DOQ

De lening van de eigen woning: voordeliger in box 3?

De aftrek van (hypotheek)rente voor de eigen woning in box 1 levert steeds minder fiscaal voordeel op.  In sommige gevallen kan het zelfs verstandig zijn de hypotheek onder te brengen in box 3. In welke gevallen is dit optie? En hoe is dit te realiseren?

De rente van de eigen woning is nog steeds aftrekbaar, maar de rente is al jaren laag en de renteaftrek wordt in de komende jaren steeds verder beperkt. Vanaf 2023 is rente van de eigen woning nog maar aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 37%. Daarom kan het soms lonend zijn de eigen-woninglening onder te brengen in box 3.

Naar box 3

Wanneer de eigenwoninglening wordt ondergebracht in box 3, is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Na overbrenging van de lening naar box 3 is de schuld hier aftrekbaar. Dit is vooral van belang wanneer u ook ander vermogen bezit, waardoor u in box 3 veel belasting betaalt. In box 3 betaalt u namelijk belastingheffing over een fictief rendement (vastgelegd in de wet), deze heffing wordt hoger naarmate het vermogen hoger is.

Voorbeeld

Woz-waarde woning                                                600.000
Eigenwoninglening                                                500.000
Rente 1,5%                                                     7.500
Inkomen                                                100.000
Nettolasten                                                     6.060
Fiscaal voordeel                                                     1.440

Wanneer de eigenwoninglening wordt overgebracht naar box 3, dan wordt deze schuld in mindering gebracht op uw vermogen in box 3. Stel uw vermogen bedraagt in box 3 meer dan  1 miljoen euro, dan levert dit een fiscale besparing op van € 500.000 x 5,69% x 31% = € 8.819. In de bovenstaande situatie bent u dan € 8.189 minus € 1.440  =  €  7.379 voordeliger uit. Bij lager vermogen wordt het voordeel uiteraard kleiner. Maar het kan wel interessant zijn om dit uit te rekenen.

Eigenwoningforfait

Het bovenstaande voordeel is niet gelijk aan het nettovoordeel. In box 1 betaalt u dan nog wel belasting over het eigenwoningforfait van uw woning. Op dit eigenwoningforfait krijgt u wel een korting omdat u geen eigen woning rente meer aftrekt. Deze korting (de wet Hillen) wordt de komende 27 jaar afgebouwd naar nul. Daardoor stijgen de nettolasten de komende 27 jaar naar @ 8.832 en wordt het fiscale voordeel dus op termijn kleiner, namelijk € 1.332 (€ 7.500 minus €8.832). Vanaf 2023 wordt overigens het eigenwoningforfait voor woningen tot een WOZ-waarde van € 1.110.000 verlaagd naar 0,45% (thans 0,5%).

Het overbrengen van de eigenwoningschuld is dus voordeliger wanneer:

  • de rente op de eigen woning lening laag is;
  • u over een behoorlijk vermogen beschikt.

Het uiteindelijke netto-effect is echter van meerdere factoren afhankelijk, zoals de WOZ-waarde van uw woning en uw persoonlijk inkomen.

Overbrengen naar box 3 in praktijk

De eigenwoninglening kunt u niet zomaar zelf overbrengen naar box 3. De meest eenvoudige manier hiervoor is om de sinds 2013 aangescherpte ‘spelregels’ van de eigenwoninglening niet meer na te leven. Vanaf 2013 geldt namelijk dat leningen voor de eigen woning moeten worden afgelost in 30 jaar, tenminste om de hypotheekrente te kunnen aftrekken. Spreekt u met uw geldverstrekker af dat u de eigenwoninglening in bijvoorbeeld 31 jaar aflost, of zet u de lening om in een aflossingsvrije hypotheek, dan geldt deze ‘spelregel’ niet meer. U mag dan geen renteaftrek meer claimen voor de eigen woning. De lening verhuist dan vanzelf naar box 3. Door de aanscherping in 2013 is het verplaatsen naar box 3 dus gemakkelijker geworden.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx