DOQ

Wat is uw diagnose?

 

Casus: Puber met allergie

Een puber jongen heeft zijn ogen rood en gezwollen, hij snuft regelmatig. De laatste jaren heeft hij in toenemende mate last van jeukende, tranende gezwollen ogen, snotteren, niezen, neusverstopping en jeuk in de keel. Hij hoest ook meer en bij het voetballen piept hij soms. Wat is uw diagnose?

Casus: Pijnlijke rugklachten

Een man van 76 jaar meldt zich met pijnklachten in de rug. Mijnheer is al vele jaren COPD-patiënt, gebruikt daarvoor medicatie en het hoesten doet hem nu veel pijn. De pijn is gelokaliseerd ter hoogte van de schouderbladen en straalt uit naar opzij. Welke actie onderneemt u?

Casus: Heesheid en veranderde vingertoppen

Casus: Een 47-jarige vrouw bezoekt het spreekuur in verband met heesheid die al 6 weken bestaat. Daarnaast heeft zij bemerkt dat haar vingertoppen en nagels de laatste maanden zijn veranderd….

Casus: Pijnlijke kaak

Uw patiënt, een 38-jarige man, meldt zich op de praktijk vanwege pijn in zijn kaken. Hij is bekend met de diagnose schizofrenie waarvoor hij sinds 6 jaar risperidon als antipsychoticum gebruikt. Wat is uw diagnose?

Casus: Coma na buikpijn en overgeven

Een 86-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis een heupprothese, werd op een ochtend in de badkamer door haar hulp niet aanspreekbaar aangetroffen. Zij had de afgelopen dagen geklaagd over pijn in haar buik en ze een paar maal overgegeven. Waarschijnlijk lag ze al een aantal uren op de grond. Wat is uw diagnose?

Casus: Allergische jeuk in de mond

Een tiener van 16 jaar bezoekt uw spreekuur naar aanleiding van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Tijdens het eten van een broodmaaltijd had hij klachten gekregen van jeuk in de mond en een kriebelende keel. Wat is uw diagnose?

Casus: Afwijking van de mondbodem.

Een 66-jarige man meldt zich op uw spreekuur met een witte afwijking in het voorste deel van de mondbodem. Hij ondervindt er geen hinder van en de afwijking werd door de patiënt recent ontdekt. Hij is gezond en gebruikt geen medicatie. De patiënt rookt al jaren ongeveer 20 sigaretten en drinkt vier borrels per dag. […]

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”