DOQ

Chirurgie geen toegevoegde waarde bij behandeling tenniselleboog

‘Chirurgische benaderingen voor de behandeling van een tenniselleboog hebben mogelijk geen toegevoegde waarde voor de patiënt’, aldus een recent kleinschalig onderzoek van dr. Martin Kroslak van het Orthopedische onderzoeksinstituut in Sydney (Australie). Hij presenteerde zijn onderzoeksresultaten tijdens een meeting van de American Orthopaedic Society for Sports Medicine’s (AOSSM).

Het gaat om de resultaten van een dubbelblind gerandomiseerde klinisch onderzoek, waarbij werd gekeken hoe patiënten reageerden op algemene chirurgie, gericht op reparatie van een beschadigde elleboog. De ingreep werd vergeleken met een placeboprocedure waarbij alleen een incisie in de huid werd gemaakt.

Incisie
Er namen twee keer dertien patiënten deel aan het onderzoek. De helft kreeg een verwijdering van een deel van de extensor carpi radialis brevis, een korte, brede, platte spier die ontspringt van de humerus. De andere helft van de patiënten kreeg alleen een incisie bij de laterale elleboog en verder geen aanvullende behandeling. Patiënten die in de studie werden vergeleken, hadden minimaal meer dan zes maanden last van hun elleboog en eerder minimaal twee non-chirurgie behandelmethoden geprobeerd, zoals fysiotherapie, massage, acupunctuur of een brace. Er was bij deze patiënten geen verlichting van de pijn aan de elleboog gerealiseerd gedurende deze behandelingen.

Vragenlijsten
Kroslak:” Ons onderzoek laat zien dat er significante verbeteringen in pijnmeting 26 weken na de operatie waren. Zelf bij inspanning was de pijn bij deze patiënten een stuk minder. De resultaten waren tevens na één tot vier jaar follow-up zichtbaar, met geen enkel significant verschil tussen de twee onderzochte groepen patiënten.” Patiënten moesten vragenlijsten invullen. Hierin konden zij de ernst van de pijn, en de frequentie van de klachten aangeven, tijdens activiteit, rust, tijdens de slaap en ook of het moeilijk is om zware objecten op te tillen of complexe draaibewegingen te maken. De frequentie van de pijn tijdens activiteit was de primaire uitkomst bij elke groep. Ze werden verder gelijk behandeld met rehabilitatie, ijs, stretchen en trainingen om de spieren te versterken vanaf twee weken na de ingreep. Na 2,5 jaar waren er 22 patiënten die de vragenlijsten invulden en kwamen er elf terug voor nader onderzoek.

Uitdaging
‘Management van een chronische tenniselleboog vormt nog altijd een uitdaging voor de orthopedische chirurg’, meent Kroslak. Het onderzoek laat echter zien dat we nog veel werk te verzetten hebben als het gaat om chirurgische en non-chirurgische mogelijkheden om deze pijnlijke aandoening te behandelen.

Bron: AOSSM

AUTEUR: LENNARD BONAPART

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”