DOQ

Visie op zorg

‘Xtc-gebruik kan dodelijk zijn en mogen we niet norma­liseren’

Veel meer mensen dan we denken overlijden door xtc-gebruik, vermoedt anesthesioloog Daniël Dijkstra. “Artsen, politici en onderwijs moeten aan de slag. Het is zaak veel breder onder de aandacht te brengen dat zo’n pil potentieel dodelijk is.”

Verplichte zelfzorg voor artsen? Antoinet Oostindiër vindt van wel

Steeds meer artsen zoeken hulp bij psychische klachten. Psychiater Antoinet Oostindiër leert hen de beschermende witte jas uit te doen. “Maak het normaal dat je een paar gesprekken voert nadat je iets naars hebt meegemaakt. Dat voorkomt veel ellende.”

Verpleeg­kundigen aan het roer in het Radboudumc

In het Radboudumc zijn tien verpleegkundig directeuren benoemd. Angelien Sieben is er een van. “Verpleegkundige kennis en kunde in de bestuurslaag is essentieel voor duurzame zorg, onderwijs en onderzoek.”

Niet-effectieve therapieën bij rugklachten toch nog toegepast

Van diverse behandelingen bij niet-specifieke rugklachten is bewezen dat ze niet het gewenste effect hebben. “Met bepaalde therapieën doen we zelfs meer kwaad dan goed”, constateerde onderzoeker Pieter Coenen van het Amsterdam UMC.

Medical Delta verbindt medische en technologische domein

Recentelijk zijn acht ‘Medical Delta hoogleraren’ geïnaugureerd. Zij verbinden het medische en technische domein. Voorzitter Frank Willem Jansen schetst een beeld van dit samenwerkingsverband. “Medical Delta is een warenhuis waarin verschillende winkeltjes zijn gevestigd.”

Derdehands rook: een gevaar voor kinderen

Neonatoloog Jasper Been schrok toen hij hoorde hoe derdehands rook doordringt tot op de neonatologie IC. En hoe deze daar de gezondheid van de kleinste en meest kwetsbare kinderen bedreigt. Been wil bewustwording creëren rondom dit probleem.


‘Maak seksuali­teit bij prostaat­kanker bespreekbaar’

Recent verscheen een internationale richtlijn van Movember voor seksuele gezondheid bij prostaatkanker. Binnenkort is er de nieuwe Nederlandse richtlijn Prostaatkanker, mét aparte module over seksuele gezondheid. Radiotherapeut Incrocci, betrokken bij beide richtlijnen, vertelt erover.

Bedside Singers: zingen voor de ziel in laatste levensfase

Zingen voor mensen in hun laatste levensfase zorgt voor minder pijn, meer ontspanning en meer verbinding. “Muziek is een grote steun in de palliatieve levensfase; het is een snelle weg haar het hart”, zegt Petrie Akkerman, initiatiefnemer en artistiek leider van de Bedside Singers.

Wie is de mens achter de chirurg?

Chirurgen zijn gemiddeld meer open, en minder ontvankelijk voor angst en stress dan de algemene Nederlandse bevolking. “De waarde van dit persoonlijkheids-onderzoek ligt vooral in begrippen als bewustwording, zelfbegrip, team-building” zegt onderzoeker Vincent Sier.

ACT voor zorgprofs: vergroot je psychologische flexibiliteit

Acceptance and Commitment Therapy kan nuttig zijn voor zorgprofessionals. In de spreekkamer én bij de begeleiding van jonge collega’s. “ACT maakt psychologisch flexibeler, je kunt meer leven vanuit je waarden”, aldus neuro-chirurg en ACT-trainer Peter Willems.

Online vragenlijst Reuma: weg naar vroegere diagnose

“Is de online vragenlijst Reuma geschikt om onderscheid te maken tussen mensen bij wie zeer waarschijnlijk sprake is van een reumatische aandoening en mensen bij wie dit niet zo is? Dat kan leiden tot een gericht advies tot huisartsbezoek of doorverwijzing naar de 2e lijn”, zegt reumatoloog Knevel.

Beter slapen zonder pillen

Slaapexpert en gedragswetenschapper Merijn van de Laar wil zorgprofessionals wakker schudden! “Ze zijn onvoldoende bekend met de evidence based behandelingen voor mensen met slaapproblemen. Vooral in geval van PTSS.”

Zo waarborgt Noordwest Ziekenhuis­groep de acute zorg

Op het nieuwe spoedplein vindt de triage plaats via één triagist, waarna patiënten direct doorgaan naar de juiste zorgverlener: een huisarts of SEH-arts. “Met elkaar hebben we veilige, acute zorg in Den Helder kunnen waarborgen”, aldus SEH-arts José van Dijke.

Succesvol met sokken: jonge artsen als ondernemer

Enkele duizenden paren sokken verkopen Miguel Jansen en Daniël van der Does maandelijks. Drie jaar geleden begonnen de artsen met hun bedrijf MedSocks. “In de geneeskundestudie start je met theorie, die je daarna toepast in de praktijk. Als ondernemer is het andersom: eerst dóen, gaandeweg leren.”

Meer houvast nodig voor goed toepassen continue palliatieve sedatie

Internist-oncoloog Netters pleit voor onderzoek en een maatschappelijke discussie over de inzet van continue palliatieve sedatie. “We praten daar te weinig over, terwijl het dagelijkse praktijk is in veel zorginstellingen. Er is meer houvast nodig.”

Eenvoudige scorelijst om delier hospice­patiënt te voorspellen

“Een uitgebreide screening op delier is een belasting voor zowel de patiënt als de verzorging. Zeker als het vaak gebeurt”, zegt huisarts Carla Juffermans. Zij onderzocht of de 10-item Risk Score List en een vereenvoudigde versie ervan bruikbaar zijn in het hospice om het risico op delier te voorspellen.

