Benoeming dr. Hofmeijer: ‘Praktische oplossingen gebaseerd op nieuwe inzichten in cerebrale ischemie’

mm
redactie
Redactioneel,
14 augustus 2019

Neuroloog dr. Jeannette Hofmeijer van Rijnstate is per 1 juli 2019 benoemd tot hoogleraar translationele neurofysiologie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente (UT). Ze onderzoekt hersenfunctie bij doorbloedingsstoornissen.

Dr. Hofmeijer werkt al ruim acht jaar als universitair docent en onderzoeker bij de Universiteit Twente. Hier geeft ze onderwijs in het curriculum Technische Geneeskunde en begeleidt ze meerdere promovendi. Voor twee dagen in de week werkt ze als hoogleraar aan de UT en voor drie dagen als neuroloog in Rijnstate.

Neuroloog Jeannette Hofmeijer
(Bron: foto Rijnstate)

Met haar onderzoek richt Hofmeijer zich op de gevolgen van cerebrale ischemie op de functie van de hersenen. Cerebrale ischemie betekent doorbloedingsstoornis en komt voor bij patiënten met een herseninfarct of hartstilstand. Met deze benoeming kan ze haar onderzoek naar betere diagnostiek en behandeling van cerebrale ischemie uitbreiden.

Meer onderzoek, betere behandelmethoden

Als hoogleraar translationele neurofysiologie streeft ze naar een beter inzicht in wat er in de hersenen misgaat tijdens en na cerebrale ischemie. Hiervoor doet ze metingen aan patiënten, maar ook in experimentele modellen, zoals gekweekte hersencellen op een soort chipje (‘brain on a chip’). Ze beoogt betere diagnostiek en nieuwe, gerichte behandelingen te ontwikkelen.

“Ik doe graag onderzoek waarin klinisch relevante vraagstellingen worden gecombineerd met vragen over de werking van zenuwcellen. Hiermee beoog ik praktische oplossingen voor de patiënt, gebaseerd op nieuwe inzichten in de mechanismen van cerebrale ischemie. Daarvoor werk ik nauw samen met biologen, natuurkundigen en ingenieurs,” vertelt Hofmeijer.

Hersenschade na hartstilstand

Ook voor Rijnstate is deze benoeming belangrijk. Hersenschade heeft een grote impact op het leven van een patiënt en de huidige behandelmethoden zijn beperkt. Met haar onderzoeksgroep aan de UT ontwikkelde dr. Hofmeijer een methode om de ernst van hersenschade na een hartstilstand te meten. Deze methode is inmiddels opgenomen in (inter)nationale richtlijnen. Op dit moment onderzoekt ze het effect van hersenstimulatie op het herstel van deze patiënten. Mede dankzij dit onderzoek is Rijnstate benoemd tot STZ-expertisecentrum voor hersenschade na een hartstilstand en tertiair verwijzingscentrum voor patiënten met een acuut herseninfarct.

Bron: Rijnstate Ziekenhuis
, , , , ,
Deel dit artikel