DOQ

Wat is uw diagnose?

 

Casus: 11-jarig meisje met klacht gehoor

De juf van de 11-jarige Mare klaagt over haar gehoor, vandaar dat zij nu op uw spreekuur zit. Volgens Mare is het gehoor wel goed en er is geen verschil tussen links en rechts. De oren doen nooit pijn en zijn altijd droog. Wat is uw diagnose?

Casus: 12-jarige met aanhoudende oorpijn

De 12-jarige Roanne ziet u in verband met oorpijn links sedert enkele weken. Er bestaat verder geen koorts of gehoorvermindering. In het verleden werden twee keer buisjes geplaatst i.v.m. otitis media met effusie (OME). Roanne is verder gezond. Wat is uw diagnose?

Casus: vrouw met recidief pijn in de onderbuik

Een 38-jarige vrouw vraagt ’s morgens om 8.30 uur consult aan huis wegens recidief pijn in de rechter onderbuik met een licht gevoel in het hoofd en tintelingen in de vingers. Wat is uw diagnose?

Casus: 34-jarige man met hevige diarree, gewichtsverlies en slecht genezende wonden

Een 34-jarige man klaagt over hevige diarree tot 10 keer per dag. De ontlasting is brijig en bevat soms bloed. Tevens voelt hij zich slap en heeft hij 10 kg gewichtsverlies sinds twee maanden en slecht genezende wonden. Wat is uw diagnose?

Casus: kans op erfelijke darmkanker

Mevrouw M. (30 jaar, zwanger van haar eerste kind) komt bij u op het spreekuur, omdat zij wil weten hoe groot de kans is dat haar kind MUTYH-geassocieerde polyposis coli (MAP) krijgt. Wat is voor het kind van mevrouw M. de kans op MAP?

Casus: 25-jarige patiënte met vage keelklachten

U ziet dit jaar al voor de derde maal een 25-jarige patiënte met vage keelpijn. Zij is altijd gezond geweest, maar rookt wel fors. Zij komt regelmatig bij de tandarts, die overigens geen bezwaar maakte tegen de in december vorig jaar geplaatste tongpiercing. Wat adviseert u?


Casus: vrouw met kleine witte zwelling in de mond

Sinds tenminste enkele maanden heeft deze 34-jarige vrouw last van een kleine witte zwelling achter in de mond. Wat is uw diagnose?

Casus: toenemende zwelling oorschelp

Op uw spreekuur verschijnt een 73-jarige gezonde man, die sinds een paar maanden een in grootte toenemende zwelling van de linker oorschelp heeft. De zwelling is soms pijnlijk bij aanraking en bevat steeds een vieze korst. Wat is uw diagnose?

Casus: progressieve zwelling in de hals

Een 47-jarige man heeft sinds een paar weken een pijnlijke progressieve zwelling in zijn hals. Wat is uw diagnose?

Casus: Puber met pijnloze, submandibulaire zwelling

Een 14-jarige jongen meldt zich met een pijnloze submandibulaire zwelling rechts die spontaan optrad en onveranderd is gebleven. Wat is uw diagnose?

Casus: Man die vastloopt door arbeidsconflict

Een man van in de veertig meldt zich bij u omdat hij in korte tijd steeds verder vastloopt door een arbeidsconflict. Wat is uw diagnose?

Casus: Zwelling in scrotum

Een man van 30 jaar komt met zwelling van de linker scrotaalhelft die al sinds geruime tijd aanwezig is. Wat is uw diagnose?

Casus: Onverklaarbare agressie en achterdocht

Een 66-jarige man, die wordt behandeld voor een bronchuscarcinoom, is agressief geworden naar zijn vrouw. Wat is uw diagnose?

Casus: Zwangere vrouw met brandend maagzuur

U ziet een 30-jarige vrouw, primi gravida van een eenling. Zij meldt zich met maagzuur, hoofdpijn en misselijkheid. Wat is uw diagnose?

Casus: Rokende vrouw met afwijking op de tong

Een 32-jarige rokende vrouw heeft sinds zes weken een niet pijnlijke, rode afwijking op haar tongrug ontdekt. Wat is uw diagnose?

Casus: Progressieve pijnklachten in de onderrug

Een 75-jarige man meldt zich op het spreekuur met sinds weken progressieve pijnklachten laag in de rug. De pijn straalt enigszins uit in het linkerbeen. Wat is uw diagnose?

Casus: Patiënte met frontale hoofdpijn

Een 45-jarige patiënte ziet u vanwege frontale hoofdpijn sedert maanden. De pijn zit alleen in het gehele voorhoofd en is soms kloppend van karakter. Wat is uw diagnose?

Casus: Jonge vrouw met somberheidsklachten

Op uw spreekuur komt een jonge vrouw van 23 jaar. Zij klaagt over aanhoudende somberheid, slecht slapen, veel piekeren, gebrekkige eetlust, en heeft nergens meer zin in. Ze ziet het leven niet meer zitten zo. Wat is uw diagnose?

Casus: Man met zwelling van bovenlip

Een 56-jarige gezonde man meldt zich met een niet pijnlijke zwelling van zijn rechter bovenliphelft. Wat is uw diagnose?

Casus: Baby met piepende ademhaling

Een 2 maanden oud meisje komt op uw spreekuur met sinds 2 weken een piepende ademhaling en toenemende benauwdheid. Wat is uw diagnose?

Casus: Patiënt met gehoorvermindering

Een 31 jarige patiënte komt op uw spreekuur met gehoorvermindering rechts sedert een kleine week. Zij heeft verder geen klachten. Haar otologische voorgeschiedenis is blanco. Wat is uw diagnose?

Casus: Patiënt met spierscheur linkerbil

Mevrouw H. (51 jaar) bezoekt de fysiotherapeut. Zij is verwezen door de huisarts met als behandeldiagnose: spierscheur linkerbil. Mevrouw presenteert zich nu met klachten in het linker bovenbeen. Wat is uw diagnose?

Casus: Man met primaire infertiliteit

Een man van 34 jaar bezoekt de huisarts in verband met primaire infertiliteit sinds 1,5 jaar. De anamnese is verder blanco. Wat is uw diagnose?

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”