DOQ

Depressieve oudere groter risico op functieverlies

Bijna veertig procent van de acuut opgenomen ouderen ervaart milde tot ernstige depressieve klachten tijdens een ziekenhuisopname. Dit kan tot drie maanden na ontslag duren. De gevolgen hiervan zijn niet mals: deze patiënten hebben een grotere kans op het ontwikkelen van functieverlies en op overlijden binnen drie maanden na ziekenhuisopname. Uit onderzoek van psycholoog-onderzoeker Lucienne Reichardt blijkt bovendien dat deze groep vaker last heeft van valincidenten. Voor haar onderzoek includeerde ze een groot aantal patiënten uit Tergooi.

Betere interventies ontwikkelen

Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar depressieve symptomen onder ouderen, is er nog niet eerder gekeken naar het beloop van depressieve klachten onder zeventigplussers tot en met drie maanden na ontslag na een acute ziekenhuisopname. De impact van zo’n opname zorgt er vermoedelijk voor dat ouderen meer kans hebben op het ontwikkelen van dit soort klachten. Voor haar promotieonderzoek doet psycholoog-onderzoeker Lucienne Reichardt vanuit het Amsterdam UMC hier onderzoek naar binnen de zogenoemde HOSPITAL-ADL Study; Hospital-Associated-Disability and impact on daily Living. In dit onderzoeksverband worden diverse studies gedaan naar mechanismen die ten grondslag liggen aan functieverlies bij ouderen na ziekenhuisopname. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om functieverlies tegen te gaan door het ontwikkelen van betere interventies.

Vermoeidheid oorzaak of gevolg?

Reichardt werkte voor haar onderzoek zes maanden in Tergooi. Haar meest opmerkelijke conclusie is dat de veertig procent ouderen die milde tot ernstige depressieve klachten heeft tijdens een acute ziekenhuisopname en na ontslag, nadien een beduidend grotere kans heeft om te vallen, functieverlies te ontwikkelen en te komen overlijden. Momenteel onderzoekt ze welke symptomen binnen een depressie voorspellend zijn voor deze negatieve uitkomstmaat. Reichardt: ‘Causaliteit is lastig. Is vermoeidheid het gevolg of de oorzaak van depressieve klachten? We vermoeden dat er sprake is van een vicieuze cirkel, waarbij bijvoorbeeld de kans op somberheid toeneemt als iemand vermoeid is en dat die vermoeidheid er weer voor zorgt dat je nog somberder kan worden. We onderzoeken nu hoe negatieve uitkomstmaten het best kunnen worden voorkomen. Hierbij richten we ons op de depressieve symptomen, apathie en de vermoeidheidsklachten.’

Bron: Wetenschapsjournaal 02/2018, Tergooi

 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx