DOQ

‘Belet met therapeutic drug monitoring resistentie tegen tbc-behandeling’

“Resistentie tegen de behandeling van tuberculose is wereldwijd een groot probleem”, zegt Onno Akkerman, longarts in het UMCG. Om de behandelresultaten van tbc-patiënten te verbeteren, kan therapeutic drug monitoring (TDM) een uitkomst bieden. Een onlangs uitgevoerde enquête onder behandelaren van tbc maakt duidelijk dat TDM wereldwijd nog maar weinig wordt toegepast. “We willen meer inzicht krijgen in de barrières voor het toepassen van TDM en oplossingen aandragen.”

Tot Covid-19 was tuberculose wereldwijd infectieziekte nummer één, met ook verreweg het hoogste aantal overlijdens per jaar. Toch is de ziekte met een combinatie van antibiotica goed te behandelen. Onno Akkerman: “De behandeling van tbc is al jaren onveranderd. Alle patiënten krijgen eenzelfde dosering, ongeacht hun gewicht, de ernst van de ziekte of eventuele comorbiditeiten. Maar we weten ook dat als de blootstelling aan het geneesmiddel te laag is, de tbc-bacterie resistent kan worden tegen therapie. Deze resistentie is wereldwijd inmiddels een groot probleem, en werkt transmissie van de tbc-bacterie in de hand. Daarom moeten we veel beter gaan kijken naar de dosering van de geneesmiddelen en de concentratie ervan in het lichaam, oftewel: therapeutic drug monitoring (TDM).”

longarts dr. Onno Akkerman

Optimale behandeling

Akkerman zegt dat al veel bekend is over de bandbreedte waarin de geneesmiddelen gedoseerd zouden moeten worden. “Door gedurende de dag bloed bij patiënten af te nemen en daarin de concentratie van het geneesmiddel te meten, kunnen we bepalen of de behandeling optimaal is. Dit betekent go

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Inloggen

Naar dit artikel »

Lees ook: Aanmelden

Naar dit artikel »