DOQ

Diepe remissie na een jaar voorkómt progressie van vroege Crohn

Bij patiënten met vroege, matige tot ernstige ziekte Crohn gaat het induceren van een diepe remissie gepaard met een afgenomen risico op ziekteprogressie gedurende een mediane periode van drie jaar. Dat verband blijkt niet afhankelijk van de keuze voor strakke ziektecontrole of een conventioneel beleid, zo is gevonden in een follow-upanalyse van de CALM-studie.

Ondanks de vooruitgang in de medicamenteuze behandeling van Crohn, vooral door de introductie van biologicals, ontstaat bij veel patiënten op termijn ziekteprogressie en blijven operaties en ziekenhuisopnames nodig.

Vroege interventie

Bij andere immuun-gemedieerde ziekten, zoals reumatoïde artritis, hebben onderzoeken naar ziekte-modificerende behandelingen aangetoond dat door het vroegtijdig inzetten van een effectieve behandeling de langetermijnuitkomsten van patiënten kunnen verbeteren. Om op eenzelfde wijze het natuurlijke beloop van Crohn te verbeteren, is er steeds meer interesse voor vroege interventie, treat-to-target en strakke ziektecontrole.

(Foto: Pixabay)

Bereiken van remissie

Het vroegtijdig inzetten van TNF-remmers bij patiënten met recent gediagnosticeerde matige tot ernstige Crohn resulteert in hogere respons- en remissiepercentages, zo is gevonden in post-hocanalyses van klinische trials. Een consensusrapport benadrukt het belang van treat-to-target, waarbij een diepe remissie, gedefinieerd als het verdwijnen van de symptomen en een objectief herstel van het ontstekingsproces bij endoscopie, het target is.

De CALM-studie heeft onlangs aangetoond dat strakke ziektecontrole, waarbij de behandeling wordt geëscaleerd op basis van objectieve ontstekingsmarkers (fecaal calprotectine en C-reactief proteïne) in aanvulling op de symptomen, een effectieve strategie is om een endoscopische en diepe remissie te bereiken.

Verder kwam uit de CALM-studie naar voren dat een strakke ziektecontrole de kans op een endoscopische en diepe remissie vergroot bij patiënten met vroege Crohn. Er waren echter geen gegevens over de impact van het bereiken deze remissiedoelstellingen op de ziekteprogressie op de lange termijn.

Vroegtijdige behandeling

In de CALM-studiepopulatie zijn de deelnemende patiënten vroeg in hun ziektebeloop met een TNF-remmer gestart, waarbij de endoscopische activiteit op prospectieve wijze en middels een gevalideerde score is beoordeeld. Hierdoor kon vastgesteld worden wat de impact op de lange termijn was van het bereiken van een therapeutisch target bij patiënten met vroege Crohn. In de huidige follow-upanalyse is specifiek gekeken naar de impact van het bereiken van vroege diepe en endoscopische remissie op de ziekteprogressie op de lange termijn.

De follow-upgegevens van 122 patiënten (gemiddelde leeftijd 31,2 jaar) met vroege, matige tot ernstige Crohn (mediane ziekteduur van 0,2 jaar) zijn geanalyseerd. De patiënten werden willekeurig toegewezen aan:

  • strakke controlestrategie, waarbij de behandeling geïntensiveerd werd op basis van fecaal calprotectinespiegel, CRP-spiegel en symptomen; of
  • conventioneel beleid.

De patiënten werden gecategoriseerd op basis van de aan- of afwezigheid van een diepe remissie, gedefinieerd als een score voor de endoscopische ziekte-ernst van < 4, zonder diepe ulceraties of behandeling met steroïden, gedurende ≥ 8 weken, aan het einde van de follow-upperiode van mediaan drie jaar.

Minder nadelige uitkomsten

Het primaire eindpunt was een samenstelling van belangrijke nadelige uitkomsten die wezen op ziekteprogressie gedurende de follow-upperiode. Die uitkomsten waren nieuwe inwendige fistels of abcessen, stricturen, perianale fistels of abcessen, of ziekenhuisopname of chirurgie vanwege Crohn.

Tijdens de follow-upperiode traden bij 34 patiënten (27,9%) ernstige nadelige uitkomsten op. Bij patiënten bij wie aan het einde van de studieperiode de ziekte in een diepe remissie was, waren tijdens de follow-upperiode significant minder ernstige nadelige uitkomsten opgetreden (p = 0,01). Na aanpassing voor potentiële confounders was diepe remissie geassocieerd met een lager risico op ernstige nadelige uitkomsten (aangepaste hazard ratio 0,19).


Ungaro RC, Yzet C, Bossuyt P, et al. Deep Remission at 1 Year Prevents Progression of Early Crohn’s Disease. Gastroenterology. 2020 Mar 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deep+Remission+at+1+Year+Prevents+Progression+of+Early+Crohn%27s+Disease.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De overgang: hormoontherapie helpt, maar is geen wondermiddel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx