De Hulpdokter: persoonlijke zorgcoach maakt vertaalslag voor patiënt

mm
Gerben Stolk
Redactioneel,
19 oktober 2022

Zoals de gemiddelde huizenkoper een hypotheekadviseur in de arm neemt, zo kan de zorgconsument een beroep doen op een medisch adviseur. Met deze metafoor legt Stan Geurts uit wat zijn piepjonge onderneming De Hulpdokter te bieden heeft. “Weinig informatie van dokters beklijft bij de patiënt. Ik maak er een begrijpelijk rapport van, vaak met plaatjes, pijltjes en cirkeltjes.”

Het is een spannend jaar voor Stan Geurts: de arts ontwikkelt zich ook als ondernemer. Zo testte de 33-jarige de formule van zijn bedrijf bij een aantal cliënten en richt hij zich sinds september op de marketing. “Tijdens mijn studie was er geen enkel specialisme dat me werkelijk greep. Na de afronding in 2014 heb ik nog wel vier jaar in de kliniek gewerkt: als ziekenhuisarts en op de afdelingen MDL en SEH. Maar ik besloot verder te gaan als medisch adviseur. Je hebt dan vaak langere projecten en kunt je tijd beter indelen.”

“Patiënten vergeten 80% van de informatie die de behandelend arts heeft gegeven”

Stan Geurts van De Hulpdokter

Zorgconsultant

In 2018 vertrok Geurts namens het ministerie van VWS voor ruim een jaar naar de Cariben. “Als medisch adviseur richtte ik me op de verdeling van patiënten over de eilanden. Terug in Nederland werd ik zorgconsultant bij Kinase. Ik stond bijvoorbeeld ziekenhuizen bij rondom vernieuwingen en aankopen. Denk aan advies over de aanschaf van een EPD-systeem of de introductie van beeldbellen.”

Samen beslissen

Advies geeft Geurts ook binnen zijn begin dit jaar opgezette bedrijf, maar dan aan patiënten. “Met De Hulpdokter wil ik hun persoonlijke zorgcoach zijn. Uit onderzoek is bekend dat patiënten 80% vergeten van de informatie die de behandelend arts heeft gegeven. En van de resterende 20% herinneren ze zich de helft verkeerd. Bij thuiskomst kunnen ze aan hun partner bijvoorbeeld niet goed vertellen wat de oorzaak is van hun klachten, welke zorg wordt ingezet en waarvoor de pillen dienen die zijn voorgeschreven. Hoe kun je dan verwachten dat de patiënt een volwaardige rol speelt bij het proces van samen beslissen met de arts?”

Nut aantonen

Geurts vervolgt: “Natuurlijk, in het geneeskundecurriculum en binnen de zorg ontstaat steeds meer aandacht voor patiëntcommunicatie. En patiënten kunnen tegenwoordig hun voordeel doen met onder meer de methodiek van 3 goede vragen en de informatie op thuisarts.nl. Toch is er naar mijn mening nog steeds een hiaat, zeker voor de patiënt met multiproblematiek. Er komen dan zóveel medisch specialisten en medicijnen om de hoek kijken, dat het voor de patiënt lastig is alles te begrijpen en het overzicht te behouden. Ik wilde met De Hulpdokter een dienst bouwen waarmee de patiënt goed geïnformeerd wordt en in staat is samen te beslissen. Cliënten betalen een uurtarief.
De Hulpdokter valt momenteel niet onder de basisverzekering. Door de eigen kosten die eraan verbonden zijn, zal de groep die er gebruik van maakt beperkt blijven. Ik heb inmiddels wel contact gelegd met zorgverzekeraars. Als het nut van De Hulpdokter kan worden aangetoond bij deze beperkte patiëntengroep, is dat een stap richting vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.”

“Aan de keukentafel nemen de cliënt en ik alle verzamelde informatie door”

Zo begrijpelijk mogelijk

Hoe zien Geurts’ diensten eruit in de praktijk? “De meest basale optie is dat ik iemands medisch dossier vertaal, dat ik er een rapport in begrijpelijke taal van maak. Maar prettiger vind ik het bij iemand aan de keukentafel te zitten en gezamenlijk alle verzamelde informatie door te nemen. Zijn er specifieke zaken die de cliënt niet begrijpt? Uiteindelijk stel ik een rapport op, vaak met plaatjes, pijltjes en cirkeltjes om het zo begrijpelijk mogelijk te maken.”

Ambassadeur

Geurts kan de cliënt ook begeleiden tijdens het spreekuur. “Zie mij als een soort ambassadeur van de patiënt. Ik heb bijvoorbeeld iemand vergezeld tijdens een voorbereidend gesprek op een orthopedische operatie. Soms vraag ik of ik een foto mag maken van een scan. Eerst was ik huiverig dat dokters negatief zouden reageren op mijn aanwezigheid. Het tegendeel blijkt waar te zijn: iedere dokter herkent de problematiek van patiënten die weinig informatie onthouden en de moeilijkheid om in tien minuten alles duidelijk te maken aan de persoon tegenover je. Bovendien kan de arts met mij op hoogwaardig medisch niveau praten, waarna ik later alles vertaal richting de cliënt.”

“Ik kwam erachter dat de behandelend artsen geen pijnspecialist hadden ingeschakeld”

Logistieke zorg

Niet alleen verduidelijkt Geurts medisch-inhoudelijke zaken, ook over bijvoorbeeld rollen en logistiek in de gezondheidszorg praat hij cliënten bij. “Iemand vertelde me te zijn geopereerd door de coassistent. Ik vertelde hem dat dit niet mogelijk was. Een andere cliënt vond het vervelend dat hij pas acht weken na de operatie een MRI-scan kreeg. Ik legde uit dat die periode nodig was om de infectie te laten afzwakken en de wond te laten helen. Weer een andere cliënt ervoer veel pijn na een hernia-ingreep. Ik kwam erachter dat de behandelend artsen geen pijnspecialist hadden ingeschakeld. Daar heeft de patiënt toen om gevraagd.”

Werving

Hoe werft Geurts zijn cliënten? “Voornamelijk via online en offline adverteren. Maar ook door bijvoorbeeld samenwerking met de lokale welzijnsstichting. Een enkele keer wordt een patiënt verwezen door een collega.” En verwacht Geurts van De Hulpdokter te kunnen leven? “Uiteindelijk wel. Bij een toenemende vraag is het niet ondenkbaar om ook andere artsen in te zetten.”

Meer informatie over De Hulpdokter

Referenties: Onderzoek naar patiëntherinneringen aan informatie van de behandelend arts


, ,
Deel dit artikel