DOQ

Dr. Akkerman: ‘Met “slim” pillenpotje geef je tbc-patiënt vertrouwen en regie terug’

Binnen de longgeneeskunde zijn alle ogen gericht op COVID-19, maar ook op het gebied van tuberculose staan de ontwikkelingen niet stil. Longarts dr. Onno Akkerman van het UMCG houdt zich bijvoorbeeld bezig met een ‘slim’ pillenpotje, om therapietrouw bij tbc te bevorderen. “Tbc is natuurlijk een besmettelijke infectieziekte, dus therapieontrouw is niet alleen voor de patiënt maar voor de gehele volksgezondheid een risico.” 

Dr. Onno Akkerman is als longarts verbonden aan Tuberculosecentrum Beatrixoord van het Groningse UMC, waar hij in 2015 promoveerde met een onderzoek naar de ernstige gevolgen van luchtwegdeformatie als gevolg van tuberculose. “Al tijdens mijn studie geneeskunde ging mijn belangstelling uit naar infectieziekten, en daarna naar tuberculose in het bijzonder. In 2003 werkte ik een jaar in Zambia, waar op dat moment de hiv-epidemie op z’n hoogtepunt was. Er overleden zoveel mensen aan tbc als gevolg van hiv. Toen al dacht ik: we weten hoe we tbc moeten behandelen, dit zou toch niet nodig hoeven zijn?”, vertelt hij. 

Longarts dr. Onno Akkerman

Therapietrouw 

Ook nu, werkzaam in een land met jaarlijks ‘slechts’ ongeveer 750 tbc-besmettingen, ziet Akkerman kansen om de zorg te verbeteren. “Therapietrouw speelt bij de behandeling van tuberculose een essentiële rol. Er overlijden nog altijd veel mensen aan tbc ten gevolge van falende medicamenteuze behandeling en resistentie, die het gevolg zijn van onder andere onjuiste omgang met de medicatie”, licht hij toe. “Tbc is natuurlijk een besmettelijke infectieziekte, dus therapieontrouw is niet alleen voor de patiënt maar voor de gehele volksgezondheid een risico.”  

Video Observed Therapy vormt een enorme belasting voor de zorgverlener. En patiënten ervaren het als een teken van wantrouwen” 

Wantrouwen 

Ondanks dat de Wereld Gezondheidsorganisatie in de jaren ‘90 het Directly Observed Therapy-principe heeft ingevoerd, lijken de behandelresultaten niet verder te stijgen. Bij Directly Observed Therapy neemt de patiënt zijn medicatie in onder supervisie van een zorgverlener, en bevorder je dus een hoge therapietrouw. “Tegenwoordig is het vaak Video Observed Therapy overigens”, zegt Akkerman, “maar evengoed vormt deze werkwijze een enorme belasting voor de zorgverlener. En belangrijker nog: patiënten ervaren het als een teken van wantrouwen én blijven zo afhankelijk van de zorgverlener, in plaats van dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ziekte en de behandeling. Dat geeft veel meer een gevoel van eigenwaarde en controle. Daar moesten we dus hoognodig eens iets mee”, aldus Akkerman. 

“De app geeft de patiënt een seintje om zijn medicatie in te nemen. Opent de patiënt het potje en neemt hij de medicatie uit, dan krijgt de zorgverlener automatisch een seintje” 

Innovatie 

De ziekenhuisapotheker wees Akkerman op het Pill Connect System, waarbij een ‘slim’ pillenpotje is gekoppeld aan een app op de telefoon van de patiënt. Momenteel voert Akkerman met collega’s een verkennende pilotstudie uit naar het gebruik van deze innovatie onder twaalf patiënten. “De app geeft de patiënt op gezette tijden een seintje om zijn medicatie in te nemen. Opent de patiënt het potje en neemt hij de medicatie uit, dan krijgt de zorgverlener automatisch een seintje. Vergeet iemand het potje te openen, dan kan de zorgverlener daar direct op reageren”, vertelt Akkerman. “In de pilot onderzoeken we de mogelijkheden, effectiviteit en knelpunten van het Pill Connect System, en kunnen we zien of patiënten door de reminders uiteindelijk een zelflerend vermogen ontwikkelen.” 

