DOQ

Visie op zorg

Longarts dr. Pool: ‘Een LHBTI-friendly ziekenhuis is niet alleen belangrijk voor artsen, maar ook voor patiënten’

Zichtbaarheid en gelijkheid van LHBTI’s in ziekenhuizen komt niet alleen LHBTI-artsen en -coassistenten ten goede, maar ook patiënten. De drie longartsen Geert Rootmensen, Karin Pool en Chris Rikers die stichting RozeinWit hebben opgezet, zetten zich hier voor in.

Grootste stressfactor onder zorgprofessionals, hoe ermee om te gaan?

Stress bij artsen en apothekers is het gevolg van onbalans tussen het oeroude jaagsysteem, gevaar- en beschermsysteem en het kalmtesysteem. Sandra Sanders, coach van zorgprofessionals, legt uit hoe dit zit en gaat in op de eerste stap tot oplossing.

Wanneer betalen zorgprofessionals belasting over hun fiscaal vermogen?

Of artsen en zorgprofessionals belasting moeten betalen over hun fiscale vermogen hangt af van de hoogte van dit vermogen. Om de hoogte van het fiscale vermogen te kunnen bepalen, is het goed om te weten welke bezittingen wél, en welke bezittingen níet onder het fiscale vermogen vallen.

Prof. dr. Van der Sluis over die ene patiënt: ‘Met virtual reality veel meer winst te behalen bij fantoompijn’

Een patiënt die impact heeft. Revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde prof. dr. Van der Sluis vertelt over het snelle effect van virtual reality bij een man met fantoompijn. Door meermaals te oefenen met een fantoomarm, nam de aanhoudende kramp af.

Boosdoeners bij burn-out onder zorgprofs

Artsen en andere zorgprofs die structureel de lat te hoog leggen, zichzelf geen pauzes en hersteltijd gunnen en gebukt gaan onder voortdurend gepieker of ze echt alles hebben onderzocht, lopen risico om een burn-out te krijgen. Inzage in de belangrijkste boosdoeners.

Hoogleraar neurologie prof. Wermer: ‘Kijk bij vrouwen verder dan klassieke risicofactoren voor beroerte’

Het is algemeen bekend dat vrouwen specifieke risicofactoren hebben voor een hartinfarct. Maar nog niet alle artsen weten dat dit ook geldt voor een beroerte. Vrouwen met migraine met aura of die ooit zwangerschapsvergiftiging hebben gehad lopen namelijk een groter risico op een beroerte. Onderzoek door de eerder dit jaar benoemde hoogleraar neurologie prof. Wermer moet de kennis hierover vergroten.


Reumatoloog dr. Van Breukelen-Van der Stoep over die ene patiënt: ‘Geduld werkgever en bedrijfsarts bij reumapatiënt loont’

Een patiënt die impact heeft. Reumatoloog dr. Van Breukelen-Van der Stoep vertelt over een casus waarbij de bedrijfsarts juist een zeer positieve rol speelt bij het herstel van een reumapatiënt. “Hij begreep dat er veel tijd nodig was voor het opnieuw opbouwen van haar werkzaamheden.”

Lusten en lasten van een maatschap in de zorg

Een maatschap is een ondernemingsvorm die vrij vaak voorkomt onder artsen, apothekers en andere zorgprofessionals die met elkaar samenwerken onder een gemeenschappelijke naam. Een toelichting op de voor- en nadelen van deze ondernemingsvorm.

Fiscale aspecten van een eigen vakantiewoning

Artsen, apothekers en andere zorgprofessionals die een vakantiewoning kopen, krijgen te maken met verschillende fiscale aspecten. Dit artikel behandelt de gevolgen van de aankoop voor inkomsten-, omzet- en overdrachtsbelasting.

Goed voorbereid met pensioen dankzij een (aanvullende) lijfrente

Een lijfrente is een spaarvorm waarmee zorgprofessionals een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. Dit kan fiscaal (heel) aantrekkelijk zijn. Van helder accountancy legt uit hoe dit werkt.

Badmuts moet herseninfarct vaststellen in ambulance

Dr. Jonathan Coutinho en Dr. Wouter Potters: ‘Een groot herseninfarct? Direct naar het juiste ziekenhuis voor een levensreddende behandeling.’ Met hun idee wonnen ze de Amsterdam Science & Innovation Award 2018.

