DOQ

Circulerende Eosinofielen mogelijk biomarker voor COPD

Door circulerende eosinofiele cellen in het bloed te tellen, is het goed mogelijk om informatie te krijgen voor management en behandeling van patiënten met COPD, stelt Dr. Mona Bafedhei, van de Universiteit van Oxford, et al. De wetenschapper concludeert dat eosinofielen een belangrijke rol spelen bij COPD. Haar onderzoek staat gepubliceerd in Lancet Respiratory Medicine van Juni.

Dr. Bafedhei meent dat het tellen van eosinofielen als biomarker voor exacerbaties en het monitoren van de behandeling bij COPD, een rol kan spelen bij het maken van klinische beslissingen. Er zijn echter nog een aantal vragen die beantwoord dienen te worden.

COPD
Door observaties en post-hoc analyses van grote epidemiologische studies van klinische gegevens, is te zien dat het tellen van eosinofielen een robuuste manier is om het risico op exacerbaties te voorspellen, evenals de reactie op corticosteroïden. Het gaat dus een mogelijke rol spelen bij behandeling op maat voor COPD-patiënten. Het is echter nog niet zover. Vooralsnog worden patiënten via een ademtest onderzocht in combinatie met de gemelde symptomen. Patiënten die achteruitgaan, krijgen ICS, wat op termijn weer bijwerkingen kan geven zoals pneumonie en hebben op termijn weinig effect op de verminderde longfunctie, exacerbaties en mortaliteit. “Door gebruik te maken van circulerende eosinofielen bij de grote studies, kun je de reactie op behandeling beter onderzoeken”, aldus Bafedhei.

Post-hoc
Bij een post-hoc analyse van de WISDOM-studie, kregen patiënten met verhoogd eosinofielen in het bloed vaker exacerbaties na het staken van de behandeling met ICS dan patiënten met lagere niveaus. Bafedhei en haar collega’s menen wel dat voorzichtig moet worden omgegaan bij het interpreteren van de resultaten uit de WISDOM en andere studies. Maar dat de analyse dat patiënten met hogere eosinofielen (>4%), vaker exacerbaties hebben, wel consistent is tussen de verschillende studies. Ook lieten de wetenschappers zien dat corticosteroïden voordelen bieden voor patiënten met verhoogde eosinofielen in het bloed. Deze groep patiënten krijgt door de behandeling minder exacerbaties.

Biomarker
Door de rol van eosinofielen in de pathogenese van COPD op te helderen, of door het te bestempelen als een potentiële biomarker, is er verder inzicht te krijgen in de behandeling van COPD. Er blijft echter meer onderzoek nodig naar het onderliggende mechanisme. Er zijn volgens Bafadhei en collega’s meer prospectieve studies nodig die kunnen leiden tot een behandeling op maat. Het gaat daarbij om de immunopathologische karakteristieken van COPD, astma, en de mensen met COPD en astma.

 

Bronnen:

thelancet.com

www.medpagetoday.com

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”