Classificatie van cutane manifestaties van COVID‐19

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
7 oktober 2020

In een beschrijving van een grote representatieve steekproef van COVID-19-patiënten met onverklaarde cutane manifestaties zijn vijf klinische huidpatronen en verschillende subpatronen die gerelateerd zijn aan COVID‐19 beschreven. Deze patronen verschijnen op verschillende momenten tijdens het ziektebeloop en zijn gerelateerd aan de duur en ernst van COVID-19 en waarschijnlijk ook aan de prognose. 

COVID‐19 kan verschillende orgaansystemen aantasten, waarschijnlijk ook de huid. Er zijn echter weinig beschrijvingen van de cutane manifestaties van COVID‐19. In een Italiaanse studie had 20% van de opgenomen patiënten huidlaesies, waaronder rash, urticaria en één geval van waterpokkenachtige laesies.  
In enkele casereports worden andere cutane manifestaties beschreven, zoals een rash die ten onrechte werd aangezien voor dengue, acro-ischemie bij kinderen en kritiek-zieke patiënten, plaques op de hielen en urticaria. In de meeste van deze rapportages ontbreken foto’s en worden weinig opgenomen patiënten beschreven.

Classificatie van cutane manifestaties 

Tot nu toe zijn geen gedetailleerde classificaties of beschrijvingen van de cutane manifestaties van COVID‐19 verschenen.
Deze informatie zou nuttig kunnen zijn bij de behandeling van COVID‐19-patiënten en voor de herkenning van patiënten met weinig symptomen. Bovendien kan dit prognostische informatie opleveren. De herke

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

, , , , ,
Deel dit artikel