Casus spoedgeval: man met toenemende kortademigheid

mm
redactie
Redactioneel,
4 maart 2021

Tijdens een nachtdienst op de HAP wordt u met spoed gevraagd bij de heer M, 43 jaar oud. In de computer van de eigen huisarts van de patiënt blijkt een liesbreukoperatie rechts de enige voorgeschiedenis te zijn. Hij gebruikt geen medicatie. Als u 5 minuten later de patiënt thuis aantreft vertelt zijn echtgenote – en hij zelf met grote moeite en hortend en stotend – dat hij vanaf circa 18.00 uur toenemend kortademig is.

Hij is die middag bij zijn werk als treinconducteur in elkaar geslagen door een doorgedraaide zwartrijder. Behalve wat pijnen op zijn thorax, waar hij geraakt is door de voet van de zwartrijder, had hij geen verdere klachten. Op een SEH in de buurt was een thoraxfoto die middag normaal en waren ribfracturen uitgesloten. Omdat de kortademigheid hand over hand toenam, heeft men de HAP gebeld.

Onderzoek:

Een heftig kortademige man, ademfrequentie 36/-, rechtop zittend en met gebruik van hulpademhalingsspieren. Bloeddruk 110/70, pols 120 regulair en aequaal. Geen cyanose. De CVD is verhoogd, rechtop zittend is de vena jugularis duidelijk zichtbaar aan beide kanten en neemt bij inspiratie wat af. Het hart is palpabel binnen de medioclaviculairlijn, er lijkt een derde toon aanwezig. Daarnaast is sprake van een wat hoogfrequent, bandvormig geruis dat begint bij de eerste toon en lijkt door te lopen tot aan tweede toon. Dit geruis is 2/6 en hoorbaar over het gehele precordium. Over de longen is vesiculair ademgeruis met een licht piepend exspirium hoorbaar. Basaal beiderzijds crepiteren.

Aanvullend onderzoek:

Met de meegenomen saturatiemeter wordt een O2-saturatie van 90% gemeten. Op nitrolinguaalspray s.l. nemen de kortademigheidklachten iets af.

Wat staat bovenaan in uw differentiaaldiagnose?

Auteur: W.L. ten Holt, cardioloog, Ziekenhuis Amstelland
Bron: Casus 226 – Care4Cure
, ,
Deel dit artikel