DOQ

Alle vakgebieden

 

Gynaecoloog in opleiding Marise Wagner: ‘Vrouw met meerdere miskramen dubbel risico op hart- en vaatziekten’

Als vrouwen twee keer een miskraam krijgen, wordt hun kans op het krijgen van bepaalde hart- en vaatziekten – zoals een hartinfarct – bijna verdubbeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van gynaecoloog in opleiding Marise Wagner.

Kans op incontinentie en impotentie sterk afgenomen

Door de intensieve samenwerking van specialisten uit diverse vakgroepen één locatie, precisiediagnostiek en de nieuwste operatiemethodes, lukt het het Reinier Haga Prostaatkankercentrum aantoonbaar beter om tijdens prostaatkankeroperaties al het kankerweefsel in één keer weg te snijden.

Reactie hoogleraar geriatrie prof. dr. Olde Rikkert: ‘Persbericht over bloedtest Alzheimer wekt verkeerde verwachtingen’

Hoogleraar geriatrie aan het Radboudumc, prof. dr. Marcel Olde Rikkert heeft bezwaar tegen het persbericht van het Amsterdam UMC dat zij binnen een jaar een bloedtest op de markt denkt te kunnen brengen die de ziekte van Alzheimer kan aantonen. Olde Rikkert en collega’s melden aan Nieuwsuur dat zij het veel te voorbarig vinden dat dit zo naar buiten wordt gebracht.

Huisarts Van Loenen: ‘Onderzoek kan meerwaarde gezondheidscheck aantonen, zodat er een betaaltitel kan komen’

Met de Persoonlijke gezondheidscheck kunnen huisartsen hun patiënten nu een preventieve test aanbieden die wél betrouwbaar is. Volgens huisarts Van Loenen biedt deze test zowel huisartsen als patiënten veel voordeel. Het is daarom belangrijk dat onderzoek de meerwaarde aantoont, zodat de test onder verzekerde zorg gaat vallen.

Hoogleraar cardiologie De Boer: ‘Screen bij hartfalen vroegtijdig op darmkanker’

Een hart dat als gevolg van een hartinfarct versleten is en minder goed bloed rondpompt, scheidt stoffen af die tumorgroei stimuleren (en het risico op darmkanker doen toenemen). Dat blijkt uit onderzoek met muismodellen, ondersteund met gegevens uit bevolkingsonderzoek PREVEND.

Kinderarts prof. dr. te Pas onderzoekt de best mogelijke zorg voor pasgeborenen

De best mogelijke zorg leveren voor pasgeborenen. Dat is het doel van kinderarts prof. dr. Arjan te Pas. Hij is per 1 september benoemd tot hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder de perinatale transitie en neonatale resuscitatie.


Neuroloog prof. dr. Van Engelen: ‘Gedragstherapie voorkomt bij myotone dystrofie type 1 sociale invaliditeit’

Uit onderzoek blijkt dat gedragstherapie de kwaliteit van leven bij mensen met de multisysteemziekte myotone dystrofie type 1 significant verbetert. Het gaat om motivational interviewing die aansluit bij het karakter, de beleving en motivatie van de patiënt.

Binnen een jaar bloedtest alzheimer beschikbaar

…zoals bloed en hersenvocht het ziekteproces kunnen aantonen. Nieuwe bloedtest prof. dr. ir. Charlotte Teunissen van het Amsterdam UMC heeft een eerste goed toepasbare bloedtest ontwikkeld om het eiwit amyloid…

Longarts dr. Mooren: ‘Palliatieve zorg bieden aan longpatiënten vereist bredere blik’

Voor goede palliatieve zorg bij longpatiënten met een slechte prognose is het belangrijk dat longartsen zich minder focussen op het fysieke domein. Aanhaken bij een multidisciplinair team is volgens longarts – en tevens palliatief arts – dr. Mooren belangrijk om zorg op maat te kunnen bieden.

Orthopedisch chirurg dr. The over die ene patiënt: ‘Na de operatie kon ze weer eten met mes en vork’

Een patiënt die impact heeft. Orthopedisch (hand)chirurg dr. The vertelt over een jonge patiënt die haar actieve, zelfstandige leven in rook zag opgaan na een ernstig verkeersongeluk met functionele beperking tot gevolg.

Onderzoekers vinden aanknopingspunt voor immuuntherapie van ontsnapte tumor

Wetenschappers van het LUMC hebben een manier ontdekt om voor het afweersysteem onzichtbare tumorcellen toch vatbaar te maken voor immuuntherapie. Die cellen blijken namelijk niet helemaal incognito te zijn, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht.

