‘Beperkte kennis over Korsakov is knelpunt in de praktijk’

mm
Kees Vermeer
Redactioneel,
21 september 2022

“De zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov is complex. Het is een kleine maar ingewikkelde groep patiënten. Tegelijk is de kennis in de keten over zorg en behandeling beperkt. Via onderzoek en scholing willen we meer kennis over het syndroom ontwikkelen en verspreiden in zorgketens. Korsakovpatiënten hebben hun hele leven zorg en behandeling nodig. Daar is veel wetenschappelijke kennis en kunde voor nodig.”

Dat betoogt Cynthia Vogeler, directeur van het Korsakov Kenniscentrum in Rotterdam. Volgens haar is de naam Korsakov wel algemeen bekend, maar weten weinig mensen wat het precies is. “Korsakov wordt veelal geassocieerd met alcoholverslaving, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Het is een syndroom dat ontstaat na ernstig tekort aan vitamine B1, met blijvende hersenschade als gevolg. Het B1-tekort wordt inderdaad veroorzaakt door een slechte voedingstoestand en veel alcohol, maar er zijn ook andere oorzaken. Bijvoorbeeld zeer ernstig zwangerschapsbraken, of B1-tekort als complicatie na een maagverkleining. Het syndroom wordt ook vaak geassocieerd met een lage sociaal-economische status. Maar het komt voor in alle lagen van de bevolking.”

“De herkenning van Korsakov door bijvoorbeeld huisartsen of specialisten op de spoedeisende hulp is niet makkelijk”

Cynthia Vogeler, directeur Korsakov Kenniscentrum

Niet altijd het juiste zorgpad

Kenmerken van het syndroom zijn cognitieproblemen, verlies aan empathie, gedragsverandering en verlies van regie over het dagelijks leven. Vaak ontstaat impulsief, maar ook apathisch en agressief gedrag. Veel Korsakovpatiënten mijde

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , , , , , , ,
Deel dit artikel