DOQ

Bronchiale thermoplastiek verbetert gladde spiermassa bij astma

Voor de eerste keer is aangetoond dat na bronchiale thermoplastiek de gladde spiermassa van de luchtwegen en de klachten van de patiënten afnemen. De respons ging wel gepaard met de serum-IgE-titer en het eosinofielengetal, maar niet met de gladde spiermassa. Dit blijkt uit een gerandomiseerde gecontroleerde TASMA-trial uit Nederland.

De behandeling van patiënten met ernstige astma is in de afgelopen jaren verbeterd door de komst van biologicals die gericht zijn tegen specifieke astma-fenotypes, zoals anti-immunoglobuline E (IgE) voor allergisch astma en anti-interleukine-5 (IL-5) voor eosinofiel astma. Echter, niet alle patiënten tolereren of responderen op deze behandelingen Bovendien is voor de niet-allergische en niet-eosinofiele fenotypes geen specifieke biological beschikbaar.

(Foto: iStock)

Hermodellering aangepakt

Bronchiale thermoplastiek is een endoscopische behandeling voor patiënten met ernstige astma. Met behulp van radiofrequente energie worden de middelgrote tot grotere luchtwegen verwarmd en zodoende de hermodellering van de luchtwegwand aangepakt.

Observationele studies hebben aangetoond dat na bronchiale thermoplastiek de gladde spiermassa afneemt. In die studies ontbreken echter geschikte controlegroepen. Hoewel in klinische studies de astmacontrole en kwaliteit van leven verbeterden en het aantal exacerbaties afnam, respondeerden niet alle patiënten even goed op bronchiale thermoplastiek. Onduidelijk is welke patiënten zullen responderen. Om de patiëntselectie te optimaliseren, moeten klinische en fysiologische kenmerken die gerelateerd zijn aan de respons op bronchiale thermoplastiek, vastgesteld worden.

Afname van gladde spiermassa

In deze studie is het effect van bronchiale thermoplastiek op de gladde spiermassa vastgesteld bij patiënten met ernstige astma. 36 patiënten met ernstige astma werden gerandomiseerd naar onmiddellijke of vertraagde bronchiale thermoplastiek. In de vertraagde controlegroep vond na zes maanden standaardzorg een herbeoordeling, inclusief biopten, plaats. Dat werd alsnog gevolgd door bronchiale thermoplastiek.

De gladde spiermassa, gedefinieerd als het positief desmine of α-gladde spier actine-gebied in het totale biopt, werd berekend. De mediane gladde spiermassa daalde met > 50% in de groep die meteen een bronchiale thermoplastiek kreeg (n = 17), terwijl deze parameter niet veranderde in de vertraagde controlegroep (n = 19; p = 0,0004).

Verband met symptomen

Daarnaast werd vastgesteld of er een verband was tussen kenmerken op baseline en de verbetering van de Astma Control Questionnaire (ACQ) en Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). In de interventiegroep verbeterden de ACQ-scores met 0,79, terwijl deze score met 0,09 verslechterde in de controlegroep (p = 0,006). De AQLQ-scores verbeterden met 0,83 in de interventiegroep en verslechterde met 0,02 in de controlegroep (p = 0,04).

Een behandelrespons in de totale groep (n = 35) was positief geassocieerd met de serum-IgE-titer en het eosinofielengetal, maar niet met de gladde spiermassa op baseline. Dit biedt belangrijke informatie die relevant is voor de selectie van patiënten die in aanmerking kunnen komen voor bronchiale thermoplastiek.


Referenties: Goorsenberg AWM, d’Hooghe JNS, Srikanthan K, et al. Bronchial Thermoplasty Induced Airway Smooth Muscle Reduction and Clinical Response in Severe Asthma. The TASMA Randomized Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203:175-184. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32721210/ , https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201911-2298OC

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De lessen van de langst­vliegende MMT-arts van Nederland

MMT-arts Nico Hoogerwerf vertelt over zijn ervaringen als medisch specialistische zorgverlener per helikopter. “Wij dóen vooral, we voeren handelingen uit. Wij voelen niet de machteloosheid die politiemensen wel kunnen voelen.”

Casus: patiënt met zwelling in de mond

Een patiënte komt op het spreekuur met sinds 2 maanden een zwelling in de mond aan de linkerzijde. Het was destijds 1-2cm, welke spontaan ontlastte met dik taai slijm. Sindsdien komt het in wisselende grootte regelmatig terug. Wat is uw diagnose?

Verslaving onder zorgprofessionals: anonieme hulp is voorhanden

Verslaving is ook onder zorgprofessionals een reëel probleem. Marlies de Rond vertelt over het KNMG-programma ABS-zorgprofessionals, dat anonieme hulp en ondersteuning biedt aan zorgprofessionals die worstelen met problematisch middelengebruik en verslaving.

‘Zoveel artsen willen hun bezieling terug’

MDL-arts Marieke Gielen vindt het huidige zorgsysteem niet houdbaar voor medisch specialisten. “Ik heb mijn bezieling terug en wil nu een bruggenbouwer zijn tussen de reguliere zorg en het bredere zorgveld.”

Het Calamiteiten­­hospi­taal: in dertig minuten opera­tioneel na een ramp 

Mirjam de Jong vertelt hoe het Calamiteitenhospitaal in Utrecht bij een ramp razendsnel operationeel wordt gemaakt en hoe het een cruciale rol speelt in de nationale zorg. “Bij een grote groep slachtoffers moet je bedenken hoe je zoveel mogelijk levens kunt redden.”

Casus: man met toenemende pijn bovenbuik

Een man heeft sinds 2 weken toenemende pijn in de bovenbuik, ter plaatse van het maagkuiltje. De pijn is vooral aanwezig bij het eten en is brandend van karakter. Wat is uw diagnose?

‘Ik wil mensen helpen die het meest in nood zitten’

Werken in oorlogsgebieden geeft Zafer Altunbezel (Artsen zonder Grenzen) voldoening. Dagelijks ziet hij patiënten met oorlogstrauma, soldaten en burgers. “Als je wordt uitgestuurd naar een oorlogsgebied moet je oplossingen kunnen bedenken in zeer atypische situaties.”

‘Te veel welzijns­kwesties komen in het medisch domein’

Karine van ‘t Land is voorzitter van KAMG: een beroepsvereniging, maar ook een lobbyclub die de volksgezondheid wil verbeteren. “Wat Artsen Maatschappij + Gezondheid bindt is dat ze bezig zijn met drie dingen: met preventie, met volksgezondheid en met grote groepen.”

Aanpak onder­voeding moet multi­discipli­nair

Ongeveer een kwart van alle patiënten is bij opname ondervoed. Dit kan leiden tot minder snel herstel en langere opnameduur. De aanpak ervan is een zaak van het hele ziekenhuis, vertellen Emma Koster en Wesley Visser. “Ondervoeding is veel meer dan te weinig eten.”

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx