Betere uitkomsten bij hartfalen met normale LVEF

mm
Bianca Hagenaars
Redactioneel,
9 november 2022

Slechts 3,6% van de patiënten met hartfalen heeft een normale linkerventrikelejectiefractie (LVEF). Dit blijkt uit een eerste studie naar de karakteristieken en klinische uitkomsten van patiënten met hartfalen, waaraan ook het UMCG meedeed. Deze patiënten waren vaker vrouw met minder ischemische hartziekten en een hoger hartminuutvolume, en hadden betere klinische uitkomsten.

De LVEF wordt onder andere gebruikt om patiënten met hartfalen en een verminderde (HFrEF) of behouden LVEF (HFpEF) te classificeren. Deze classificatie is belangrijk voor aanbevelingen voor behandeling. Er is echter weinig bekend over de prevalentie, klinische karakteristieken en uitkomsten van patiënten met hartfalen en een normale LVEF. Onderzoekers van onder andere het UMCG wilden meer hierover weten. De belangrijkste uitkomstmaat hierbij was het gecombineerde eindpunt van overlijden wegens alle oorzaken of een eerste ziekenhuisopname voor hartfalen.

Vaker vrouw

Voor hun onderzoek includeerden de onderzoekers 1.568 patiënten met hartfalen uit het BIOSTAT-CHF-project. Van deze patiënten had 71,9% (n = 1.127) een verminderde LVEF. Daarnaast had 24,5% (n = 384) HFpEF met een LVEF lager dan normaal en 3,6% (n=57) hartfalen met een normale LVEF. Deze laatste groep patiënten had in vergelijking met patiënten uit de andere subgroepen de laagste kans op een eerder myocardinfarct (p < 0,001) of diabetes (p = 0,045). Tevens had deze groep de laagste linkerventrikel-einddiastolische diameter (p < 0,001), het hoogste percentage eerdere ziekenhuisopnames wegens hartfalen in het laatste jaar (p = 0,015) en het hoogste hartminuutvolume

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , ,
Deel dit artikel