Casus: Klachten van kortademigheid

mm
redactie
Redactioneel,
25 januari 2017

Een tweeënvijftigjarige vrouw bezoekt uw spreekuur in verband met klachten van kortademigheid. Zij heeft deze klachten langzaam progressief gedurende 2 maanden, maar nu ook al bij een stukje wandelen. Ook als zij in bed gaat liggen wordt zij kortademig, het geen verminderd als ze op de rand van haar bed gaat zitten.

De laatste jaren is patiënte regelmatig bij u geweest in verband met klachten van vermoeidheid. Steeds werd geen duidelijke oorzaak gevonden bij lichamelijk onderzoek, uitgebreid laboratoriumonderzoek en een thoraxfoto.

Onderzoek:
Magere vrouw, bloeddruk 135/75, pols 80/- regulair en aequaal, temp. 37,8 graden Celcius. De halsvenedruk (CVD) is verhoogd. De ictus cordis is op de medioclaviculairlijn palpabel, niet verbreed. Er is een normaal luide 1e en 2e toon hoorbaar met fysiologische splijting. Er is een derde toon hoorbaar. Verder is er maximaal op de apex een gr. 3/6 hoogfrequente systolische souffle te horen die doorloopt van de eerste tot de tweede toon.
Bij verder lichamelijk onderzoek valt een gemarmerde huid op aan de benen, verder geen afwijkende bevindingen.

Aanvullend onderzoek
Laboratoriumonderzoek: BSE 40 mm. in het eerste uur, Hb 6,8 mmol/L; Ht 0,32; TSH 2,28 mIU/L; Leuco 8,1×109/L; normale differentiatie. CRP 15. Normale lever- en nierfunctiewaarden. NT-pro-BNP 920 pg/ml. Bloedkweken 3x geen groei. X-thorax: vergroot hart met een Cor/thorax ratio van 0,52. Geen redistributie naar de bovenvelden.

 

Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? Maak hieronder uw keuze:

Bron: Care4Cure.nl, Miocrates
Auteur: W.L. ten Holt, cardioloog Ziekenhuis Amstelland

 

,
Deel dit artikel