DOQ

De lening van de eigen woning: voordeliger in box 3?

De aftrek van (hypotheek)rente voor de eigen woning in box 1 levert steeds minder fiscaal voordeel op.  In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn de hypotheek onder te brengen in box 3. In welke gevallen is dit optie? En hoe is dit te realiseren?

De rente van de eigen woning is nog steeds aftrekbaar, maar de rente is al jaren laag en de renteaftrek wordt in de komende jaren steeds verder beperkt. Vanaf 2023 is rente van de eigen woning nog maar aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 37%. Daarom kan het soms lonend zijn de eigen-woninglening onder te brengen in box 3.

Naar box 3

Wanneer de eigenwoninglening wordt ondergebracht in box 3, is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Na overbrenging van de lening naar box 3 is de schuld hier aftrekbaar. Dit is vooral van belang wanneer u ook ander vermogen bezit, waardoor u in box 3 veel belasting betaalt. In box 3 betaalt u namelijk belastingheffing over een fictief rendement (vastgelegd in de wet), deze heffing wordt hoger naarmate het vermogen hoger is.

Voorbeeld

Woz-waarde woning                                                600.000
Eigenwoninglening                                                500.000
Rente 1,5%                                                     7.500
Inkomen                                                100.000
Nettolasten                                                     6.060
Fiscaal voordeel                                                     1.440

Wanneer de eigenwoninglening wordt overgebracht naar box 3, dan wordt deze schuld in mindering gebracht op uw vermogen in box 3. Stel uw vermogen bedraagt in box 3 meer dan  1 miljoen euro, dan levert dit een fiscale besparing op van € 500.000 x 5,69% x 31% = € 8.819. In de bovenstaande situatie bent u dan € 8.189 minus € 1.440  =  €  7.379 voordeliger uit. Bij lager vermogen wordt het voordeel uiteraard kleiner. Maar het kan wel interessant zijn om dit uit te rekenen.

Eigenwoningforfait

Het bovenstaande voordeel is niet gelijk aan het nettovoordeel. In box 1 betaalt u dan nog wel belasting over het eigenwoningforfait van uw woning. Op dit eigenwoningforfait krijgt u wel een korting omdat u geen eigen woning rente meer aftrekt. Deze korting (de wet Hillen) wordt de komende 27 jaar afgebouwd naar nul. Daardoor stijgen de nettolasten de komende 27 jaar naar @ 8.832 en wordt het fiscale voordeel dus op termijn kleiner, namelijk € 1.332 (€ 7.500 minus €8.832). Vanaf 2023 wordt overigens het eigenwoningforfait voor woningen tot een WOZ-waarde van € 1.110.000 verlaagd naar 0,45% (thans 0,5%).

Het overbrengen van de eigenwoningschuld is dus voordeliger wanneer:

  • de rente op de eigen woning lening laag is;
  • u over een behoorlijk vermogen beschikt.

Het uiteindelijke netto-effect is echter van meerdere factoren afhankelijk, zoals de WOZ-waarde van uw woning en uw persoonlijk inkomen.

Overbrengen naar box 3 in praktijk

De eigenwoninglening kunt u niet zomaar zelf overbrengen naar box 3. De meest eenvoudige manier hiervoor is om de sinds 2013 aangescherpte ‘spelregels’ van de eigenwoninglening niet meer na te leven. Vanaf 2013 geldt namelijk dat leningen voor de eigen woning moeten worden afgelost in 30 jaar, tenminste om de hypotheekrente te kunnen aftrekken. Spreekt u met uw geldverstrekker af dat u de eigenwoninglening in bijvoorbeeld 31 jaar aflost, of zet u de lening om in een aflossingsvrije hypotheek, dan geldt deze ‘spelregel’ niet meer. U mag dan geen renteaftrek meer claimen voor de eigen woning. De lening verhuist dan vanzelf naar box 3. Door de aanscherping in 2013 is het verplaatsen naar box 3 dus gemakkelijker geworden.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx