DIPG, een zeer agressieve en onbehandelbare vorm van kanker in de hersenstam bij kinderen. Met deze modellen is er een eigenschap van DIPG-cellen ontdekt, die ervoor zorgt dat deze tumorcellen zeer resistent voor behandeling zijn, de zogenaamde mesenchymale transitie.

(Foto: Pixabay)

Eiwitten remmen

Door twee eiwitten te remmen –AXL en HDAC- konden zij de DIPG-cellen selectief doden en gevoeliger voor andere therapieën maken. Zij vonden twee medicijnen, bemcentinib en panobinostat, die deze eiwitten effectief in de hersenen van muizen met DIPG konden remmen. Zo werden de tumoren in deze muizen kleiner en de muizen overleefden langer.

Combineren

Momenteel wordt gewerkt aan de verfijning van deze therapie, en de mogelijkheid deze te combineren met immuuntherapie en bestraling. Daarnaast hopen de onderzoekers op korte termijn een klinisch onderzoek te kunnen starten naar de effecten van deze behandeling in kinderen met DIPG.

Bron: Amsterdam UMC
, ,
Deel dit artikel