DOQ

De kunst van het evenwicht in implantaat gevat

In Maastricht en Genève krijgen 18 mensen een nog experimenteel kunstmatig evenwichtsorgaan als onderdeel van twee klinische trials. Uiteindelijk moet dit vestibulaire implantaat de naar schatting 10 tot 15 duizend Nederlanders die beide evenwichtsorganen missen van hun invaliderende klachten afhelpen.

“De diagnose van uitval van een evenwichtsorgaan is erg lastig en vergt gemiddeld 30 maanden”, zegt KNO-arts en vestibuloloog Raymond van de Berg van het Maastricht UMC+. Hij is lid van een gezamenlijk researchteam dat in Maastricht en Genève het (kunstmatige) evenwichtsorgaan onderzoekt.

“De diagnose van uitval van een evenwichtsorgaan is erg lastig en vergt gemiddeld 30 maanden”

KNO-arts en vestibuloloog Raymond van de Berg

Diagnose

Een verstoord evenwicht kent meerdere oorzaken, waarvan uitval van een evenwichtsorgaan er maar één is. De uitval kan leiden tot klachten van duizeligheid en onbalans. Patiënten krijgen ook chronisch problemen met onder meer scherp zien. Hun evenwichtsorgaan corrigeert immers niet meer automatisch de positie van de ogen bij bewegingen van het hoofd. Van de Berg: “Meestal stuurt de huisarts de patiënt naar de neuroloog, die niets kan vinden op neurologisch vlak. Ook de oogarts, die de ogen test terwijl de patiënt stil zit, ziet geen afwijkingen. Vaak eindigt een patiënt bij een psycholoog of psychiater, wat op zich niet vreemd is, want door de ernst van de klachten en het uitblijven van een diagnose zit de patiënt niet meer goed in zijn vel. Veel patiënten kunnen hun werk niet meer doen en worden (deels) afgekeurd.”

Duizeligheidscentra

“Gelukkig wordt de situatie in Nederland beter dankzij zo’n 20 Nederlandse duizeligheidscentra waar KNO-artsen en neurologen samenwerken. Hierdoor komt een defect evenwichtsorgaan sneller in beeld”, zegt de Maastrichtse onderzoeker. “Binnenkort krijgt de gezamenlijke website van de centra een diagnostische vragenlijst die helpt bij de keuze voor de juiste hulpverlener (www.duizeligheidscentra.nl).”

“Met de kennis die we bij de eerste groep patiënten opdeden, perfectioneerden we het implantaat. De computer is nu draagbaar, zo groot als een kleine afstandsbediening”

Het implantaat

De ultieme oplossing voor de patiënten is herstel van de functie van het evenwichtsorgaan. Sinds in de jaren ‘60 van de vorige eeuw duidelijk werd dat het evenwichtsorgaan elektrisch te stimuleren is, werken onderzoekers aan een implantaat. Pas in 2012 leidde het onderzoek in Maastricht en Genève tot de implantatie van de eerste kunstmatige evenwichtsorganen,  die met elektroden de zenuwuiteinden in de drie halfcirkelvormige kanalen stimuleren. “We konden dit implantaat alleen in ons laboratorium testen omdat het verbonden was met een flinke computer”, zegt van de Berg. “Met de kennis die we bij de eerste groep patiënten opdeden, perfectioneerden we het implantaat. De computer is nu draagbaar, zo groot als een kleine afstandsbediening.”

Cochleair gedeelte

Het vestibulaire implantaat is vergelijkbaar met een cochleair implantaat. Het bestaat uit een intern deel dat signalen overbrengt op de evenwichtszenuw en een extern deel. Het externe deel bevat gyroscopen die de positie van het hoofd meten. De in Nederland en Zwitserland geteste implantaten bevatten ook een cochleair gedeelte. “De operatie in het binnenoor heeft als risico dat het gehoor beschadigd raakt”, zegt van de Berg. “We zien dat bijvoorbeeld in de VS, waar mensen doof werden na de operatie voor het vestibulair implantaat. Daarom gebruiken we een gecombineerd implantaat. We includeren alleen mensen die ook doof zijn aan het te opereren oor zodat we niets meer kapot kunnen maken, maar juist het gehoor herstellen.”
Inmiddels werken KNO-artsen wereldwijd aan een alternatieve operatietechniek die het gehoor beschermt. “Omdat de meerderheid van de mensen zonder functionerend evenwichtsorgaan wel goed hoort, is het essentieel dat het lukt het gehoor te sparen.”

