DOQ

Cardiologen verdeelt over het terugroepen van biologisch oplosbare stents

Cardiologen in Nederland zijn verdeeld over het terugroepen van alle hartpatiënten waarbij in de afgelopen drie jaar een biologische stent ‘Absorb BVS’ (Producent: Abbott Vascular) is geplaatst. Volgens cardioloog Hans Bosker, de vicevoorzitter van de NVVC en werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis zijn er echter nog geen eenduidige conclusies te halen uit het onderzoek, aldus een recent persbericht van het NVVC.

De biologische Absorb BVS stent is sinds 2012 op de markt en een geduchte concurrent voor de veelgebruikte metalen stents. Cardioloog Auke Weevers van het Albert Schweitzerziekenhuis besloot wel zijn patiënten terug te roepen op basis van zijn eigen ervaringen met internationaal wetenschappelijk onderzoek naar het verschil tussen een metalen en een biologische stent. Er is namelijk een vergroot risico op trombose waargenomen bij gebruik van de biologische Absorb BVS (Producent: Abbott Vascular) stent. Deze werd eind vorig jaar beschreven in een artikel dat werd geplaatst in The Lancet door prof. dr. Gregg Stone et al. (New York). Bij het onderzoek liet de biologische stent een 2 tot 3 keer hogere kans op stolsel zien. Ook een voorlopige data-analyse van een Nederlandse multicenterstudie ondersteunt deze waarneming. Reden genoeg voor Weevers om patiënten terug te roepen.

300 patiënten
In totaal werden 250-300 patiënten teruggeroepen, naast het Albert Schweitzerziekenhuis ook door het Beatrix Ziekenhuis in Groningen. Cardiologen uit beide ziekenhuizen zijn van mening dat de biologische stent meer risico’s met zich meebrengt dan aanvankelijk werd aangenomen. Een tot drie jaar na plaatsing van de stent, kan er namelijk trombose ontstaan. Dat komt mogelijk doordat de stent minder snel oplost dan werd verwacht.

Cardioloog Hans Bosker meent dat het te vroeg is om al conclusies te trekken. Tevens vindt hij het onverstandig om mensen direct preventief anticoagulantia te geven. Wel geeft hij aan dat patiënten die acute klachten hebben zoals pijn op de borst, zich direct bij het ziekenhuis moeten melden. De eigen cardioloog kan dan aangeven of bloedverdunners geïndiceerd zijn om de kans op stenttrombose te reduceren. Hij heeft daarvoor de keuze om een combinatie van twee bloedverdunners te verlengen van 1 naar 3 jaar. Een dergelijke verlenging van de behandeling wordt echter niet ondersteund door de internationale richtlijnen.

Resultaten
Eind Februari verwacht Bosker de resultaten van het Nederlands onderzoek. Na een aantal nauwkeurige vergelijkingen is dan vast te stellen in hoeverre de oplosbare stent gevaar met zich mee kan brengen voor de patiënten. Producent Abbott Vascular werkt mee met het onderzoek en is op de hoogte.

Bronnen: The Lancet, NOS.nl, NVVC.nl, Rijnmond.nl

Auteur: Lennard Bonapart

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Een medifoor gebruiken in medische gesprekken: zeven tips

Een medifoor is een getekende metafoor die helpt bij het eenvoudig uitleggen van medische begrippen. Charlie Obihara is initiatiefnemer van het Medifoor platform en legt uit hoe ze te gebruiken. “Ook voor volwassenen is het goed om de informatie juist te verpakken.”

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?