DOQ

Betere uitkomst voor oudere patiënten

Een zo goed mogelijke conditie bij de oudere patiënt die een zware operatie moet ondergaan, bevordert het herstel en vermindert het risico op postoperatieve complicaties. Het effect van prehabilitatie aantonen in een RCT (randomised clinical trial) is echter lastig. Nederlandse onderzoekers pasten daarom een zogeheten emulated target trial (ETT) toe.

Een operatie wegens colorectaal carcinoom kan met name voor oudere patiënten een zware en ingrijpende ingreep zijn. Om de kans op een spoedig herstel te bevorderen en de kans op postoperatieve complicaties te verminderen, wordt in een aantal ziekenhuizen de patiënt voorafgaand aan de operatie in een zo goed mogelijk conditie gebracht. Deze zogeheten multimodale prehabilitatie omvat doorgaans naast fysieke training ook het aanpassen van de voeding, stoppen (of in ieder geval minderen) met roken en alcoholgebruik, en zo nodig het verminderen van psychische stress.

“Een emulated target trial maakt gebruik van observationele data, maar er vindt een retrospectieve patiëntenselectie plaats”

Arts-onderzoeker Thea Zonneveld-Heil

Observationele data

Het lijkt een inkoppertje dat dergelijke prehabilitatie de postoperatieve uitkomsten verbetert. Dit wetenschappelijk aantonen bij voorkeur via een prospectieve RCT, valt in de praktijk echter niet mee, vertelt Thea Zonneveld-Heil, arts-onderzoeker in het Radboudumc. “De uitkomsten van de RCTs tot nu toe waren niet eenduidig. Daarnaast is een bekende beperking van RCTs dat, door de vaak zeer strikte inclusiecriteria, de externe validiteit van de uitkomst gering is. Met ander woorden: het is niet duidelijk of de uitkomst ook geldt voor de brede patiëntenpopulatie in de dagelijkse praktijk.”
Anderzijds zijn uitkomsten van een retrospectieve analyse van observationele real world data gevoelig voor vertekening door het ontbreken van strikte inclusiecriteria en randomisering. Zonneveld-Heil: “Om dit te ondervangen hebben wij het effect van prehabilitatie onderzocht in een zogeheten emulated target trial design. Zo’n studie maakt gebruik van observationele real world data maar er vindt een retrospectieve patiëntenselectie plaats. Hierdoor zijn de patiënten – op de interventie na – vergelijkbaar. Dit vermindert de kans op vertekening.”

“De multimodale prehabilitatie bestond uit een trainingsprogramma, een voedingsadvies op maat, en frailty-screening”

Multimodale prehabilitatie

In de Nederlandse studie werden op deze manier de postoperatieve uitkomsten van 128 patiënten vergeleken met de uitkomsten van een vergelijkbare groep van 123 patiënten. Zonneveld-Heil: “In de eerste groep beperkte de prehabilitatie zich tot behandeling van anemie en indien nodig voedingsadvies. In de tweede groep bestond de multimodale prehabilitatie minimaal uit een drie weken durend trainingsprogramma, voedingsadvies op maat, frailty-screening en zo nodig verwijzing naar een geriater.”
De uitkomsten van de studie laten een duidelijk voordeel zien van de multimodale prehabilitatie. “In de tweede groep was de opnameduur korter (5 versus 7 dagen). Ook daalde de kans op complicaties van 71% naar 32%. Anders gezegd betekent dit dat multimodale prehabilitatie gemiddeld per vier patiënten één complicatie voorkomt, oftewel de Number Needed to Treat bedraagt vier. Deze studie laat zien dat multimodale prehabilitatie leidt tot een klinisch relevante afname van het aantal complicaties en opnameduur.”

Referentie: Heil TC, Verdaasdonk EGG, Maas HAAM, et al. Improved Postoperative Outcomes after Prehabilitation for Colorectal Cancer Surgery in Older Patients: An Emulated Target Trial. Ann Surg Oncol 2023; 30:244–254.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx