DOQ

Visie op zorg

Verlaagt kou het risico op diabetes en hart- en vaatziektes?

De activatie van bruin vet kan het risico op hart- en vaatziektes en diabetes verlagen, volgens Patrick Rensen. Het bruine vet kan op verschillende manieren worden geactiveerd. “De rol van bruin vet kan complementair zijn bij geneesmiddelen.”

Welk type arts wil jij zijn?

Hoe geef je als jonge arts je medische carrière vorm? Wil je arts zijn binnen of juist buiten het ziekenhuis? Ga je promoveren? Of wil je het artsenvak combineren met lesgeven, besturen of ondernemen? Remi Vanmaris ontdekt dit in een werk-ontwikkeltraject voor basisartsen.

‘Praten over medische fouten begint met je kwetsbaar opstellen’

Tijdens de Adrienne Cullen-lezing deelde Shirin Bemelmans-Lalezari tips om te praten over medische missers. “Openheid over zaken die anders lopen dan verwacht is altijd goed: je functioneert ook als rolmodel voor jonge collega’s.”

Huisarts: zet je werkplezier in de spotlights!

Huisarts Sebastiaan van Beek draagt zijn liefde voor het huisartsenvak uit op verschillende podia. Naast het maken van podcasts en webinars combineert hij het werk als huisarts met een theateropleiding. Dit leert hem beter te doorgronden wat de patiënt nodig heeft.

‘Iedereen is wilsonbekwaam, totdat…’

Rozemarijn van Bruchem stelt dat zorgverleners te alle tijde zorgvuldig de wilsbekwaamheid van patiënten moeten nagaan. “Het laten navertellen is in de praktijk een uitstekend middel om na te gaan of de patiënt wilsbekwaam is ten aanzien van het betreffende onderwerp.”

Is de zorg klaar voor behandeling op maat Alzheimer?

Het ABOARD-project maakt onder leiding van Wiesje van der Flier de zorg klaar voor persoonlijke behandeling op maat van Alzheimer. “Als we klaar willen zijn voor de toekomst, moeten we de zorg op een andere manier gaan inrichten.”


‘Armoede is een ziekte’

Coassistent Amarylle van Doorn is bestuurder bij de CO2 -assistent, schrijft opinieartikelen over overconsumptie, verzorgt hulpacties voor Oekraïne en is net afgereisd naar Malawi voor haar laatste keuzecoschap. Een portret van een bevlogen arts en activist.

Een keuzehulp is een middel, geen doel op zich

Regina The van ZorgKeuzeLab wil met haar keuzehulpen het samen beslissen in de zorg ondersteunen. “Artsen zeggen vaak ‘dat doe ik allang’. Maar is dat zo? Bieden ze wel alle opties?”

Patiënt met multi­morbi­diteit raakt overzicht kwijt

De ziekenhuiszorg voor mensen met multimorbiditeit is versnipperd. Dit kost zowel de zorgverlener als de patiënt veel tijd, overdiagnostiek, overbehandeling, onvoorziene medicijninteracties en/of tegenstrijdige leefstijladviezen. “Specialismen zouden samen op de poli naar de patiënt kunnen kijken.”

Indiveo: patiënten­voorlichting in een Netflix-jasje

Zorgverleners informeren patiënten vooral mondeling en met teksten. Longarts Ralph Koppers ontwikkelde een online platform met animaties. “Ik ben al ruim 20 jaar medisch specialist en elke dag zie ik patiënten moeite hebben met het begrijpen van medisch informatie.”

‘Stereotypen spelen ons parten’

Ilona Plug deed onderzoek naar de interacties tussen huisartsen en patiënten. “Met name aannames en verwachtingen op basis van gender spelen een rol bij de verschillen in gezondheidszorg.”

