Diepe remissie na een jaar voorkómt progressie van vroege Crohn

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
5 juni 2020

Bij patiënten met vroege, matige tot ernstige ziekte Crohn gaat het induceren van een diepe remissie gepaard met een afgenomen risico op ziekteprogressie gedurende een mediane periode van drie jaar. Dat verband blijkt niet afhankelijk van de keuze voor strakke ziektecontrole of een conventioneel beleid, zo is gevonden in een follow-upanalyse van de CALM-studie.

Ondanks de vooruitgang in de medicamenteuze behandeling van Crohn, vooral door de introductie van biologicals, ontstaat bij veel patiënten op termijn ziekteprogressie en blijven operaties en ziekenhuisopnames nodig.

Vroege interventie

Bij andere immuun-gemedieerde ziekten, zoals reumatoïde artritis, hebben onderzoeken naar ziekte-modificerende behandelingen aangetoond dat door het vroegtijdig inzetten van een effectieve behandeling de langetermijnuitkomsten van patiënten kunnen verbeteren. Om op eenzelfde wijze het natuurlijke beloop van Crohn te verbeteren, is er steeds meer interesse voor vroege interventie, treat-to-target en strakke ziektecontrole.

(Foto: Pixabay)

Bereiken van remissie

Het vroegtijdig inzetten van TNF-remmers bij patiënten met recent gediagnosticeerde matige tot ernstige Crohn resulteert in hogere respons- en remissiepercentages, zo is gevonden in post-hocanalyses van klinische trials. Een consensusrapport benadrukt het belang van treat-to-target, waarbij een diepe remissie, gedefinieerd als het verdwijnen van de symptomen en een objectief herstel van het ontstekingsproces bij endoscopie, het target is.

De CALM-studie heeft onlangs aangetoond dat strakke ziektecontrole, waarbij de behandeling wordt geëscaleerd op basis van objectieve ontstekingsmarkers (fecaal calprotectine en C-reactief proteïne) in aanvulling op de symptomen, een effectieve strategie is om een endoscopische en diepe remissie te bereiken.

Verder kwam uit de CALM-studie naar voren dat een strakke ziektecontrole de kans op een endoscopische en diepe remissie vergroot bij patiënten met vroege Crohn. Er waren echter geen gegevens over de impact van het bereiken deze remissiedoelstellingen op de ziekteprogressie op de lange termijn.

Vroegtijdige behandeling

In de CALM-studiepopulatie zijn de deelnemende patiënten vroeg in hun ziektebeloop met een TNF-remmer gestart, waarbij de endoscopische activiteit op prospectieve wijze en middels een gevalideerde score is beoordeeld. Hierdoor kon vastgesteld worden wat de impact op de lange termijn was van het bereiken van een therapeutisch target bij patiënten met vroege Crohn. In de huidige follow-upanalyse is specifiek gekeken naar de impact van het bereiken van vroege diepe en endoscopische remissie op de ziekteprogressie op de lange termijn.

De follow-upgegevens van 122 patiënten (gemiddelde leeftijd 31,2 jaar) met vroege, matige tot ernstige Crohn (mediane ziekteduur van 0,2 jaar) zijn geanalyseerd. De patiënten werden willekeurig toegewezen aan:

  • strakke controlestrategie, waarbij de behandeling geïntensiveerd werd op basis van fecaal calprotectinespiegel, CRP-spiegel en symptomen; of
  • conventioneel beleid.

De patiënten werden gecategoriseerd op basis van de aan- of afwezigheid van een diepe remissie, gedefinieerd als een score voor de endoscopische ziekte-ernst van < 4, zonder diepe ulceraties of behandeling met steroïden, gedurende ≥ 8 weken, aan het einde van de follow-upperiode van mediaan drie jaar.

Minder nadelige uitkomsten

Het primaire eindpunt was een samenstelling van belangrijke nadelige uitkomsten die wezen op ziekteprogressie gedurende de follow-upperiode. Die uitkomsten waren nieuwe inwendige fistels of abcessen, stricturen, perianale fistels of abcessen, of ziekenhuisopname of chirurgie vanwege Crohn.

Tijdens de follow-upperiode traden bij 34 patiënten (27,9%) ernstige nadelige uitkomsten op. Bij patiënten bij wie aan het einde van de studieperiode de ziekte in een diepe remissie was, waren tijdens de follow-upperiode significant minder ernstige nadelige uitkomsten opgetreden (p = 0,01). Na aanpassing voor potentiële confounders was diepe remissie geassocieerd met een lager risico op ernstige nadelige uitkomsten (aangepaste hazard ratio 0,19).


Ungaro RC, Yzet C, Bossuyt P, et al. Deep Remission at 1 Year Prevents Progression of Early Crohn’s Disease. Gastroenterology. 2020 Mar 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deep+Remission+at+1+Year+Prevents+Progression+of+Early+Crohn%27s+Disease.

, , ,
Deel dit artikel