DOQ

Betere uitkomst voor oudere patiënten

Een zo goed mogelijke conditie bij de oudere patiënt die een zware operatie moet ondergaan, bevordert het herstel en vermindert het risico op postoperatieve complicaties. Het effect van prehabilitatie aantonen in een RCT (randomised clinical trial) is echter lastig. Nederlandse onderzoekers pasten daarom een zogeheten emulated target trial (ETT) toe.

Een operatie wegens colorectaal carcinoom kan met name voor oudere patiënten een zware en ingrijpende ingreep zijn. Om de kans op een spoedig herstel te bevorderen en de kans op postoperatieve complicaties te verminderen, wordt in een aantal ziekenhuizen de patiënt voorafgaand aan de operatie in een zo goed mogelijk conditie gebracht. Deze zogeheten multimodale prehabilitatie omvat doorgaans naast fysieke training ook het aanpassen van de voeding, stoppen (of in ieder geval minderen) met roken en alcoholgebruik, en zo nodig het verminderen van psychische stress.

“Een emulated target trial maakt gebruik van observationele data, maar er vindt een retrospectieve patiëntenselectie plaats”

Arts-onderzoeker Thea Zonneveld-Heil

Observationele data

Het lijkt een inkoppertje dat dergelijke prehabilitatie de postoperatieve uitkomsten verbetert. Dit wetenschappelijk aantonen bij voorkeur via een prospectieve RCT, valt in de praktijk echter niet mee, vertelt Thea Zonneveld-Heil, arts-onderzoeker in het Radboudumc. “De uitkomsten van de RCTs tot nu toe waren niet eenduidig. Daarnaast is een bekende beperking van RCTs dat, door de vaak zeer strikte inclusiecriteria, de externe validiteit van de uitkomst gering is. Met ander woorden: het is niet duidelijk of de uitkomst ook geldt voor de brede patiëntenpopulatie in de dagelijkse praktijk.”
Anderzijds zijn uitkomsten van een retrospectieve analyse van observationele real world data gevoelig voor vertekening door het ontbreken van strikte inclusiecriteria en randomisering. Zonneveld-Heil: “Om dit te ondervangen hebben wij het effect van prehabilitatie onderzocht in een zogeheten emulated target trial design. Zo’n studie maakt gebruik van observationele real world data maar er vindt een retrospectieve patiëntenselectie plaats. Hierdoor zijn de patiënten – op de interventie na – vergelijkbaar. Dit vermindert de kans op vertekening.”

“De multimodale prehabilitatie bestond uit een trainingsprogramma, een voedingsadvies op maat, en frailty-screening”

Multimodale prehabilitatie

In de Nederlandse studie werden op deze manier de postoperatieve uitkomsten van 128 patiënten vergeleken met de uitkomsten van een vergelijkbare groep van 123 patiënten. Zonneveld-Heil: “In de eerste groep beperkte de prehabilitatie zich tot behandeling van anemie en indien nodig voedingsadvies. In de tweede groep bestond de multimodale prehabilitatie minimaal uit een drie weken durend trainingsprogramma, voedingsadvies op maat, frailty-screening en zo nodig verwijzing naar een geriater.”
De uitkomsten van de studie laten een duidelijk voordeel zien van de multimodale prehabilitatie. “In de tweede groep was de opnameduur korter (5 versus 7 dagen). Ook daalde de kans op complicaties van 71% naar 32%. Anders gezegd betekent dit dat multimodale prehabilitatie gemiddeld per vier patiënten één complicatie voorkomt, oftewel de Number Needed to Treat bedraagt vier. Deze studie laat zien dat multimodale prehabilitatie leidt tot een klinisch relevante afname van het aantal complicaties en opnameduur.”

Referentie: Heil TC, Verdaasdonk EGG, Maas HAAM, et al. Improved Postoperative Outcomes after Prehabilitation for Colorectal Cancer Surgery in Older Patients: An Emulated Target Trial. Ann Surg Oncol 2023; 30:244–254.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?

Videoconsult vs. fysiek consult: waar zitten de verschillen?

Broer en zus Martijn Stommel en Wyke Stommel onderzochten de verschillen tussen video- en fysieke consulten. Dit kan helpen bij goede implementatie van videoconsulten. “Patiënten moeten soms lang reizen. Dat is belastend, het kost tijd en meestal moet iemand mee.”


0
Laat een reactie achterx