Hartdokters: cardiologen in de eerste lijn

Bij Hartdokters kunnen mensen met hartklachten snel terecht voor onderzoek, in hun eigen omgeving. “We zijn toegankelijk en laagdrempelig voor huisarts en patiënt. En dat werkt”,
aldus cardioloog Paul van Rugge.

Geneeskundeopleiding VU laat dogma van de witte jas los

De VU wil artsen opleiden die kunnen werken in een veranderend zorglandschap. Dat vraagt om aanpassing van studie en studentenselectie. “De arts van nu is onvoldoende toegerust voor de veranderingen”, vindt vice-decaan Christa Boer.

‘Mogelijk is de jonge generatie verstandiger dan wij’

Medisch specialisten moeten op een andere wijze rolmodel zijn voor assistenten om hen te behouden voor het vak, zegt hoogleraar kindergeneeskunde Willem de Vries. “We moeten accepteren dat jongere generaties het anders zien en daarover in gesprek gaan.”

Heeft de patiënt uw uitleg begrepen? Check met deze vragen

Huisarts Maarten Dekker wijst zorgverleners op de terugvraagmethode om te controleren of informatie goed is uitgelegd. “Bij de terugvraagmethode is het de bedoeling dat de arts de vraag ‘bij zichzelf’ houdt. Dus: ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd.”

Geïnspireerd door dankbare patiënten

Als poliklinisch apotheker op Aruba is Sabine Brown-van der Wal de verbindende schakel tussen de eerste en tweede lijn. “Het eiland is te klein om ruzie met elkaar te maken. Integendeel: met onderlinge samenwerking zetten we onszelf op de kaart.”

Geperso­nali­seerd voedings­patroon verbetert gezondheid

Inez Trouwborst onderzocht het effect van voedingsadvies dat speciaal was afgestemd op iemands stofwisselingsprofiel. “De insulinegevoeligheid van deelnemers die hun optimale voedingspatroon volgden, verbeterde in 12 weken met zo’n 20%.”

Stip op de horizon: ons zorg- en welzijns­landschap na 2050

Een breed gedragen beeld van ons zorg- en welzijnslandschap, inclusief organisatie en financiering. Dat wil de werkgroep Zorg 2050+. Initiatiefnemers Pien Naber en Kees Ahaus: “De overheid staat voor een grote uitdaging. Wij willen daarbij ondersteunen.”

De kracht van verhalen

Om patiënten te begrijpen is meer nodig dan goede medische vaardigheden. “Narratieve geneeskunde, het gebruik van kunst, van verhalen vertellen, kan daarbij helpen,” denkt Megan Milota, docent Narratieve geneeskunde.

Anne Strik kreeg een burn-out. Nu helpt ze collega’s. Dit zijn haar tips.

Anne Strik dacht alles te kunnen, maar ging hard onderuit. Nu geeft ze lezingen en groepstrainingen om anderen te behoeden voor wat zij heeft meegemaakt. En zij zelf? “Het lukt me steeds beter om ‘nee’ te zeggen.”

Plantaardige maaltijd voor iedere ziekenhuis­patiënt

Ook ziekenhuizen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Oprichter van Caring Doctors, orthopedisch chirurg Patrick Deckers: “Stoppen met vlees en zuivel betekent een meer duurzame planeet, minder voedselschaarste, en minder welvaartsziekten.”

Communiceren in de palliatieve fase draait om ontmoeten

Communiceren met patiënten in de palliatieve fase is een ambacht dat je kunt leren, aldus specialist ouderengeneeskunde Christiaan Rhodius. “De kern: oprechte nieuwsgierigheid naar je medemens én gebruikmaken van het besef van je eigen sterfelijkheid.”

‘Op de ic ben je alle controle kwijt’

Een ic-opname kan leiden tot langdurige psychische en lichamelijke klachten. Daphne Bolman, voorzitter van IC Connect, wil meer aandacht voor het Post-Intensive Care Syndroom (PICS). Ic-zorgverleners kunnen veel doen om het risico op dit syndroom te helpen verminderen.”

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”