Blootstelling aan dieseluitlaatgassen verhoogt risico op longkanker

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
10 juni 2020

Bij mannen is er een consistente dosis-responsrelatie tussen blootstelling aan elementaire koolstof (EC), een maat voor de blootstelling aan uitlaatgassen van dieselmotoren, en het additionele levenslange risico op longkanker. Verlaging van de concentratie EC op de werkplek tot hetzelfde niveaus als in de omgevingslucht zal het additionele levenslange risico op longkanker bij blootgestelde werknemers verder verminderen. 

Eerdere studies hebben op consistente wijze epidemiologisch bewijs geleverd dat beroepsmatige blootstelling aan dieseluitlaatgassen gepaard gaat met een toegenomen risico op longkanker. Dit verband is ook gevonden in studies waarin op kwantitatieve wijze de blootstelling aan EC is beoordeeld.  

(Foto Pixabay)

Er zijn echter weinig onderzoek gedaan naar het risico op longkanker bij een laag niveaus van de blootstelling. Geen enkele studie heeft een positief verband gevonden bij een levenslange cumulatieve blootstelling aan EC van < 50 μg/m3. Daarnaast is onduidelijk wat de rol is van het roken van sigaretten als potentiële confounder of effect-modifier in het verband tussen blootstelling aan EC en longkanker.  

Weinig, inconsistent bewijs 

Hoewel enkele onderzoeken wijzen op een toegenomen risico op longkanker bij werknemers die aan dieseluitlaatgassen waren blootgesteld en nooit hadden gerookt, toonde slechts één studie een significant effect. Ten slotte zijn de resultaten van de studies naar het verband tussen blootstelling aan dieseluitlaatgassen en het risico op de belangrijke subtypes van longkanker inconsistent. Sommige studi

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

Deel dit artikel