Praktijkhouders, kies bewust binnen de werkkostenregeling

Praktijkhouders met personeel kunnen geld besparen door verstandige keuzes te maken binnen de werkkostenregeling. In dit artikel uitleg op hoofdlijnen.

Apotheker Bartels over die ene patiënt: ‘Sinds zijn tweede kans maakt hij van elke dag een feestje’

Een patiënt die impact heeft. Apotheker Ron Bartels vertelt over de inspirerende levenshouding van een oudere patiënt die van iedere dag het beste maakt.

Reumatoloog dr. Vonkeman: ‘Door zorguitkomsten vergelijkbaar te maken kunnen we van elkaar leren’

Reumatologen van Medisch Spectrum Twente hebben een methode ontwikkeld die verschíllende zorguitkomsten met elkaar vergelijkt. Dit geeft inzicht in welke behandeling het beste aanslaat bij patienten en het vergelijkt de prestaties van artsen. Ook andere specialismen kunnen de methode gebruiken.

Pilots UMCU beogen 100 procent medicatieverificatie bij ziekenhuisontslag

Dertig procent van de ontslagen patiënten uit het UMC Utrecht hebben momenteel nog geen geverifieerd en actueel medicatieoverzicht. Met pilots wil het ziekenhuis dit voor alle patiënten op orde brengen. Het is namelijk belangrijk dat huisartsen altijd up-to-date zijn.

De mogelijke voordelen van meerdere BV’s voor artsen

Een holdingstructuur met meerdere BV’s is onder meer aantrekkelijk voor artsen die hun praktijk (deels) willen overdragen. Maar afhankelijk van de persoonlijke situatie van de arts hebben meerdere BV’s in een holding ook andere voordelen bieden.

“Stroma-analyse heeft gevolgen voor prognose en behandeling kankerpatiënten”

Veel stroma in de primaire tumor is gerelateerd aan een agressiever ziektebeloop, wat indicatie kan zijn voor intensieve behandeling. Stroma-analyse is gevalideerd voor diverse kankersoorten en wordt ook bekeken bij longkanker.

‘Technologische innovaties kunnen goed rolmodelschap niet vervangen in geneeskundeonderwijs’

De artsen van morgen moeten leergierig en kritisch zijn én als rolmodel willen dienen voor generaties na hen, bepleit hoogleraar intra-curriculair onderwijs in de heelkunde Jos van der Hage.

Longarts over die ene patiënt: ‘Enorme angst zat haar in de weg’

Een patiënt die je altijd bijblijft, een patiënt die impact heeft gehad. Iedere arts herinnert zich er daar wel één van. Een longarts vertelt over die ene patiënt die ze nooit zal vergeten.

Internist-hoogleraar vasculaire geneeskunde dr. Visseren: ‘Verantwoord kiezen voor intensief of juist níet behandelen met bloeddruk- en cholesterolverlagers’

Een nieuwe methodologie maakt het mogelijk om voor een individuele patiënt uit te rekenen of bloeddruk- en cholesterolmedicatie veel, nauwelijks of zelfs schadelijk effect heeft. Dit helpt om weloverwogen behandelkeuzes te maken.

Gedragswetenschap en leefstijl-gerelateerde aandoeningen: ‘Nét dat duwtje in de goede richting’

Artsen weten uit eigen ervaring dat het lastig is om patiënten te helpen om een ongezonde leefstijl aan te passen. Interventies uit de gedragswetenschap kunnen echter effectief bijdragen aan verandering hiervan.

Huisartsen declareren vaak te weinig voor e-consult

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor een e-consult, waardoor ze vaak te weinig declareren, meldt Nictiz.

Ontstekingen bij hart- en vaatziekten: ‘Een aandachtspunt voor álle medisch specialisten’

Er is meer aandacht nodig – van álle medisch specialisten en huisartsen – voor acute ontstekingen en de rol die zij spelen bij hart- en vaatziekten. Zo kan een longontstekingen of een heupoperatie het risico op een hartinfarct schrikbarend vergroten, stelt promotieonderzoek.

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”