“Het is een mooi voorbeeld van een innovatie waarmee je de patiënt vertrouwen en controle geeft” 

 Vertrouwen 

Tbc-behandelaars kunnen in een real-time dashboard namelijk het therapietrouw-patroon volgen. Zo houden zij op een efficiënte manier zicht op de behandelresultaten en krijgt de patiënt meer de regie. Akkerman: “Het is een mooi voorbeeld van een innovatie waarmee je de patiënt vertrouwen en controle geeft. Vertrouwen is enorm belangrijk in de relatie tussen zorgverlener en patiënt, van beide kanten. Dit slimme pillenpotje werkt die beide kanten op. Het is bij uitstek een manier om patient centered care te bieden.” Het doel is uiteindelijk om niet alleen de patiëntenzorg te verbeteren, maar ook om de verspreiding van tbc nog verder tegen te gaan en de zorgkosten omlaag te brengen. De pilot is een aanzet tot een grotere en langdurige studie naar het ‘slimme’ pillenpotje.  

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

De overgang: hormoontherapie helpt, maar is geen wondermiddel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

‘Iedereen heeft recht op zorg’

Ongedocumenteerde in je spreekkamer? Er is meer mogelijk dan je denkt, stellen Amarylle van Doorn en Daan Frehe. Een afwerende houding is hierbij als zorgverlener niet gewenst. “De enige voorwaarde is dat je jezelf bij het CAK moet aansluiten. Veel zorgaanbieders weten dat niet.”

Veel kortere wachttijden en 100% tevredenheid bij patiënten: hoe dan?

Door een deel van de planbare behandelingen te organiseren als focuskliniek, zijn wachtlijsten in Gelre ziekenhuizen drastisch verkort, vertellen Harm Willem Palamba en Anneke Oosterwechel. “Voorheen deden we zes operaties per dag, nu kunnen we er negen doen.”

‘Ik heb zo’n ander contact met de patiënt’

Livemuziek stimuleert het herstel van ouderen na een operatie en het contact met de verpleegkundige, vertelt Hanneke van der Wal-Huisman. “Wat de patiënt nodig heeft, gaat niet alleen over technisch dingen. Zorg verlenen gaat ook om medemenselijk contact.”

Casus: vrouw met forse dyspnoe

Een vrouw van 19 jaar met inspanningsastma meldt zich met een snel opgekomen, forse dyspnoe. De dyspnoe kenmerkt zich door een in- en expiratoire hoorbare ademhaling, met stridoreuze momenten. Wat is uw diagnose?

De narcistische patiënt: grenzen stellen met passende vleierij

“Artsen die problemen ervaren van narcistische patiënten voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en niet serieus genomen, waardoor ze veel stress ervaren”, aldus Thom van den Heuvel. Hij vertelt over de narcistische patiënt, diens gedrag herkennen en ermee omgaan.

‘Huisartsen en apothekers moeten samen­werken tégen het preferentie­beleid’

Apothekers en huisartsen moeten gaan samenwerken tégen het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars om de geneesmiddeltekorten aan de kaak te stellen, vindt Dennis Boon. Hij wil hier een petitie voor starten. “Er zijn veel aanwijzingen dat het tij aan het keren is.”

‘Groene planeet, groene zorg’: actie in de zorgsector is nodig  

Psychiater Jurjen Luykx is trots op zijn boek ‘Groene planeet, groene zorg’. De beknopte gids moet de zorgsector inspireren en helpen om te verduurzamen. “De zorg is verantwoordelijk voor zeven procent van de CO2-uitstoot.”

Casus: vrouw met hevige diarree en kortademigheid

Een vrouw klaagt over hevige diarree en kortademigheid. Daarnaast voelt zij zich zwak en is zij 10 kg afgevallen in de laatste 3 maanden. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx