Discussie over gewenste beademing is relevant voor COVID-19

mm
Daniël Dresden
Redactioneel,
5 juli 2020

De invasieve beademing van patiënten met bewezen of vermoedelijke COVID-19 verschilt sterk per land en regio. In korte tijd zijn de inzichten hierover veranderd, zo is duidelijk geworden naar aanleiding van een publicatie van de Franse LIVE-studie in The Lancet. Respiratory Medicine en een brief van prof. dr. Marcus Schultz (Amsterdam UMC) in ditzelfde tijdschrift

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is een potentieel verwoestende complicatie van veel pulmonale en niet-pulmonale pathologieën. Het gaat gepaard met een hoge mortaliteit en lage levenskwaliteit op de lange termijn. Om de door de beademing veroorzaakte longschade te beperken, wordt in de internationale richtlijnen geadviseerd gebruik te maken van een laag ademvolume, een verminderde inspiratoire plateaudruk, een lage aandrijfdruk en buikligging.  

(bron foto pixabay)

Effecten van PEEP en recruitment-manoeuvres 

Onduidelijk is wat de effecten van hogere positieve eind-expiratoire druk (PEEP) en recruitment-manoeuvres zijn. Slecht in één gerandomiseerde trial zijn de effecten hiervan geëvalueerd bij ARDS-patiënten. In de interventiegroep overleden meer patiënten dan in de groep die een lage PEEP kreeg.  

Desalniettemin is de discussie over de gewenste beademing niet ten einde. ARDS is namelijk een heterogeen syndroom met verschillende fenotypen, die verschillende klinische kenmerken en uitkomsten hebben. Patiënten met niet-focale ARDS, gedefinieerd als een diffuus en fragmentarisch verlies van de longventilatie, hebben een hogere mortaliteit en ee

 

Login om verder te lezen

Nog geen account? Meld u hier gratis aan.

,
Deel dit artikel