Huisarts drs. Achterberg: ‘Gebruik van energiedrank soms aanwijzing voor probleemgedrag’

Huisarts dr. Pim Achterberg heeft dankzij een RIVM-rapport ontdekt dat energiedrankjes bij jongeren een indicatie kunnen zijn voor veel grotere problemen. Hij gebruikt deze kennis als opmaat voor gesprekken met jongeren over bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik.

Hoe houd je als aios ‘alle ballen in de lucht’?

Het leven van een aios is behoorlijk uitdagend. Aios MDL Serge Zweers, vader van drie zoontjes en tevens coach bij Touch, deelt hij zijn beste tips voor aios om het vol te houden.

Internist-endocrinoloog prof. dr. Pijl: ‘Gezonde leefstijl is vaak het beste medicijn’

Veel ziekten van nu hangen – deels – samen met leefstijl. Prof. dr. Pijl pleit er daarom voor dat verbetering van leefstijl vaker gespreksonderwerp wordt in de spreekkamer.

Revalidatiearts dr. Visser-Meily over die ene patiënt: ‘Via e-consult stelt zij wél vragen’

Een patiënt die impact heeft. Hoogleraar revalidatiegeneeskunde Visser-Meily heeft ontdekt dat een bescheiden patiënte via e-consult wél haar – goede en gerechtvaardigde! – vragen deelt.

Cardioloog prof. dr. Boersma: ‘Hartoor-afsluiting vooral effectief bij contra-indicatie antistollingsmiddelen’

Het risico op een herseninfarct en -bloeding daalt fors na afsluiting van het hartoor. Het is een goed alternatief als antistollingsmiddelen geen optie zijn. Al willen sommigen neurologen en cardiologen in Nederland eerst aanvullend onderzoek.

Chirurg-oncoloog dr. Francken over die ene patiënt: ‘Arts dient weigering patiënt te respecteren’

Een patiënt die impact heeft. Chirurg-oncoloog dr. Francken vertelt over een patiënt met een sarcoom die weigert mee te doen aan experimenteel radiotherapeutisch onderzoek.

Vaatchirurg dr. Meerwaldt: ‘Veel ruimte voor kwaliteitsverbetering organisatie wondzorg’

De nieuwe ‘Kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland’ beoogt verbetering van de kwaliteit van wondzorg en van samenwerking tussen tweede en eerste lijn. Dat was hard nodig, concludeerde onderzoek.

Psycholoog Sint Nicolaas: ‘Kinderartsen herkennen psychosociale problemen bij kinderen met kanker sneller door screening’

Een screeningsinstrument helpt om sneller psychosociale problemen bij kinderen met kanker te herkennen, zodat er extra ondersteuning geregeld kan worden. Zo blijkt uit promotieonderzoek.

Betere diagnose en behandeling van mensen met geheugenproblemen door PET-scan

Het resultaat van de PET-scan leidt voor een kwart van de patiënten die de geheugenpoli bezoeken tot een nieuwe diagnose en/of een ander behandelplan.

Prof. dr. Postmus, hoogleraar Longziekten: ‘Bevolkingsonderzoek naar longkanker gaat veel kosten, maar levert vooral veel op’

Vroegdiagnostiek bij longkanker kan ervoor zorgen dat het minder vaak noodzakelijk is om een volledige longkwab operatief te verwijderen en dat een segmentectomie volstaat. Prof. dr.  Piet Postmus, hoogleraar Longziekten van het LUMC, pleit daarom voor bevolkingsonderzoek naar longkanker.

Hoogleraar neurologie prof. Wermer: ‘Denk bij hersenbloeding op jonge leeftijd aan Katwijkse ziekte’

Een hersenbloeding door niet-erfelijke cerebrale amyloïde angiopathie (CAA) betekent een groter risico op herhaling. Hoewel er nog veel onbekend is over de oorzaken, heeft hoogleraar Neurologie Marieke Wermer concrete tips voor betere zorg, zowel voor neurologen als voor cardiologen.

Kinderreumatoloog dr. Swart: ‘Sneller biologicals inzetten bij jeugdreuma’

De huidige werkwijze voor de behandeling van jeugdreuma schiet tekort, stelt kinderreumatoloog-immunoloog Joost Swart van het UMC Utrecht in zijn promotieonderzoek. De fasering in medicatie duurt in de praktijk te lang voor kinderen en jongeren, wat kan leiden tot mentale en fysieke achteruitgang.