DOQ

Beter en sneller op de hoogte van actuele problemen Parkinson­­patiënt

De SanaCoach Parkinson is ontwikkeld om het beloop van de ziekte van Parkinson op afstand te monitoren. Het is al gebleken dat dit leidt tot efficiëntere zorg met minder ziekenhuisbezoeken en gelijkblijvende zorgkwaliteit. De meerwaarde van de applicatie wordt nu ook wetenschappelijk onderzocht, vertelt dr. Gerrit Tissingh, neuroloog in Zuyderland. “Veel patiënten komen nu nog te vaak onnodig in het ziekenhuis. Het zou fantastisch zijn als we dat kunnen verminderen.”

De basis van de SanaCoach Parkinson is een driemaandelijkse gezondheidscheck via een uitgebreide vragenlijst over klachten bij Parkinson. Bij toename van klachten wordt de patiënt tijdelijk extra in de gaten gehouden. “We krijgen hiermee een goed beeld van verschillende onderdelen van de ziekte”, zegt Tissingh. “Patiënten met wie het goed gaat, hoeven we niet te zien in het ziekenhuis.”

Neuroloog dr. Gerrit Tissingh

Individueel zorgplan inzien

De applicatie is ook bedoeld om voorlichting en educatie te geven aan patiënten. Zij hebben eveneens de mogelijkheid het individueel zorgplan in te zien. Dat geeft meer betrokkenheid bij het zorgproces. De zorgverlener is via de SanaCoach Parkinson beter en sneller op de hoogte van actuele problemen, wat mogelijke complicaties kan voorkomen.

“Veel patiënten komen meerdere keren per jaar naar het ziekenhuis, terwijl dat niet altijd nodig is”

Meer proactieve zorg

De ontwikkeling van de applicatie begon bijna tien jaar geleden, als samenwerking tussen Zuyderland en ict-bedrijf Sananet. Parkinson leent zich goed voor continue monitoring, vertelt Tissingh. “Het is een complexe en progressieve ziekte, met soms snel schommelende problemen. Veel patiënten komen meerdere keren per jaar naar het ziekenhuis, terwijl dat niet altijd nodig is en we veelal niet weten wat daartussen gebeurt. De zorg is vaak reactief, maar we willen proactieve zorg kunnen verlenen en bij verslechtering snel iets kunnen doen.”

Zelfmanagement

De SanaCoach Parkinson is een applicatie voor de pc, tablet of mobiele telefoon. Doel is meer zelfmanagement, ziekte-inzicht en betrokkenheid voor de patiënt, en daarnaast meer efficiëntie en zorg op maat. Er zijn ruim 300 gebruikers. Al in april 2016 verscheen een artikel in Medisch Contact, naar aanleiding van een onderzoek met 133 Parkinsonpatiënten uit Zuyderland en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein die een jaar lang waren gevolgd. De conclusie: de meeste patiënten zagen meerwaarde van de applicatie en gebruik ervan heeft geen invloed op de ervaren kwaliteit van de zorg. Het aantal polikliniekbezoeken en telefoontjes ‘tussendoor’ van patiënten nam af. Dit laatste is ook recent aangetoond.

“Via de berichtenfunctie kunnen patiënten ons eenvoudig een berichtje sturen binnen een goed beveiligde omgeving”

Minder telefoontjes

“We zien de patiënten minder vaak, maar hebben via de applicatie wel goed contact met hen en kunnen hen goed monitoren”, aldus Tissingh. “Via de berichtenfunctie kunnen patiënten ons eenvoudig een berichtje sturen binnen een goed beveiligde omgeving. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Het voorkomt veel, soms tijdrovende telefoontjes naar de polikliniek.”

Wetenschappelijk aantonen

Om de meerwaarde van de applicatie ook wetenschappelijk aan te tonen, is afgelopen najaar de multicenter EPD-implementatiestudie (E-monitoring bij de ziekte van Parkinson) van start gegaan. Het streven is 400 tot 500 patiënten te includeren van het Elkerliek ziekenhuis (Helmond), Meander Medisch Centrum (Amersfoort), Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk), Zuyderland (Heerlen en Sittard-Geleen) en het OLVG (Amsterdam).

