DOQ

Visie op zorg

‘School bij op elkaars vakgebied en op discipline-overstijgende onderwerpen’

Van superspecialist naar generalist? Niet helemaal natuurlijk, maar artsen mogen best meer over de grenzen van hun eigen specialisme kijken, stelt hoogleraar Wiepke Cahn. Vooral gezien de vergrijzing en toenemende multimorbiditeit. Bij- of nascholing op een ander vakgebied is geen overbodige luxe.

Griepprik voor artsen: ja of nee?

De discussie tussen voor- en tegenstanders van griepvaccinatie voor artsen laait momenteel weer op. Tegenstander Luc Bonneux pleit voor een onafhankelijk onderzoekbureau dat griepvaccins beoordeelt. Voorstander Ted van Essen overtuigt artsen liever van het nut, in plaats dat het verplicht wordt.

Communicatie bij dementie: “Vertraag je tempo, stel gerust en let op non-verbaal”

Alle artsen krijgen steeds vaker met dementiepatiënten te maken. Maar is elke arts daar ook goed op toegerust? Volgens Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog met dementiezorg als specialisatie, vereist het namelijk een andere manier van communiceren.

Grote onbekendheid over belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen

Niet kanker, maar hart- en vaatziekten voornaamste ‘ladykiller’.

Michiel van Agtmael: “Tien procent van de medicijnvoorschriften bevat fouten. Dat moet naar nul”

VUmc benoemt per 1 september 2017 Michiel van Agtmael tot hoogleraar farmacotherapieonderwijs bij VUmc. De leerstoel is gericht op het verbeteren van farmacotherapieonderwijs tijdens de geneeskundestudie en de vervolgopleidingen, het vinden van de beste onderwijsmethode en het beter voorschrijven van medicijnen in de klinische praktijk. Michiel van Agtmael is als internist-infectioloog en klinisch farmacoloog hoofd […]

Fusie tussen AMC en VUmc goedgekeurd

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) reageren verheugd op het vandaag bekend gemaakte besluit van de ACM dat zij mogen fuseren. Hierdoor wordt het voor beide Amsterdamse universitair medische centra mogelijk samen te werken op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de […]


Persuasieve gezondheidscommunicatie: enkele tips voor de zorgprofessional

Prof. dr. Enny Das is deskundig op het gebied van de persuasieve en gezondheidscommunicatie. Haar onderzoek richt zich daarbij voornamelijk op het ontwerp van effectieve boodschappen om mensen/ patiënten te informeren of overtuigen. Er is veel te winnen, omdat veel specialisten nog niet goed letten op de ‘talige’ en ‘vorm’ elementen binnen de communicatie. Das: […]

Ademanalyse in de diagnostiek van borstkanker

Internist-oncoloog Anja Timmer-Bonte van het Alexander Monro sprak tijdens het jaarlijkse Health Valley event in Nijmegen over de toepassing van de eNose bij de screening op borstkanker. In een interview met DOQ.nl legt ze uit waarom centraliseren van de zorg voordelen biedt en wat de stand van zaken is binnen haar onderzoek met de elektronische […]

Technisch geneeskundigen vormen de brug tussen arts en ingenieur

Naast haar huidige baan als Technisch geneeskundigen in het AMC in Amsterdam is drs. Akke Bakker voorzitter van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging van Technische Geneeskunde (NVvTG). Een ‘technisch geneeskundige’ vormt de brug tussen arts en ingenieur. Het vak heeft een toegevoegde waarde, omdat ze zowel met de bedrijven als met de behandelaars kunnen […]

Gepersonaliseerde behandeling bij de ziekte van Parkinson met hersenscans

Hersenscans helpen bij het verklaren van individuele verschillen tussen parkinsonpatiënten. Dankzij de scans kan de behandeling meer gepersonaliseerd.

Huisarts Peijnenburg: ‘Als Coachend Arts kon ik uit de gouden kooi stappen’

Huisarts Judith Peijnenburg werkte 12,5 jaar als huisarts in een plattelandspraktijk in Dreumel. Na een burn-out in 2015 kwam ze erachter hoe ze weer energie uit het vak kon halen. “Als ‘Coachend Arts’ ben ik nu in staat om patiënten met complexe of onbegrepen klachten de juiste begeleiding te geven.”

Sleutel tot besmetting door polio- en verkoudheidsvirussen ontdekt

Onderzoekers van het Antoni van leeuwenhoek hebben ontdekt dat virussen uit de zogenoemde picorna-familie allemaal één en hetzelfde menselijke eiwit misbruiken om cellen (en dus ons, de mens),  te kunnen besmetten. Tot die picorna virusfamilie horen onder meer de virussen die polio, meningitis, hepatitis, hartinfecties en verkoudheid veroorzaken. Deze vondst betekent dat er mogelijk een […]

“Huisarts, denk aan de sportarts”

De sportarts is nog relatief onbekend bij de huisarts. Jessica Gal: “We zijn ook pas sinds 2016 erkend als medisch specialist, daarvoor vielen we onder de sociale geneeskunde, nu staan we in het register als Medisch. Dat is voor ons een positieve ontwikkeling waardoor je steeds serieuzer wordt genomen.”


1 14 15 16Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”