Dokters van de Wereld wil zorg toegankelijk maken voor iedereen

“Beschamend dat de hulporganisatie in Nederland medische zorg moet leveren aan mensen die daar anders niet of onvoldoende toegang toe hebben”, vindt Hendrik Verschuur, KNO-arts en voorzitter Dokters van de Wereld.

Hoe verminder je onjuist medicatie­gebruik bij ouderen?

“10 tot 30% van de ziekenhuisopnames bij ouderen in Nederland hangt samen met geneesmiddelengebruik; de helft daarvan is potentieel vermijdbaar”, zegt ziekenhuisapotheker Bastiaan Sallevelt. Wat is nodig om te voorkomen dat ouderen opnieuw in het ziekenhuis komen door onjuist medicatiegebruik?

Samen beslissen: 5 tips voor verbetering

Het proces van samen beslissen lijkt zo simpel maar in de praktijk van alledag worden veel stappen overgeslagen. Wat gaat er mis? Ellen Driever, aios in het Isala Zwolle, promoveerde op dit onderwerp en geeft 5 bruikbare tips.

‘Kijk bij palliatieve patiënt ook verder dan medische zorg’

“Wat betekent afgenomen mobiliteit voor iemands levenskwaliteit?”, aldus Jeroen Hasselaar, sinds kort bijzonder hoogleraar social empowerment in de palliatieve zorg. “Palliatieve zorg is méér dan medische zorg. Heb als arts ook oog voor de sociale en maatschappelijke impact in deze fase.”

‘Orgaan­perfusie heeft de toekomst’

Engineers en artsen begrijpen elkaar niet altijd. De opleiding klinische technologie bouwt daarom een brug tussen twee werelden. Ik heb the best of both worlds”, zegt klinisch technoloog en orgaanperfusionist Jet Peek van Erasmus MC.

De Hulpdokter: persoonlijke zorgcoach maakt vertaalslag voor patiënt

Basisarts Stan Geurts verliet de kliniek en is nu medisch adviseur van patiënten die onderdelen van de zorg niet begrijpen. Hij richtte daarvoor De Hulpdokter op. “Ik vertaal artsentaal naar begrijpelijk Nederlands, maar leg bijvoorbeeld ook uit wat de rol is van een aios.”

Muziek als medicijn tegen pijn en stress tijdens operatie

De positieve effecten van muziek bij operaties overtreffen de verwachtingen van arts-onderzoeker Victor Fu. “Heel bijzonder dat muziek kan leiden tot minder stress en vooral ook minder gebruik van soms zware pijnmedicatie. De inzet van muziek is eenvoudig, goedkoop en heeft geen bijwerkingen.”

Voorspellend model voor tinnitus laat rol zien van comorbi­di­teiten

Maaike Rademaker hielp een voorspellingsmodel te ontwikkelen voor de aanwezigheid van tinnitus en klachten die daarbij horen. “Je zou dankzij het model als behandelaar kunnen voorsorteren, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het vermijden van lawaaischade.”

Oude operatie­techniek bij verzak­king beter dan nieuwe

Een onderzoek naar operatietechnieken bij baarmoederverzakkingen zorgde voor een verrassing. Roosje Enklaar ontdekte dat de Manchester operatie betere resultaten geeft dan een populaire nieuwe techniek. “Dit onderwerp leefde echt in de bekkenbodemwereld.”

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

Opnieuw discussie over rol kleine lucht­wegen bij rokers

Claire Cox deed onderzoek naar de rol van kleine luchtwegen bij (ex )rokers met of zonder astma en vond hierbij een aantal verrassende resultaten. “Ik denk zelf dat preventief monitoren de toekomst heeft, ook bij bijvoorbeeld gezonde rokers.”

Gepants: een ommekeer in de migraine­zorg?

De medicamenteuze behandeling van migraine is aan het veranderen dankzij de komst van de CGRP-remmers, sinds kort aangevuld met de gepants. Hans Carpay vertelt wat deze middelen voor de migrainezorg kunnen betekenen en weerlegt zorgen over de vergoeding hiervan.

Benader oudere patiënt met dikkedarmkanker multidisciplinair

Tot voor kort werden oudere patiënten met dikkedarmkanker geacht een intensieve behandeling niet aan te kunnen. Stijn Ketelaers laat zien dat dit beeld inmiddels is gekanteld. “We moeten breder kijken dan alleen naar de mortaliteit en morbiditeit.”

Mannen met Klinefelter syndroom bovengemiddeld gediscrimineerd

Een op de vijf mannen met Klinefelter syndroom ervaart discriminatie, constateert Sebastian Franik. “Het is zaak de mannen met Klinefelter – en ook hun ouders – voor te lichten en voor te bereiden op de mogelijke sociale gevolgen van de aandoening.”

Vrouwen met sepsis op SEH beter af dan mannen

Vrouwen die zich met sepsis op de SEH melden hebben een hogere kans te overleven dan mannen, vertelt Vera Wanrooij. “Het begrijpen van de verschillen is belangrijk om op termijn een gepersonaliseerde behandeling voor sepsis te ontwikkelen, met een betere overleving.”

Laat een belletje rinkelen bij nieuw gediag­nosti­ceerde RA-patiën­ten

Mannen met RA hebben een hoog risico op cardiovasculaire ziekte, vertelt Reinder Raadsen. Betere samenwerking tussen reumatologen en huisartsen is nodig. “Bedenk als behandelaar: is deze patiënt al gescreend? En als ik het te druk heb, wie kan ik het dan laten doen?”