“We zijn erg tevreden over de resultaten. De ogen van de patiënten corrigeren bewegingen van het hoofd weer”

Trials

Tot nu toe kregen drie patiënten in Maastricht een tweede generatie kunstmatig evenwichtsorgaan. “We zijn erg tevreden over de resultaten. De ogen van de patiënten corrigeren bewegingen van het hoofd weer.” De patiënten doen mee aan een van de twee trials: VertiGO! en VIS, die respectievelijk 8 en 10 patiënten includeren. “VertiGO! heeft als hoofddoel de veiligheid en effectiviteit van chronische stimulatie van de evenwichtszenuw vast te stellen. Met VIS zoeken we uit hoe we het implantaat bij de individuele patiënt moeten afstellen om een maximaal resultaat te bereiken. Net als bij een cochleair implantaat reageert niet iedereen hetzelfde op de aangeboden signalen.”

Vestibuloloog

Van de Berg is al sinds de eerste trial bij het onderzoek naar het kunstmatige evenwichtsorgaan betrokken. Als vanzelf werd hij vestibuloloog. “Er is geen opleiding voor dit vak”, zegt hij. “Als je het leuk vindt dan kun je het best in een van de expertisecentra gaan werken en ervaring opdoen. Het is een discipline-overstijgend vak dat ook kennis vergt van bijvoorbeeld oogheelkunde, neurologie en psychologie.” Dankzij het werk van de vestibulologen in Maastricht, Genève en elders in de wereld (ze kennen elkaar allemaal) komt een vestibulair implantaat steeds dichterbij de dagelijkse praktijk.

Referenties:

  1. Website van het VertiGO! Onderzoek
  2. Minidocumentaire “Nieuw Evenwicht” over het onderzoek en de eerste patiënt met het nieuwe prototype
  3. Gedetailleerde informatie over de werking van het evenwichtsorgaan (en het gehoor)
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: man met koorts, malaise en huiduitslag

Een 36-jarige man heeft klachten van koorts, malaise en huiduitslag. Hij is 3 weken geleden teruggekeerd van een vakantie naar Bangkok. Wat is uw diagnose?

Spraakherkenning zorgt voor minder administratielast

Spraakherkenning leidt tot snelle, efficiënte dossiervoering voor de arts. Harm Wesseling legt uit hoe dit in de praktijk wordt gebruikt en welke winst er behaald kan worden. “Artsen kunnen eerder hun rapportage afronden. Dat hoeven ze dan niet ’s avonds nog te doen.”

Verlies­sensitief werken in de zorg

Artsen: herken en erken verlies bij de patiënten, stelt Herman de Mönnink. Hiermee kunnen leed en complicaties worden voorkomen. “Op het moment dat je ruimte neemt voor je eigen emotionele werkstress, kun je ook ruimte nemen voor de kant van de patiënt.”

Casus: patiënt met pijnlijke oorschelp en gewrichtsklachten

Dit is de tweede keer dat u deze 32-jarige patiënt ziet met dezelfde klacht. Vandaag gaat de pijnlijke rechter oorschelp ook gepaard met gewrichtsklachten. Het gehoor is goed en patiënt heeft geen neusobstructie of een inspiratoire stridor. Er is geen trauma in de anamnese. Wat is uw diagnose?

Casus: man met buikklachten en veranderd defecatiepatroon

Een man wordt gestuurd naar de polikliniek in verband met geleidelijk toenemende buikklachten met een verandering van het defecatiepatroon. Er is een normale eetlust, geen vermagering. Er is geen bloedverlies per anum. Bij lichamelijk onderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat is uw diagnose?

AI-gestuurd model verbetert doorstroom

Esther Janssen ontwikkelde een AI-gestuurd model dat voor de operatie al voorspellingen doet over het ontslagmoment van een patiënt en de benodigde nazorg, en zo de doorstroom te verbeteren. “Hiermee kun je eerder schakelen, door nazorgpartners te benaderen.”

SPAT voor allergietesten

Senne Gorris bedacht de SPAT: een automatische machine die alle allergiekrasjes in een keer zet. Dit maakt de testen betrouwbaarder en sneller. “De resultaten zijn na een kwartier bekend en overal waar de SPAT wordt gebruikt zijn de testen en dus de uitslagen gelijk.”

Machte­loosheid drijft artsen tot ‘medische gas­lighting’

De uitdrukking ‘medische gaslighting’ popt steeds vaker op in discussies onder ontevreden patiënten en in de medische wereld zelf. Marlies van Hemert legt uit wat dit betekent en hoe om te gaan met de patiënt als een diagnose uitblijft. “Bescheidenheid helpt.”

Casus: patiënt met probleem bij uitsteken tong

Uw 24-jarige ietwat schuchtere patiënt 'steekt' zijn tong direct naar u uit als u vraagt wat u voor hem kan doen. Daarna vervolgt hij dat hij maar één probleem heeft... Wat is uw diagnose?

‘Toen ik weer een witte jas aan mocht, telde ik weer mee als mens’

Vluchtelingstudenten kunnen in het UMCU hun geneeskundestudie afmaken. Dit helpt hen, maar is ook zinvol voor de Nederlandse arts, vertelt Eva Stortelder. “Er is heel veel behoefte. Het gaat om honderden potentiële collega’s die toegang tot het medisch netwerk willen.”


0
Laat een reactie achterx