DOQ

Chirurg dr. Burger onderzoekt uitgezaaide darmkanker: ‘Misschien werkt chemo beter bij rechtstreekse toediening in buikholte’

Het Catharina Ziekenhuis is een onderzoek gestart naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies. Deze patiënten, die palliatief worden behandeld, krijgen naast hun reguliere chemobehandeling ook chemotherapie toegediend via een speciaal aangelegd slangetje rechtstreeks in de buikholte. “De chemotherapie komt daardoor in direct contact met de uitzaaiingen op het buikvlies. We hopen dat daardoor de groei van deze tumoren wordt stopgezet en kan worden teruggedrongen”, zegt onderzoeksleider en chirurg dr. Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis.

Het gaat in eerste instantie om een studie bij maximaal 38 patiënten om te kijken of de procedure veilig uitgevoerd kan worden en wat de meest optimale dosis chemotherapie is die via het slangetje in de buikholte kan worden toegediend. Chirurg dr. Burger is verbaasd dat deze toepassing, die Interperioneale chemotherapie (kortweg IPEC) wordt genoemd, wereldwijd nog niet wordt ingezet voor deze kwetsbare patiëntengroep. “De techniek werd 40 jaar geleden al gebruikt. Maar er was toen geen goede chemotherapie. Door de jaren heen is de chemotherapie steeds beter geworden, maar deze toedieningsvorm is in de vergetelheid geraakt. Misschien werkt die nieuwe betere chemotherapie ook wel beter als het rechtstreeks in de buikholte wordt toegediend. Voor eierstokkanker en in mindere mate voor maagkanker wordt het soms al ingezet en daar zijn de resultaten veelbelovend. Ik bedacht me: waarom dan niet voor patiënten met uitgezaaide darmkanker op het buikvlies?“

Chirurg dr. Pim Burger

Relatief makkelijk uit te voeren

Burger weet waar hij over heeft, want hij ziet veel patiënten met uitgezaaide darmkanker op zijn poli die hij weinig meer kan bieden.  “Als er te veel buikvliesuitzaaiingen zijn en een zogenoemde HIPEC-operatie niet meer mogelijk is, heb ik nu alleen nog maar slecht nieuws. De overleving ligt tussen de 6 en 14 maanden. De enige behandeling die dan kan werken is chemotherapie. Maar ik moet nu nog vertellen dat de winst die je ermee boekt meestal niet groot is en dat genezing is uitgesloten. Maar deze patiënten zijn strijdbaar en bereid om alles aan te pakken!”

De nieuwe IPEC-behandeling is relatief makkelijk uit te voeren. Het aanleggen van het toedieningssysteem in de buikholte (een kastje dat port-a-cath wordt genoemd) gebeurt tijdens de kijkoperatie waar wordt bepaald of patiënten nog in aanmerking komen voor een operatie. “Bij de helft van die kijkoperaties moeten we helaas vaststellen dat er te veel buikvliesuitzaaiingen aanwezig zijn om nog zo’n HIPEC-operatie te kunnen uitvoeren. Dan kunnen we wel direct een kastje plaatsen, waar we later de chemo in de buikholte mee kunnen geven.” Vervolgens krijgt de patiënt elke twee weken in het ziekenhuis een chemobehandeling. “De reguliere chemo, via de bloedbaan, en tegelijkertijd ook chemo in de buikholte. Of we die twee therapieën zonder problemen naast elkaar kunnen geven, dat is ook iets dat we nu uit gaan zoeken,” legt Burger uit. De chemo die rechtstreeks in de buikholte wordt ingespoten – meestal een liter – verspreidt zich automatisch door de buikholte en komt  rechtstreeks bij de tumoren terecht.

Geen valse hoop

Burger hoopt dat deze nieuwe vorm van rechtstreekse toediening werkt. “Ik wil geen valse hoop geven. In de eerste plaats hoop ik dat patiënten hierdoor langer en goed leven. Maar stel dat patiënten goed reageren op deze nieuwe therapie, dan komen ze na verloop van tijd misschien toch  in aanmerking voor een HIPEC-operatie. Dat zou een geweldig resultaat zijn.”

Bron: Catharina Ziekenhuis

 

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx