DOQ

Chirurg dr. Burger onderzoekt uitgezaaide darmkanker: ‘Misschien werkt chemo beter bij rechtstreekse toediening in buikholte’

Het Catharina Ziekenhuis is een onderzoek gestart naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide darmkanker in het buikvlies. Deze patiënten, die palliatief worden behandeld, krijgen naast hun reguliere chemobehandeling ook chemotherapie toegediend via een speciaal aangelegd slangetje rechtstreeks in de buikholte. “De chemotherapie komt daardoor in direct contact met de uitzaaiingen op het buikvlies. We hopen dat daardoor de groei van deze tumoren wordt stopgezet en kan worden teruggedrongen”, zegt onderzoeksleider en chirurg dr. Pim Burger van het Catharina Ziekenhuis.

Het gaat in eerste instantie om een studie bij maximaal 38 patiënten om te kijken of de procedure veilig uitgevoerd kan worden en wat de meest optimale dosis chemotherapie is die via het slangetje in de buikholte kan worden toegediend. Chirurg dr. Burger is verbaasd dat deze toepassing, die Interperioneale chemotherapie (kortweg IPEC) wordt genoemd, wereldwijd nog niet wordt ingezet voor deze kwetsbare patiëntengroep. “De techniek werd 40 jaar geleden al gebruikt. Maar er was toen geen goede chemotherapie. Door de jaren heen is de chemotherapie steeds beter geworden, maar deze toedieningsvorm is in de vergetelheid geraakt. Misschien werkt die nieuwe betere chemotherapie ook wel beter als het rechtstreeks in de buikholte wordt toegediend. Voor eierstokkanker en in mindere mate voor maagkanker wordt het soms al ingezet en daar zijn de resultaten veelbelovend. Ik bedacht me: waarom dan niet voor patiënten met uitgezaaide darmkanker op het buikvlies?“

Chirurg dr. Pim Burger

Relatief makkelijk uit te voeren

Burger weet waar hij over heeft, want hij ziet veel patiënten met uitgezaaide darmkanker op zijn poli die hij weinig meer kan bieden.  “Als er te veel buikvliesuitzaaiingen zijn en een zogenoemde HIPEC-operatie niet meer mogelijk is, heb ik nu alleen nog maar slecht nieuws. De overleving ligt tussen de 6 en 14 maanden. De enige behandeling die dan kan werken is chemotherapie. Maar ik moet nu nog vertellen dat de winst die je ermee boekt meestal niet groot is en dat genezing is uitgesloten. Maar deze patiënten zijn strijdbaar en bereid om alles aan te pakken!”

De nieuwe IPEC-behandeling is relatief makkelijk uit te voeren. Het aanleggen van het toedieningssysteem in de buikholte (een kastje dat port-a-cath wordt genoemd) gebeurt tijdens de kijkoperatie waar wordt bepaald of patiënten nog in aanmerking komen voor een operatie. “Bij de helft van die kijkoperaties moeten we helaas vaststellen dat er te veel buikvliesuitzaaiingen aanwezig zijn om nog zo’n HIPEC-operatie te kunnen uitvoeren. Dan kunnen we wel direct een kastje plaatsen, waar we later de chemo in de buikholte mee kunnen geven.” Vervolgens krijgt de patiënt elke twee weken in het ziekenhuis een chemobehandeling. “De reguliere chemo, via de bloedbaan, en tegelijkertijd ook chemo in de buikholte. Of we die twee therapieën zonder problemen naast elkaar kunnen geven, dat is ook iets dat we nu uit gaan zoeken,” legt Burger uit. De chemo die rechtstreeks in de buikholte wordt ingespoten – meestal een liter – verspreidt zich automatisch door de buikholte en komt  rechtstreeks bij de tumoren terecht.

Geen valse hoop

Burger hoopt dat deze nieuwe vorm van rechtstreekse toediening werkt. “Ik wil geen valse hoop geven. In de eerste plaats hoop ik dat patiënten hierdoor langer en goed leven. Maar stel dat patiënten goed reageren op deze nieuwe therapie, dan komen ze na verloop van tijd misschien toch  in aanmerking voor een HIPEC-operatie. Dat zou een geweldig resultaat zijn.”

Bron: Catharina Ziekenhuis

 

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Wat als… jouw onderzoek plotseling is geasso­cieerd met de tabaks­industrie?

De farmaceut die het promotieonderzoek van Wytse van den Bosch financierde, werd plotseling overgenomen door een tabaksmultinational. Wat doe je dan als onderzoeker? “Door deze indirecte affiliatie ben je plotseling niet meer welkom op wetenschappelijke congressen.”

Meer rolmodel­len nodig in het medisch onderwijs

“De gezondheidszorg moet een afspiegeling zijn van de samenleving, dat is nu niet zo”, vindt Rashmi Kusurkar, hoogleraar inclusie en motivatie in medisch onderwijs. Er is behoefte aan meer inclusiviteit en diversiteit binnen het medisch onderwijs.

Zo deal je met de onzin van influencers in je spreekkamer

Patiënten vertrouwen influencers soms meer dan hun eigen arts. Jolanda van Boven en Annemie Galimont vertellen over hun ervaringen hiermee in de spreekkamer en hoe hiermee om te gaan. “Wees als arts alert dat je de patiënt goed voorlicht over de mogelijke gevolgen.”

‘Kunst kan de zorg transformeren’

Om de problemen van het overbelaste zorgsysteem het hoofd te bieden, moet kunst een structurele plaats krijgen, pleit Tineke Abma. “We willen duurzame programma’s van bewezen interventies vergoed door de zorgverzekeraar.”

Casus: jongen met gepig­menteerde huid­afwijking

Een tienjarige jongen heeft een opvallende laesie op de rechterbovenarm. Bij navraag blijkt deze laesie al jaren aanwezig. In de familie komen geen melanomen voor. De jongen heeft een blanco voorgeschiedenis. Wat is uw diagnose?

Casus: man met klachten van moeizaam plassen

Een man komt met een doorgemaakte blaasontsteking op uw spreekuur. Plassen gaat al een paar jaar langzaamaan moeilijker en moeilijker. De straal is zwak, nogal eens sproeiend en er wordt bijna altijd wat nagedruppeld. Persen helpt niet echt. Wat is uw diagnose?

Iedere arts moet zich voorbereiden op een leven lang leren

Welzijn is een voorwaarde voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. En dat is in de medische sector meer dan ooit een punt van zorg, vindt Marjolein van de Pol. “De nieuwe bewegingen moet je gewoon volgen, in welke fase van je carrière je ook zit.”

‘‘Minder eten en meer bewegen’ is echt een misvatting’

Mensen met obesitas hebben vaak te maken met negatieve vooroordelen, ook in de zorg. Daardoor vermindert de kwaliteit van zorg, legt Paige Crompvoets uit. “Uit mijn onderzoek bleek dat mensen met obesitas soms belachelijk gemaakt worden door hun zorgverleners.”

Whispp biedt oplossing voor mensen met stem- en spraak­problemen

Joris Castermans ontwikkelde Whispp, een app die met behulp van AI fluister- en aangedane spraak kan omzetten in een heldere en natuurlijke stem. “Wie nog audio- of video-opnames heeft van de gezonde stem, kan met Whispp de eigen stem van vroeger creëren.”

Artsen voor Kinderen helpt kinderen met een chronische ziekte of beperking

Michel Weijerman van Stichting Artsen voor Kinderen vertelt over hun projecten voor betere zorg en welzijn voor kinderen met een chronische aandoening. “Zo’n 200 zorgprofessionals zijn op vrijwillige basis bij onze poli betrokken. Binnen 48 uur krijg je antwoord.”


0
Laat een reactie achterx