Betere patiëntselectie en behandeling bij lokaal gevorderd longkanker

mm
redactie
Redactioneel,
10 december 2019

Het recent verschenen promotieonderzoek van radiotherapeut drs. Judi van Diessen beoogt om bij lokaal gevorderde longkanker bij te dragen aan een betere bestralingsbehandeling door kenmerken te identificeren die terugkeer van kankercellen in long én in lymfeklieren voorspellen. Maar ook door aanpassing van bestralingsdosis te onderzoeken.

Patiënten met een lokaal gevorderd niet-kleincellig longkanker (NSCLC), die in een goede algemene conditie zijn, worden bij voorkeur behandeld met het gelijktijdig geven van radiotherapie en chemotherapie. Deze combinatiebehandeling geeft de grootste kans op genezing: 32%-40% van de patiënten is in leven na 5 jaar. Echter, door het combineren van deze twee behandelmodaliteiten is de kans op (ernstige) bijwerkingen het groots – zoals slikklachten doordat de lymfeklieren direct naast de slokdarm liggen. Patiënten kunnen tijdelijk niet meer goed eten en soms is een voedingssonde nodig.

Radiotherapeut drs. Judi van Diessen
(Bron foto: AUMC)

Bestralingsdosis

Radiotherapeut drs. Judi Van Diessen (werkzaam bij het Antoni van Leeuwen-ziekenhuis) wil met haar promotieonderzoek bijdragen aan een betere bestralingsbehandeling door enerzijds kenmerken te identificeren die het terugkomen van kankercellen in de long, maar ook in de lymfeklieren voorspellen. Anderzijds zijn verschillende aanpassingen van de bestralingsdosis onderzocht.

Hogere bestralingsdosis longtumor

Van Diessen concludeert dat de tumor in de long vaker terugkomt dan uitzaaiingen in de lymfeklieren. Daarom lijkt het beter om de longtumor met een hogere dosis te bestralen. Hogere bestraling geeft wel meer bijwerkingen op de korte en lange termijn, zo blijkt uit het onderzoek. Deze toename valt binnen vooraf gestelde limieten.

Kleinere bestralingsmarges

In het onderzoek is ook gekeken naar het effect van een lagere bestralingsdosis op de lymfeklieren gecombineerd met het verkleinen van de bestralingsmarges. Deze aanpassingen veroorzaken beduidend minder bijwerkingen, zoals slikklachten, en ook is het veilig: de lymfeklier-uitzaaiingen komen niet vaker terug.

Klik hier voor het volledige proefschrift ‘Locally advanced lung cancer: Improved patient selection and treatment

Bron: AUMC-VUmc
, , , , ,
Deel dit artikel