“We gaan allerlei aspecten van het zorggebruik in kaart brengen”

Financiën

“We gaan allerlei aspecten van het zorggebruik in kaart brengen”, zegt Tissingh. “We kijken ook naar knelpunten die er nog zijn, zoals het lezen en beoordelen van de vragenlijsten, de afname van face-to-face-contacten en toename van de tijd achter het beeldscherm. Ook de financiële voors en tegens gaan we gedetailleerd bestuderen. Maar veel patiënten komen nu nog te vaak onnodig in het ziekenhuis. Het zou fantastisch zijn als we dat kunnen verminderen.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Aandacht voor sterven

Rozemarijn van Bruchem-Visser pleit voor meer aandacht voor het stervensproces van de patiënt vanuit de zorgverlener. “Het ontbreekt vaak aan kennis over de praktische aspecten. Dat maakt het lastig om het gesprek te openen voor veel zorgverleners.”

Taalbarrière en geen tolk? Geen passende zorg

“Sinds het ministerie van VWS in 2012 de subsidie voor landelijke tolkendiensten stopte zien we veel onwenselijke situaties. Zo kunnen we geen passende zorg bieden”, vertelt jeugdarts Petra de Jong. Ze zet zich in voor de campagne ‘Tolken terug in de zorg, alstublieft’.

Casus: man met veranderd defatiepatroon, krampen en borborygmi

Een man wordt gestuurd in verband met een veranderd defecatiepatroon, met krampen en borborygmi. Er is geen bloedverlies. De eetlust is normaal en er is geen gewichtsverlies. Wat is uw diagnose?

Een dokter is geen monteur

Pieter Barnhoorn pleit voor bezielde en bezielende zorg, waarbij contact met de patiënt centraal staat. Zijn visie overstijgt het traditionele biomedische model: “Waarom moet alles efficiënt en onpersoonlijk? Dat is toch niet de reden waarom mensen de zorg in gaan?”

Casus: patiënt met veel jeuk

U ziet een zestienjarige patiënte met veel jeuk en een blanco voorgeschiedenis. Patiënte krijgt een corticosteroïd van de huisarts, maar dat helpt niet. Wat is uw diagnose?

Voer een open gesprek na diagnose dementie

Judith Meijers wil standaard een open gesprek over wensen en grenzen met mensen die net de diagnose dementie hebben gekregen. “Zorgprofessionals die deze gesprekken voeren, vertelden dat ze meer voldoening uit hun werk halen.”

Casus: man met bloedverlies per anum

Een man van 67 jaar komt omdat hij helder rood bloedverlies per anum heeft. Er zijn geen andere klachten, de eetlust is goed, hij is niet afgevallen. De familie anamnese is niet bijdragend. Wat is uw diagnose?

Familie­gesprekken op de IC: zo kan het morgen beter

Artsen kunnen familieleden van IC-patiënten beter betrekken als ze inspelen op hun wensen, concludeerde Aranka Akkermans. Hiervoor geeft ze concrete handvatten. “Artsen vullen intuïtief zelf in hoe de naasten betrokken willen worden.”

‘Practice what you preach’

Huisarts Chris Otten geeft praktische tips om leefstijl en preventie meer aandacht in de spreekkamer te geven. Wat werkt en wat beslist niet? “Ik máák tijd voor een leefstijlgesprek. Desnoods laat ik er mijn spreekuur voor uitlopen.”

‘Niet behandelen is ook een optie’

Existentieel behandelen gaat ervan uit dat een patiënt pas een weloverwogen beslissing kan maken als hij álle gevolgen kent. Tatjana Seute onderzoekt hoe dit het beste ingezet kan worden in de praktijk. “Het is belangrijk dat je als arts weet wie je tegenover je hebt.”


0
Laat een reactie achterx