Betere overleving HR+/HER2- borstkanker met ribociclib

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
27 mei 2020

Ribociclib plus fulvestrant geeft een significant overlevingsvoordeel in vergelijking met placebo plus fulvestrant bij patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker. Deze bevindingen van de fase III MONALEESA-3-trial ondersteunen om nader onderzoek te doen naar ribociclib, bijvoorbeeld bij de vroege behandeling van borstkanker.

Gezien hun rol in de celcyclus en de klinische voordelen die remmers van deze kinases hebben bij patiënten met gevorderde borstkanker blijken de cycline-afhankelijke kinases 4 en 6 (CDK4/6) belangrijke doelwitten te zijn bij de behandeling van borstkanker. Ribociclib is een van de drie CDK4/6-remmers die momenteel zijn goedgekeurd voor de behandeling van gevorderden hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker. Behandeling met ribociclib resulteert in een significant betere progressievrije overleving (PFS) dan de standaardbehandeling.

(Foto: iStock)

Eerder onderzoek

Het ultieme doel bij de behandeling van gevorderde kanker is het optimaliseren van de overleving in combinatie met de best mogelijke levenskwaliteit. Tot nu toe was voor geen combinatie met een CDK4/6-remmer een significant overlevingsvoordeel gevonden bij patiënten met gevorderde borstkanker. In de PALOMA-3-studie was de algehele overleving (OS) langer bij behandeling met palbociclib plus hormoontherapie dan met alleen hormoontherapie, maar dat verschil was niet significant.

Recente resultaten van de MONALEESA-7-studie toonden significant langere OS bij behandeling met ribociclib plus hormoontherapie dan met alleen

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel